Organization Là Gì

  -  
Tổ chức (giờ đồng hồ Anh: Organization) hay được phát âm như thể tập hòa hợp của tương đối nhiều tín đồ thuộc làm việc do phần đông mục tiêu tầm thường trong hình thái cơ cấu bình ổn.

Bạn đang xem: Organization là gìTổ chức

Khái niệm

Tổ chức trong giờ Anh được gọi làOrganization.

Tổ chức thường được phát âm như là tập hợp của nhiều người cùng làm việc vì những mục đích bình thường vào hình thái cơ cấu ổn định.

Đặc trưng

Các tổ chức mặc dù rất khác nhau về lí vì mãi sau và phương thức hoạt động nhưng đều có những đặc trưng cơ bản với tư cách là một loại hình tổ chức. Đó là:

Mọi tổ chức đều sở hữu tính mục đích rất rõ ràng. Khác với các cá nhân, cộng đồng giỏi xã hội, tổ chức hiếm Khi có trong mình mục đích tự thân mà là tổ chức được các chủ thể nhất định tạo nên như công cụ để thực hiện những mục đích nhất định. Đây chính là yếu tố cơ bản nhất của bất kì tổ chức nào.

Mọi tổ chức đều là những tổ chức gồm nhiều người làm việc vì mục tiêu bình thường vào cơ cấu tổ chức ổn định. lúc đứng vào một tổ chức, chúng ta đã cam kết hành động cùng với những người khác vì mục tiêu phổ biến chứ không phải chỉ hướng tới mục tiêu riêng của mình.

Mọi tổ chức đều chia sẻ mục tiêu lớn - cung cấp vật phẩm và dịch vụ có cực hiếm đối với người tiêu dùng. Ý thức rõ ràng về mục tiêu gắn liền với "các phẩm vật và dịch vụ có chất lượng" và "hài lòng khách hàng" là nguồn cội quan trọng của phép lực và lợi thế đối với một tổ chức.

Mọi tổ chức đều là tổ chức mở. Tổ chức tương tác với môi trường trong nghiệp vụ liên tục thu hút các nguồn lực đầu vào để chuyển đổi thành đầu ra là các Sản phẩm và dịch vụ cung cấp đến quý khách.Cuối cùng, mọi tổ chức đều được quản lí. Hình hình ảnh của các nhà quản lí luôn gắn liền với những tổ chức nhất định.

Ví dụ: tổng thống đứng đầu nhà nước, thủ tướng đứng đầu chính phủ, hiệu trưởng đứng đầu trường học, giám đốc đứng đầu bệnh viện, tổng giám đốc đứng đầu tổng công ty, tổ trưởng đứng đầu nhóm làm việc...

Phân loại

Có rất nhiều quanđiểm sự khác biệt vào phân loại các tổchức và sauđây là một sốcách phân loại cơbản.

- Tổ chức công và tổ chức tư

Theo những cách tiếp cận sự so sánh, khái niệm về tổ chức công và tổ chức tư rất đa dạng.

+ Theo chế độ sở hữu

Tổ chức công là tổ chức thuộc quyền sở hữu của Nhà nước hoặc không có chủ sở hữu. Đó chính là các cơ quan liêu nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các trường học và bệnh viện công, các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể, nghề nghiệp...

Xem thêm: Pending Là Gì? Những Ý Nghĩa Của Pending Trong Tiếng Anh Và Các Từ Ngữ Liên Quan

Tổ chức tư là tổ chức thuộc sở hữu tư nhân (của một giỏi một nhóm người). Đó có thể là các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, trang trại, hộ sale cá thể, hộ nông dân, trường học tư, bệnh viện tư...

+ Theo sản phẩm, dịch vụ mà tổ chức tạo ra

Tổ chức công là tổ chức mang tới các sản phẩm, dịch vụ công - những mặt hàng, dịch vụ mà người sử dụng không phải cạnh tma lanh và loại trừ nhau để có quyền sử dụng.

Tổ chức tư là tổ chức làm ra các mặt hàng và dịch vụ tư.

- Tổ chức vì lợi nhuận và tổ chức phi lợi nhuận

Theo mục tiêu cơ bản, các tổ chức được phân ra thành tổ chức vì lợi nhuận và tổ chức phi lợi nhuận.

Tổ chức vì lợi nhuận là tổ chức lâu dài chủ yếu vì mục tiêu lợi nhuận.

Yếu tố được quan tâm nhất ở các tổ chức này là bao nhiêu lợi nhuận được đem tới từ các khoản đầu tư và ích lợi của các chủ sở hữu được viên mãn như thế nào. Đó chính là các doanh nghiệp, các hợp tác xã, hộ marketing cá thể...

Tổ chức phi lợi nhuận là tổ chức mãi mãi để cung cấp các phẩm vật, dịch vụ phục vụ cộng đồng.

Đó là các cơ quan liêu nhà nước, các tổ chức công ích, các tổ chức chính trị, các tổ chức tôn giáo, các tổ chức từ thiện, các viện bảo tàng... Tiêu chí quan lại trọng nhất để đánh giá kết quả hoạt động của các tổ chức này không phải là lợi nhuận.

- Tổ chức chính thức và tổ chức phi chính thức

Theo tính chất của các mối quan lại hệ, các tổ chức được phân tách làm tổ chức chính thức và tổ chức phi chuẩn xác.

Tổ chức chính thức thường được gọi với một số đặc trưng cơ bản.

Thứ nhất, là tổ chức mà vào đó mọi thành viên của nó đều được xác định một cách rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm.

Thứ hai, là tổ chức mà cơ cấu có thể được hiển thị thông qua một sơ đồ cơ cấu với các mối liên hệ rõ ràng.

Thứ cha, là tổ chức có thể cung cấp những sản phẩm và dịch vụ cụ thể mang đến quý khách hàng của mình vào khuôn khổ pháp luật.

Ví dụ điển hình về các tổ chức chuẩn xác có thể kể đến các doanh nghiệp, các cơ quan liêu nhà nước, các trường học, bệnh viện, các tổ chức xã hội và đoàn thể, các tổ chức tôn giáo...

Xem thêm: Tỷ Giá Chuyển Đổi Tiền Won Sang Việt Nam Krw/Vnd, Kinh Nghiệm Đổi Tiền Krw

Tổ chức phi chính thức không sở hữu những đặc trưng kể trên. Điển hình của tổ chức phi chính thức có thể kể đến những nhóm được hình thành thông qua các mối quan lại hệ cá nhân, mãi sau vào tổ chức chuẩn xác bởi vì cùng phổ biến nguyện vọng, sở thích, quan lại điểm, tư tưởng...

(Tài liệu tđắm đuối khảo: Tổchức và quản lí tổchức, Trung vai trung phong giảng dạy trường đoản cú xa, ĐH Kinc tế Quốc dân)