PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ

  -  
Excel cho hoidapthutuchaiquan.vn 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Xem thêm...Ít hơn

Biểu đồ thu nhỏ là các biểu đồ nhỏ xíu bên trong các ô của một trang tính, vốn có thể được sử dụng để biểu thị và hiển thị trực quan một xu hướng trong dữ liệu của bạn. Biểu đồ thu nhỏ có thể thu hút sự chú ý vào các mục quan trọng chẳng hạn như thay đổi theo mùa hoặc chu kỳ kinh tế và nêu bật các giá trị tối đa và tối thiểu bằng một màu khác. Hiện các xu hướng dữ liệu trong trang tính có thể hữu ích, đặc biệt là khi bạn đang chia sẻ dữ liệu với những người khác.

Bạn đang xem: Phân tích biểu đồ

*

Chọn một ô trống bên cạnh dữ liệu mà bạn muốn hiển thị trong biểu đồ thu nhỏ.

Trên tab Chèn, trong nhóm Biểu đồ thu nhỏ, hãy bấm Dòng, Cột, hoặc Được/Mất.

*

Trong hộp Phạm vi dữ liệu, hãy nhập phạm vi ô có dữ liệu mà bạn muốn hiển thị trong biểu đồ thu nhỏ.

Ví dụ, nếu dữ liệu của bạn ở trong các ô A, B, C và D của hàng 2, hãy nhập A2:D2.

*

Nếu bạn muốn chọn phạm vi ô trên trang tính, hãy bấm

*
để tạm thời thu gọn hộp thoại, chọn các ô trên trang tính rồi bấm
*
để hiện hộp thoại ở dạng đầy đủ.

Bấm OK.

Công cụ Biểu đồ thu nhỏ xuất hiện trên ruy-băng. Sử dụng các lệnh trên tab Thiết kế để tùy chỉnh biểu đồ thu nhỏ.

Mẹo

Do biểu đồ thu nhỏ được nhúng trong một ô, bất kỳ phần văn bản nào bạn nhập vào ô đó sẽ sử dụng biểu đồ thu nhỏ làm nền, như được minh họa trong ví dụ sau.

*

Nếu bạn chọn một ô, bạn luôn có thể sao chép biểu đồ thu nhỏ sang các ô khác trong một cột hoặc hàng sau bằng cách kéo hoặc sử dụng Điền (Ctrl+D).

Tùy chỉnh biểu đồ thu nhỏ

Sau khi tạo biểu đồ thu nhỏ, bạn có thể thay đổi loại, kiểu và định dạng của nó bất kỳ lúc nào.

Xem thêm: Con Thầy Vợ Bạn Gái Cơ Quan Là Gì, Cơm Thầy Vợ Bạn Gái Cơ Quan

Chọn biểu đồ thu nhỏ mà bạn muốn tùy chỉnh để hiển thị Công cụ Biểu đồ thu nhỏ trên ruy-băng.

Trên tab Thiết kế, hãy chọn những tùy chọn mà bạn muốn. Bạn có thể:

Hiện các đánh dấu để nêu bật các giá trị riêng trong biểu đồ thu nhỏ dạng đường thẳng.

*

Thay đổi kiểu hoặc định dạng của biểu đồ thu nhỏ.

*

Hiện và thay đổi phần thiết đặt trục.

*

Nếu bạn bấm vào tùy chọn Loại Trục Ngày trong danh sách thả xuống này, Excel sẽ mở hộp thoại Phạm vi Ngày trong Biểu đồ thu nhỏ. Từ đây, bạn có thể chọn phạm vi trong sổ làm việc có chứa các giá trị ngày mà bạn muốn cho dữ liệu Biểu đồ thu nhỏ.

*

Nếu bạn bấm vào tùy chọn Giá trị Tùy chỉnh trong danh sách thả xuống này, Excel sẽ mở hộp thoại Thiết đặt Trục Dọc của Biểu đồ thu nhỏ. Từ đây, bạn có thể nhập giá trị tối thiểu hoặc tối đa (tùy theo tùy chọn bạn đã chọn) cho trục dọc cho dữ liệu Biểu đồ thu nhỏ của mình. Theo mặc định, Excel định cách hiển thị dữ liệu Biểu đồ thu nhỏ, vì vậy với các tùy chọn này, bạn có thể kiểm soát các giá trị tối thiểu và tối đa.

*

Thay đổi cách thức hiển thị dữ liệu.

*

Nếu bạn bấm vào tùy chọn Sửa Dữ liệu của Biểu đồ thu nhỏ Đơn trong danh sách thả xuống này, Excel hộp thoại Sửa Dữ liệu Biểu đồ thu nhỏ. Từ đây, bạn có thể chọn phạm vi trong sổ làm việc có chứa dữ liệu bạn muốn cho dữ liệu Biểu đồ thu nhỏ. Sử dụng tùy chọn này nếu bạn chỉ muốn thay đổi một Biểu đồ thu nhỏ.

*

Nếu bạn bấm vào tùy chọn & Ô Trống Ẩn trong danh sách thả xuống này, Excel sẽ mở hộp thoại Ẩn Cài đặt Ô Trống. Sử dụng tùy chọn này để thay đổi Excel các giá trị ẩn và null cho dữ liệu Biểu đồ thu nhỏ.

Bạn có thể chọn hiển thị ô trống dưới dạng Khoảng trống, Không, hoặc hiển thị Kết nối dữ liệu có đường thẳng.

Xem thêm: " Puddle Là Gì - Nghĩa Của Từ : Puddle

Chọn tùy chọn Hiện dữ liệu trong hàng và cột ẩn để Excel dữ liệu trong hàng và cột ẩn trong dữ liệu Biểu đồ thu nhỏ. Xóa tùy chọn này để các Excel bỏ qua dữ liệu trong hàng và cột ẩn.