Opportunity là gì

  -  

cơ hội, cơ, 機會 là các bạn dạng dịch số 1 của "opportunity" thành giờ đồng hồ hoidapthutuchaiquan.vnệt. Câu dịch mẫu: You should see this film if you get the opportunity. ↔ bạn nên xem phim này nếu bao gồm cơ hội.


*

*

Hiện tại chúng tôi không có bản dịch đến Opportunity vào từ điển, tất cả thể bạn có thể thêm một bản? Đảm bảo kiểm soát dịch trường đoản cú động, bộ lưu trữ dịch hoặc dịch loại gián tiếp.


*

We still have an opportunity khổng lồ not only bring the fish back but khổng lồ actually get more fish that can feed more people than we currently are now.

Bạn đang xem: Opportunity là gì


Vẫn còn cơ hội để không chỉ là mang đàn cá trở lại mà còn tiến công bắt được nhiều cá rộng nuôi sống nhiều người dân hơn so với hiện tại.
Once your Google Ads & Salesforce accounts are linked, you need lớn choose which Salesforce milestones – lead statuses & opportunity stages – to monitor for conversions.
Khi tài khoản Google Ads cùng Salesforce được liên kết, bạn phải chọn mọi sự kiện quan trọng, trạng thái người tiêu dùng tiềm năng và quy trình cơ hội, nhằm theo dõi tài liệu chuyển đổi.
(Job 38:4, 7; Colossians 1:16) Blessed with freedom, intelligence, and feelings, these mighty spirits had the opportunity to form lohoidapthutuchaiquan.vnng attachments of their own —with one another and, above all, with Jehovah God.
(Gióp 38:4, 7; Cô-lô-se 1:16) Được ban cho sự tự do, trí thông minh, cảm xúc, phần nhiều thần linh mạnh khỏe này đã tất cả cơ hội hình thành những mối yêu thương thêm bó—với nhau, cùng trên không còn với Giê-hô-va Đức Chúa Trời.
By actually taking the opportunity that new technologies, new interactive technologies, present to lớn re- script our interactions, khổng lồ script them, not just as isolated, indihoidapthutuchaiquan.vnduated interactions, but as collective aggregating actions that can amount khổng lồ something, we can really begin khổng lồ address some of our important enhoidapthutuchaiquan.vnronmental challenges.
Bằng cách thật sự nuốm lấy cơ hội mà công nghệ mới, kỹ thuật liên tưởng mới, thể hiện để đánh giá lại sự tương tác, để định hình lại chúng, không hẳn chỉ như là hoidapthutuchaiquan.vnệc tương tác cô lập, cá nhân, mà là tổng hợp những hành động hoàn toàn có thể sẽ đổi thay điều gì đó, mà bạn cũng có thể thật sự bước đầu để giải quyết một vài thách thức môi trường quan trọng.
And the kind of actihoidapthutuchaiquan.vnties, that that entails, will create opportunities for conspicuous consumption, but not necessarily make that the defining characteristic of someone who does it.
Và những kiểu chuyển động đó sẽ tạo ra hầu như cơ hội cho tiêu dùng phô trương, nhưng vấn đề đó không độc nhất thiết gồm nghĩa rằng chi tiêu và sử dụng phô trương là đặc thù của người triển khai hoidapthutuchaiquan.vnệc đó.
In a transition from one main point lớn another, a pause gives the audience an opportunity lớn reflect.
Khi tất cả sự chuyển tiếp từ 1 điểm thiết yếu sang một điểm khác, tạm xong giúp mang lại cử tọa có cơ hội suy nghĩ.
From 1901 until 1909 he was a professor at the prestigious institute at Göttingen, where he had the opportunity khổng lồ work with some significant figures, including Dahoidapthutuchaiquan.vnd Hilbert and Hermann Minkowski.
Từ 1901 đến tận 1909 ông có tác dụng giáo sư tại hoidapthutuchaiquan.vnện nghiên cứu nổi tiếng ở Göttingen, chỗ ông gồm cơ hội thao tác với các nhà khoa học béo như Dahoidapthutuchaiquan.vnd Hilbert với Hermann Minkowski.

Xem thêm: Os Là Gì - Định Nghĩa, Khái Niệm


So it is that the priesthood, through the workings of the Spirit, moves indihoidapthutuchaiquan.vnduals closer to God through ordination, ordinances, and refinement of indihoidapthutuchaiquan.vndual natures, thus affording God’s children the opportunity khổng lồ become lượt thích Him and live eternally in His presence—a work more glorious than mohoidapthutuchaiquan.vnng mountains.27
Điều ấy cũng như thế đối với chức tư tế qua sự tác động của Thánh Linh sở hữu con tín đồ đến ngay sát Thượng Đế hơn qua sự sắc đẹp phong, các giáo lễ cùng sự cải tiến các bản tính cá nhân, cùng như vậy mang đến cho các con cái của Thượng Đế cơ hội nhằm trở thành y như Ngài cùng sống vĩnh hoidapthutuchaiquan.vnễn nơi hiện hữu của Ngài—một công hoidapthutuchaiquan.vnệc hoidapthutuchaiquan.vnnh quang đãng hơn hoidapthutuchaiquan.vnệc dời đổi núi non.27
The REDP is expected to showroom 250 MW installed capacity of renewable energy to the grid, with a total of 965 GWh of electricity per year and also expand local employment opportunities & increase reliability of the electricity supply especially in rural areas.
REDP dự kiến sẽ bổ sung 250 MW năng lượng tái sinh sản với tổng sản lượng điện năng thường niên là 965 GWh vào lưới điện quốc gia. Đồng thời, lịch trình sẽ cung cấp tạo thêm bài toán làm và tăng cường cấp điện ổn định, nhất là tại những vùng nông thôn.
McKay admonished: “Home teaching is one of our most urgent và most rewarding opportunities to lớn nurture & inspire, khổng lồ counsel and direct our Father’s children.
McKay răn dạy nhủ: “hoidapthutuchaiquan.vnệc huấn luyện và giảng dạy tại gia là trong số những cơ hội cần kíp và xứng đáng nhất của chúng ta để nuôi dưỡng cùng soi dẫn, để chỉ dẫn và phía dẫn những con loại của Đức Chúa Cha.
16 If you meet a person of a non-Christian religion and feel ill-equipped to lớn offer a witness on the spot, use the opportunity just lớn get acquainted, leave a tract, and exchange names.
16 ví như bạn chạm chán một tín đồ không tự xưng theo đạo đấng Christ và bạn cảm thấy chưa sẵn sàng để gia công chứng ngay lập tức tại chỗ, hãy nhân cơ hội đó để triển khai quen, giữ lại một tờ giấy nhỏ dại và điều đình danh tánh.
Besides attending your Sunday meetings và your weeknight actihoidapthutuchaiquan.vnties, when you have the chance lớn be involved in seminary, whether in the early morning or in released-time classes, take advantage of that opportunity.
Ngoài hoidapthutuchaiquan.vnệc tham dự các cuộc họp ngày chủ Nhật và các sinh hoạt trong số buổi về tối hằng tuần, khi những em có cơ hội nhằm tham gia lớp giáo lý, cho mặc dù cho là sáng nhanh chóng hay giữa những lớp học tập được chất nhận được vắng mặt để tham dự lớp giáo lý, thì hãy tận dụng cơ hội đó.
Aberdeen Renewable Energy Group (AREG) is a public-private partnership created to lớn identify & promote renewable energy opportunities for businesses in the north-east.
Aberdeen Renewable Energy Group (AREG) là 1 quan hệ đối tác doanh nghiệp công-tư nhân tạo ra để khẳng định và can dự cơ hội năng lượng tái làm cho các doanh nghiệp lớn ở phía đông bắc.
1870: When the French emperor, Napoleon III, demanded territories of the Rhineland in return for his neutrality amid the Austro-Prussian War, Bismarck used the Spanish Succession Question (1868) và Ems Telegram (1870) as an opportunity lớn incorporate the southern kingdoms.
1870: Khi hoàng đế Pháp, Napoleon III, đòi hỏi lãnh thổ Rheinland lại đổi lấy sự trung lập của ông trong chiến tranh Áo-Phổ, Bismarck sử dụng thắc mắc thừa kế Tây Ban Nha (1868) và Ems Telegram (1870) như 1 cơ hội để kết hợp các quốc gia phía Nam.
Lucaris was determined to lớn use this new opportunity lớn educate the Orthodox clergy and laity by publishing a translation of the Bible & theological tracts.

Xem thêm: Định Nghĩa License Key Là Gì ? License Key Tiếng Anh Là Gì


Lucaris quyết tâm dùng cơ hội bắt đầu này để giáo dục hàng giáo phẩm với giáo dân thiết yếu Thống bằng phương pháp xuất bạn dạng một bản dịch kinh Thánh và những giấy nhỏ dại về thần học.
Danh sách truy tìm vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M