Peer Group Là Gì

  -  

Trong các bài viết này, chúng ta sẽ cùng mày mò về BGP Peer Group là gì, ích lợi khi sử dụng BGP Peer Group và biện pháp cấu hìnhBGP Peer Group bên trên Router Cisco hoặc NX-OS.

Bạn đang xem: Peer group là gì


BGP Peer Group là gì?

BGP Peer Group là một trong những tập hợp hay 1 nhóm những BGP neighbors gồm chung outbought policy, còn inbought policy hoàn toàn có thể khác nhau. Với các Neightbor gồm chung Outbought Policy, chúng ta có thể tạo 1 group để nhóm những neightbor này lại, kế tiếp các chủ yếu sách bọn họ chỉ cần thông số kỹ thuật trên group mà không phải add vào từng neightbor.

Lợi ích khi thực hiện BGP Peer Group

Lợi ích chính khi áp dụng BGP Peer Group là bạn có thể giảm tải cho hệ thống, cụ thể là giảm tài nguyên về CPU với memory cần thiết trong quy trình tạo các phiên bản update. BGP Peer Group giảm tải tài nguyên hệ thống bằng cách cho phép thiết bị bình chọn bảng định con đường chỉ 1 lần với các phiên bản update được sao chép cho toàn bộ các member trong group chũm vì triển khai riêng lẻ mang lại từng neightbor. Nếu con số BGP peer, con số prefixes vào bảng và số lượng prefixes tiếp thị cho neightbor càng khủng thì BGP Peer Group càng công dụng khi giảm không ít các bản update.

Ngoài ra thì BGP Peer Group cũng giúp đơn giản dễ dàng hóa cấu hình BGP. Vì vậy, khi kiến thiết BGP, các bạn nên nhóm những BGP Peer bao gồm cùng outbought policy thành 1 group.

Cấu hình BGP Peer Group trên Router Cisco, NX-OS

Mình sẽ dựng 1 tế bào hình đơn giản và dễ dàng gồm 5 router, trong những số ấy R1, R2, R3, R4 bao gồm chung BGP AS là 65000. R1 vẫn là route reflector, còn R2, R3, R4 là RR client. Router R6 vẫn chạy eBGP vơi R1, mình cắn thêm để các bạn thấy được tác dụng của việc dễ dàng và đơn giản hóa cấu hình khi thực hiện BGP Peer Group.

*

Trước tiên bản thân sẽ thông số kỹ thuật trên các router R2, R3, và R4. Trên những router này bọn họ chỉ cần tạo neightbor cùng với R1 và quảng bá các con đường vào BGP thôi. Các bạn cấu hình tương tự cho những router khác.

R2(config)#router bgp 65000R2(config-router)#neighbor BGP peer-groupR2(config-router)#neighbor 1.1.2.1 remote-as 65000R2(config-router)#network 20.0.0.0 mask 255.255.0.0

Tiếp theo bản thân sẽ thông số kỹ thuật trên router R1. Trong ví dụ như này thì bản thân sẽ cho các router R2 R3 R4 tất cả chung policy với nhau bắt buộc mình đang nhóm cả 3 router này vào bình thường 1 Group. Router R1 đang là RR, với mình sẽ cấu hình next-hop-selt cho những tuyến từ R6.

R1(config)#router bgp 65000R1(config-router)#neighbor BGP peer-group //Tạo group tên là BGPR1(config-router)#neighbor BGP remote-as 65000 //Cấu hình remote-as mang lại groupR1(config-router)#neighbor BGP route-reflector-client //Các neightbor trong group sẽ là RR ClientR1(config-router)#neighbor BGP next-hop-selfR1(config-router)#neighbor 1.1.2.2 peer-group BGP //Assign các neightbor vào group BGPR1(config-router)#neighbor 1.1.3.2 peer-group BGPR1(config-router)#neighbor 1.1.4.2 peer-group BGPR1(config-router)#neighbor 172.16.0.1 remote-as 65001

Ở bảng bên dưới, phía trái là thông số kỹ thuật BGP khi không sử dụng BGP peer group, bên buộc phải là thông số kỹ thuật khi áp dụng BGP peer group. Các bạn cũng có thể so sánh, nếu như như con số neightbor, policy, với các tùy chỉnh thiết lập cho neightbor càng lớn thì đang càng phức tạp và lặp đi lặp lại các thuộc tính cần thông số kỹ thuật nếu như họ không thực hiện BGP peer group.

router bgp 65000neighbor 1.1.2.2 remote-as 65000neighbor 1.1.3.2 remote-as 65000neighbor 1.1.4.2 remote-as 65000neighbor 1.1.2.2 next-hop-selfneighbor 1.1.3.2 next-hop-selfneighbor 1.1.4.2 next-hop-selfneighbor 1.1.2.2 route-reflector-clientneighbor 1.1.3.2 route-reflector-clientneighbor 1.1.4.2 route-reflector-clientrouter bgp 65000neighbor BGP peer-groupneighbor BGP remote-as 65000neighbor BGP route-reflector-clientneighbor BGP next-hop-selfneighbor 1.1.2.2 peer-group BGPneighbor 1.1.3.2 peer-group BGPneighbor 1.1.4.2 peer-group BGP

R6 thì mình sẽ thông số kỹ thuật eBGP với R1 và tiếp thị các tuyến đường vào eBGP.

Xem thêm: Lingering Là Gì ? (Từ Điển Anh Lingering Tiếng Anh Là Gì

R6(config)#router bgp 65001R6(config-router)#neighbor 172.16.0.2 remote-as 65000R6(config-router)#network 1.1.1.1 mask 255.255.255.255R6(config-router)#network 2.2.2.2 mask 255.255.255.255R6(config-router)#network 3.3.3.3 mask 255.255.255.255

Kiểm tra cấu hình

Để kiểm tra, các bạn cũng có thể sử dụng lệnh show ip bgp peer-group BGP

*

Các bạn có thể thấy neighbor là group mình vừa tạo, đang làm việc iBGP, chúng ta cũng rất có thể tạo group cho tất cả eBGP. Member là các router R2 R3 R4.

Cấu hình Policy đến BGP Peer Group

Giờ mình đã thử chế tạo 1 kịch phiên bản để tiếp thị route. Bên trên R6 mình đang gán thêm community là 65001:11 đến tuyến 1.1.1.1/32 để mình hoàn toàn có thể lọc đường trên R1 khi tiếp thị vào iBGP.

Trên R6 bản thân sẽ thông số kỹ thuật 1 route-map để add thêm community 65001:11 vào tuyến đường 1.1.1.1 khi tiếp thị sang đến R1.

R6(config)#ip bgp-community new-formatR6(config)#access-list 10 permit 1.1.1.1 /32R6(config)#route-map COMMUNITY permit 10R6(config-route-map)#match ip address 10R6(config-route-map)#set community 65001:11R6(config)#router bgp 65001R6(config-router)#neighbor 172.16.0.2 send-communityR6(config-router)#network 1.1.1.1 mask 255.255.255.255 route-map COMMUNITY

Mình đang clear BGP để BGP gửi lại updates.

R6#clear ip bgp * soft

Trên R1, chúng ta bật ip bgp-community new-format và chất vấn lại tuyến đường 1.1.1.1

*

OK, tuyến đường 1.1.1.1 đang được showroom thêm community 65001:11

Giờ mình sẽ tạo nên 1 route-map để deny các tuyến có community này không tiếp thị cho R2, R3, R4.

R1(config)#ip community-list 10 permit 65001:11R1(config)#route-map NO-COMMUNITY deny 10R1(config-route-map)#match community 10R1(config)#route-map NO-COMMUNITY permit 20R1(config)#router bgp 65000R1(config-router)#neighbor BGP route-map NO-COMMUNITY out

Mình sẽ clear bgp đến peer-group. Còn nếu như không sử dụng BGP peer group, các bạn cần phải clear toàn thể neightbor (cả R6) hoặc phải có 3 lệnh clear cho 3 neightbor R2 R3 R4. Với BGP Peer Group thì chúng ta chỉ buộc phải 1 lệnh cho tất cả 3 neightbor.

R1#clear ip bgp peer-group BGP soft out

Giờ mình sẽ đánh giá trên Router R2 R3 R4. Những router này đã mất tuyến 1.1.1.1 từ bỏ R6.

*

Nếu không áp dụng Peer-group, các bạn sẽ cần showroom route-map này vào tất cả neightbor không thích nhận được tuyến, điều này khiến cho file cấu hình dài rộng và tinh vi hơn.

Xem thêm: Các Loại Vàng 4 Số 9 Là Gì ? Vàng 24K Và Vàng 9999 Giống Hay Khác Nhau?

OK bởi thế là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình BGP Peer-group. Nếu chúng ta có yêu cầu hướng dẫn thông số kỹ thuật tính năng nào, hãy giữ lại comment, hoidapthutuchaiquan.vn sẽ trả lời trong thời hạn sớm nhất.