Overcome là gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Overcome là gì

*
*
*

overcome
*

overcome /,ouvə"kʌm/ động từ overcame; overcome thắng, chiến thắng vượt qua, khắc chế (khó khăn...) cồn tính từ vượt khứ kiệt sức, mất trường đoản cú chủ; mất tinh thầnovercome by hunger: đói mèmovercome by (with) liquor (drink): say mèm
khắc phụcvượt quaovercome the gravitational field of a planettách tránh trường lôi cuốn của một địa cầu o vượt qua, khắc phục
*Xem thêm: Nằm Mơ Trúng Đề Đánh Con Gì ? Báo Điềm Gì? Mơ Thấy Trúng Đề Đánh Con Gì

*

*

overcome

Từ điển Collocation

overcome verb

1 defeat/conquer sb/sth

ADV. completely | successfully | not entirely These problems were never entirely overcome. | largely | partially | easily | quickly | gradually | eventually, finally He eventually overcame his disability.

VERB + OVERCOME be able khổng lồ | help (to), help sb (to) Therapy helped her overcome her fear. | be designed khổng lồ methods designed lớn overcome these problems | attempt to, battle to, struggle to, try to | manage lớn

PHRASES an attempt lớn overcome sth 2 be/feel overcome become weak/ill; chiến bại control

ADV. completely, quite She felt quite overcome by their kindness. | almost, nearly She felt almost overcome by a tide of relief. | visibly The officers on duty were visibly overcome, many of them in tears. | suddenly

PREP. by Several firefighters had been overcome by smoke và fumes. | with He was suddenly overcome with remorse for the harm he had done.

Từ điển WordNet


v.
Xem thêm: Check Legit Là Gì ? Legit Có Thật Sự Cần Thiết Trong Giới Giày Hàng Hiệu?

English Synonym & Antonym Dictionary

overcomes|overcame|overcomingsyn.: conquer defeat drive off frustrate overpower surmount upsetant.: submit

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học tập từ | Tra câu