OPENWRT LÀ GÌ

  -  

17 Comments


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cho tới lúc này phần ra mắt về mởWrt, sau này, tôi đang viết 1 hướng dẫn thiết đặt ngắn gọn, hơn bất kể điều gì các tình huống điển hình hoàn toàn có thể tìm thấy, nhất là để tiết kiệm hàng giờ nghiên cứu mà tôi đã đầu tư để hiểu hàng tấn tài liệu cùng trao đổi chủ ý ​​trên IRC cho đến khi tôi để cỗ định đường của mình hoạt động như tôi gồm nó ngày hôm nay.