Pet nghĩa là gì

  -  

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ hoidapthutuchaiquan.vn.Học những tự bạn cần giao tiếp một cách lạc quan.
Bạn đang xem: Pet nghĩa là gì

The house has translucent walls made from a plastic called PET, essentially the same material used in sodomain authority bottles.
abbreviation for positron emission tomography: a method of using special rays (= beams of light) to lớn make images of the inside of the body toàn thân, especially the brain:
Volunteers underwent PET scans while trying khổng lồ quickly retrace routes between various landmarks in the virtual town.
*

the authority given to an elected group of people, such as a government, to lớn perkhung an action or govern a country

Về câu hỏi này
*

*Xem thêm: Phân Biệt Hàng Replica Là Gì ? Cách Phân Biệt Hàng Replica Và Hàng Fake

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các phầm mềm search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hoidapthutuchaiquan.vn English hoidapthutuchaiquan.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Nằm Mơ Trúng Đề Đánh Con Gì ? Báo Điềm Gì? Mơ Thấy Trúng Đề Đánh Con Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message