Point Là Gì

  -  

Có thể nói “point” trong giờ Anh là 1 trong từ nhiều năng, chính vì nó vừa là danh từ, vừa là cồn từ. “Point” gồm nghĩa phổ biến nhất là “điểm”, ví dụ như “10 points” hay “100 points” là phần lớn số điểm hay đối. Vậy bạn có tò mò và hiếu kỳ ngoài tức là “điểm”, “point” còn tồn tại những nghĩa nào khác không? và khi là hễ từ, “point” thường hay phải đi với đều giới từ nào? Hãy thuộc hoidapthutuchaiquan.vn lời giải những thắc mắc trên nhé!

1. “Point” trong tiếng Anh tức thị gì?

“Point” được phiên âm là /pɔɪnt/, vạc âm giống nhau trong cả giọng Anh-Anh với Anh-Mỹ. “Point” là một danh trường đoản cú hoặc cồn từ, nó có vô cùng nhiều nghĩa trong tiếng Anh.

Bạn đang xem: Point là gì

*
“Point” là gì?

1.1. Lúc “point” là danh từ

Theo từ điển Cambridge, là danh từ, “point” có một vài nghĩa thịnh hành sau:

Ý nghĩaVí dụ
điểmYou received 10 points for every correct answer.Bạn nhận ra 10 điểm cho mỗi câu trả lời đúng.
ý tưởng, ý kiến, vấn đềI would lượt thích to discuss the first point in your essay.Tôi muốn đàm luận về ý kiến/vấn đề trước tiên trong chia sẻ của bạn.
lúc, thời điểmI said I’d tell her the bad news, but when it came lớn the point, I couldn’t.Tôi đã nói rằng tôi sẽ đưa tin xấu mang lại cô ấy, nhưng cho lúc đó, tôi đã không thể.
địa điểmThis is a good point from which to watch the competition.Đây là 1 trong những địa điểm tốt để xem cuộc thi.
dấu chấm trong các thập phânA decimal point.Dấu chấm thập phân
Một vài ba nghĩa phổ biến của “point” là danh từ

1.2. Khi “point” là rượu cồn từ

Khi là hễ từ, “point” hay được diễn giải theo những nghĩa chủ yếu sau:

Ý nghĩaVí dụ
“to direct other people’s attention to lớn something by holding out your finger towards it” (Chỉ cho tất cả những người khác để ý đến một chiếc gì đó bằng phương pháp hướng ngón tay về phía trang bị đó)– “Look at that!” she said, pointing at the door. “Nhìn kìa!” Cô ấy nói và chỉ còn vào loại cửa.– She pointed at a chair, signalling for him to sit. Cô chỉ vào một chiếc ghế, ra hiệu đến anh ngồi.– He pointed at the ice cream that he wanted. Anh ấy chỉ vào cây kem cơ mà anh ấy muốn.– Don’t point. They’ll know we’re looking at them. Đừng chỉ. Họ đang biết bọn họ đang nhìn họ.– Small children are often told that it’s rude to point. Trẻ nhỏ thường được dạy rằng chỉ trỏ là thô lỗ.
=> vào trường thích hợp này, “point” vừa là nội đụng từ, vừa là ngoại cồn từ.
“to hold something out in the direction of someone or something”(Chĩa hoặc phía một cái gì đấy về phía của một ai kia hoặc một cái gì đó)– He said that the man had pointed a gun at him. Anh ta nói rằng người đàn ông sẽ chĩa súng vào anh ta.– Jack pointed his finger at Linda. Jack chỉ tay vào Linda.– A man pointed a gun at them and pulled the trigger. Một người bọn ông chĩa súng vào họ với bóp cò.– He pointed his cane in the direction of the path. Anh chỉ cây gậy của bản thân về hướng con đường.
=> trong trường thích hợp này, “point” là ngoại rượu cồn từ.
“to show a particular direction or place, usually using a sign or symbol/to show someone the direction in which they should go”(Chỉ một phía hoặc vị trí cụ thể, thường sử dụng dấu hiệu hoặc biểu tượng/để chỉ mang lại ai đó hướng mà người ta nên đi)– An arrow pointed to lớn the toilets. Một mũi tên chỉ vào nhà vệ sinh.– The arrow pointed left towards the exit door. Mũi thương hiệu chỉ về bên cạnh trái là phía cửa thoát hiểm.– Could you point me in the direction of the restroom? Bạn có thể chỉ mang lại tôi đường mang đến nhà dọn dẹp và sắp xếp được không?
=> vào trường thích hợp này, “point” vừa là nội động từ, vừa là ngoại cồn từ.
“If you point lớn something that has happened or that is happening, you are using it as proof that a particular situation exists.”(Chỉ ra, vạch rõ một điều gì đó)– I can’t point to lớn any one particular reason for it. Tôi cấp thiết chỉ ra ngẫu nhiên lý do rõ ràng nào cho việc đó.– All the evidence points khổng lồ his guilt. Tất cả những bằng bệnh đều đã cho thấy tội lỗi của anh ấy ta.– Earlier reports pointed khổng lồ pupils working harder. Các báo cáo trước đó đã cho thấy rằng học sinh học tập cần cù hơn.
=> vào trường hợp này, “point” là ngoại hễ từ.

Xem thêm: Sinh Năm 1952 Mệnh Gì ? Hợp Tuổi Nào? Vật Phẩm May Mắn Cho Tuổi Này

Một vài nghĩa thịnh hành của “point” khi là hễ từ

Bài viết tham khảo: Nội rượu cồn từ cùng ngoại hễ từ trong tiếng Anh: Tổng vừa lòng ĐẦY ĐỦ NHẤT định nghĩa, phân loại và giải pháp dùng vào câu

Bạn tất cả thắc mắc, lúc là hễ từ, “point” hay phải đi với số đông giới tự gì cùng với từng giới tự đi kèm ý nghĩa sâu sắc của nó biến hóa như nào không? Hãy cùng hoidapthutuchaiquan.vn hiểu tiếp phần sau nhằm trả lời thắc mắc nhé!

2. Các cấu trúc của hễ từ “point”

“Point” là 1 trong từ có cấu trúc khá tinh vi đi với rất nhiều giới từ.

AT

Point at somebody/something: chỉ vào ai/cái gì đó

*
Point at somebody/something

Ví dụ:

Don’t point at me when you’re talking.

Đừng tất cả chỉ vào tôi khi sẽ nói chuyện.

You shouldn’t point at others while talking because it is impolite.

Bạn không nên có thể vào mặt fan khác trong lúc nói vì điều ấy được coi là bất định kỳ sự.

Why did Jenny point at the door? She wanted the man standing before her lớn get out!

Tại sao Jenny lại chỉ tay vào loại cửa vậy? vị cô ấy ao ước người bọn ông sẽ đứng trước mặt cô ấy đi thoát ra khỏi đây!

She pointed at the mèo that she saw.

Cô ấy chỉ vào con mèo mà cô ấy chú ý thấy.

TO

Point khổng lồ something: chỉ ra điều gì

Ví dụ:

They point to the fact that exercising can improve your mood.

Họ chỉ ra thực tế rằng bè lũ dục gồm thể nâng cấp tâm trạng của bạn.

All the evidence points to suicide.

Tất cả những bằng chứng từ ra sẽ là tự sát.

The evidence clearly points to Alex as the guilty party.

Bằng chứng rõ ràng chỉ ra Alex là bên gồm tội.

OUT

Point out something: làm rõ cái gì đó

Ví dụ:

I didn’t understand the problem. Thank you for pointing that out.

Tôi đã không hiểu vấn đề này. Cảm ơn các bạn đã nắm rõ nó.

She pointed out a few problems with the house that I hadn’t noticed.

Cô ấy nắm rõ một vài vấn đề với khu nhà ở mà tôi đang không nhận thấy.

Alice pointed out some spelling errors in my paper.

Alice đã nắm rõ một số lỗi chính tả trong bài xích báo của tôi.

I feel I should point out how dangerous it is.

Tôi cảm giác mình nên nắm rõ mức độ nguy khốn của nó.

UP

Point up something: nhấn mạnh vấn đề điều gì đó

Ví dụ:

The heated discussion served to lớn point up the differences between the two groups.

Cuộc bàn thảo sôi nổi để chỉ ra rằng sự khác hoàn toàn giữa hai nhóm.

The speaker pointed up the importance of improving public education.

Diễn giả đã chỉ ra rằng tầm đặc trưng của việc nâng cao giáo dục công cộng.

The destruction caused by the earthquake points up the need for improvements in construction standards.

Sự tàn phá do trận cồn đất gây ra cho biết cần phải nâng cấp các tiêu chuẩn chỉnh xây dựng.

Bài viết tham khảo: chinh phục In – On – At: Bộ bố giới từ phổ cập nhất trong giờ Anh

3. Một số cụm từ/ thành ngữ với “point”

Cụm từ/thành ngữNghĩaVí dụ
point of viewquan điểmThank you for giving us your point of view.Cảm ơn chúng ta đã cho công ty chúng tôi biết ý kiến ​​​​của bạn.
be on/at the point ofsắp sửa, chuẩn chỉnh bị– I am on the point of buying a car. Tôi chuẩn bị mua một cái ô tô.– The airplane is at the point of taking off. Máy cất cánh sắp đựng cánh.
point to be notedđiểm bắt buộc lưu ýThe assistant lawyer remarks: “The client was not at home at that hour.”The lawyer replies: “Yes. Point lớn be noted.””Trợ lý luật sư dấn xét: “Khách hàng không có ở nhà vào giờ đó.”Luật sư trả lời: “Đúng vậy. Đó là vấn đề cần lưu ý.”
get to lớn the pointđi thẳng vào vấn đềThat fellow never wastes your time talking about unimportant things. He immediately gets lớn the point.Anh bạn ấy không lúc nào làm các bạn mất thời hạn về hầu như chuyện không quan trọng. Cậu ấy thường đi thẳng vào vấn đề.
make a point ofcẩn thận, cầm cố gắngShe makes a point of keeping all her shopping receipts.Cô ấy luôn luôn giữ cẩn trọng tất cả những hóa đơn buôn bán của mình.
point the waychỉ đường, dẫn lốiRecent medical discoveries are already pointing the way to lớn more efficient vaccines.Những tìm hiểu y học gần đây đã dẫn lỗi mang đến nhiều nhiều loại vắc-xin kết quả hơn.
not khổng lồ put too fine a point on itnói thẳngI think she’s wrong – not khổng lồ put too fine a point on it.

Xem thêm: Có Thực Mới Vực Được Đạo Là Gì ? Có Thực Mới Vực Được Đạo

Nói thẳng ra thì, tôi nghĩ về cô ấy sai.
Một số các từ/thành ngữ với “point”
*
Các nhiều từ/thành ngữ với “point”

Bài viết tham khảo: vị trí cao nhất 50+ thành ngữ, tục ngữ tiếng Anh giúp bạn giao tiếp tự nhiên như người bản xứ