Perpetual Inventory System Là Gì

  -  

(VNF) - thuộc hoidapthutuchaiquan.vn khám phá Định giá chỉ hàng tồn kho (inventory valuation) là gì? Các phương thức kiểm kê hàng tồn kho.Định giá bán hàng tồn kho (inventory valuation) là xác minh giá trị bằng tiền cân xứng cho dự trữ nguyên liệu, cung cấp thành phẩm và thành phẩm của doanh nghiệp


Định giá hàng tồn kho là gì?

Định giá bán hàng tồn kho (inventory valuation) là xác minh giá trị bằng tiền cân xứng cho dự trữ nguyên liệu, bán thành phẩm cùng thành phẩm của doanh nghiệp. Lúc lạm phát khiến cho giá những lô sản phẩm dự trữ đã mua trong thời kỳ marketing có giá trị khác nhau, công ty lớn phải đưa ra quyết định xem: (1) lấy giá trị bởi tiền nào nhằm tính cho trọng lượng dự trữ cuối kỳ trong bảng tổng kết tài sản; với (2) lấy chi phí nào nhằm tính cho các đơn vị hàng hóa đã tiêu thụ trong số tài khoản của công ty. đưa ra quyết định thứ hai có liên quan trực tiếp tới giá cả hàng hóa tiêu thụ với lãi gộp.

Bạn đang xem: Perpetual inventory system là gì

Các cách làm định giá bán hàng tồn kho không giống nhau được thực hiện để review dự trữ rước lại kết quả khác nhau của cực hiếm dự trữ trong bảng tổng kết tài sản và chi tiêu hàng hóa tiêu thụ. Chẳng hạn phương pháp vào trước – ra trước (FIFO) mang định sản phẩm & hàng hóa được rút ra khỏi dự trữ đúng theo sản phẩm tự nhập hàng, mang lại nên chi phí hàng hóa tiêu thụ được xem dựa trên ngân sách chi tiêu của những hàng hóa cũ độc nhất trong dự trữm còn giá trị dự trữ cuối kỳ được tính dựa trên giá của rất nhiều lần mua sắm gần nhất.

Ngược lại, phương thức vào sau – ra trước (LIFO) đưa định rằng những hàng hóa được mua ở đầu cuối được rút thoát khỏi dự trữ trước, cho nên ngân sách chi tiêu của hàng hóa tiêu thụ được tính dựa trên chi tiêu của đầy đủ lần mua sắm và chọn lựa gần nhất, còn giá trị tồn kho thời điểm cuối kỳ được tính dựa vào những hàng hóa cũ duy nhất còn nằm trong kho. Phương pháp vào sau – ra trước đem lại kết quả cao rộng khi tính giá thành cho sản phẩm & hàng hóa tiêu thụ, đại lượng này gần đúng hơn với ngân sách chi tiêu thay cố kỉnh của sản phẩm & hàng hóa tiêu thụ, nhưng bao gồm xu thế nhận xét thấp quý hiếm của dự trữ cuối kỳ.

Xem thêm: Sàn Giao Dịch Binomo - Khi Cờ Bạc Đội Lốt Đầu Tư Tài Chính 4

Vì mục đích thận trọng, các doanh nghiệp bao gồm xu hướng reviews dự trữ theo chi tiêu hay cực hiếm thị trường, tức sử dụng giá rẻ hơn để kị thổi phồng lợi nhuận.

Xem thêm: How To Fix Windows Modules Installer Worker Windows 10 Là Gì

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, từ điển kinh tế tài chính học, Đại học tài chính Quốc dân)

Các phương thức kiểm kê hàng tồn kho

Phương pháp kê khai thường xuyên (perpetual inventory method) là cách thức theo dõi một giải pháp thường xuyên tình hình biến hễ tăng giảm hàng tồn kho trên các tài khoản phản ánh từng loại hàng tồn kho ngay khi nghiệp vụ này vạc sinh. Ưu điểm của phương thức này là bao gồm độ chính xác cao, những thông tin về sản phẩm tồn kho luôn luôn được update kịp thời. Nó được cho phép tại ngẫu nhiên thời điểm như thế nào cũng hoàn toàn có thể xác định được lượng nhập, xuất, tồn kho từng các loại hàng. Cơ mà cũng chính vì như vậy mà nó hơi tốn thời hạn và sức lực để rất có thể kiểm kê một cách chính xác.

Phương pháp kiểm kê định kỳ (periodic inventory method) là phương thức không quan sát và theo dõi một giải pháp thường xuyên, thường xuyên về tình trạng biến động của các loại trang bị tư, sản phẩm hoá, sản phẩm mà chỉ bội nghịch ánh quý giá tồn kho vào đầu kỳ và vào cuối kỳ của chúng trên đại lý kiểm kê cuối kỳ. Những tài khoản mặt hàng tồn kho chỉ theo dõi quý giá hàng tồn kho tồn thời điểm đầu kỳ và cuối kỳ . Phương thức này có ưu điểm là sút được khối lượng công việc ghi chép tuy nhiên độ đúng mực không cao .