OPENWRT LÀ GÌ

  -  

17 Comments


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cho đến nay phần giới thiệu về mởWrt, sau này, tôi sẽ viết một hướng dẫn cài đặt ngắn gọn, hơn bất cứ điều gì các tình huống điển hình có thể tìm thấy, đặc biệt là để tiết kiệm hàng giờ nghiên cứu mà tôi đã đầu tư để đọc hàng tấn tài liệu và trao đổi ý kiến ​​trên IRC cho đến khi tôi để bộ định tuyến của mình hoạt động như tôi có nó ngày hôm nay.