Proportion là gì

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation


Bạn đang xem: Proportion là gì

Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
proportion proportiondanh tự sự cân nặng xứng, sự bằng phẳng the classical proportions of the room hầu hết sự cân xứng điển hình của hộ gia đình the two windows are in admirable proportion hai cửa sổ tương xứng tuyệt vời (proportion of something to something) tỷ lệ (sự tương quan giữa vật này với vật dụng khác về số lượng, vị trí..) the proportion of three lớn one phần trăm ba một the proportion of imports to lớn exports is worrying the government tỉ lệ thân nhập khẩu với xuất khẩu đang tạo nên chính phủ băn khoăn lo lắng the proportion of passes to lớn failures in the final examination tỉ lệ đỗ đối với trượt trong kỳ thi mãn khoá what is the proportion of men lớn women in the population? tỉ lệ phái nam so với phái nữ trong dân số là bao nhiêu? (toán học) quan hệ tình dục giữa bốn số mà trong đó, tỉ lệ giữa hai số đầu là bởi tỉ lệ thân hai số sau; tỷ lệ thức "4 is lớn 8 as 6 is khổng lồ 12" is a statement of proportion " 4 so với 8 như 6 so với 12 là một biểu hiện về tỷ lệ thức phần hoặc phần tử so sánh cùng với tổng thể; phần a large proportion of the earth"s surface 1 phần lớn của mặt phẳng trái khu đất the proportion of the population still speaking the dialect is very small phần tử dân số còn nói thổ ngữ rất là ít a fixed proportion of the fund is invested in British firms một phần nhất định của quỹ được đầu tư vào những công ty Anh (số nhiều) quy mô, kích thước, khuôn khổ, cỡ, dáng vóc a building of magnificent proportions toà công ty bề vắt a ship of huge/impressive proportions một bé tàu có kích thước to mập in proportion cân xứng; tỉ lệ thành phần (toán học) gồm tỉ lệ đều nhau try to draw the figures in the foreground in proportion hãy cố gắng vẽ những hình ở phía trước mang lại đúng tỉ trọng her features are in proportion nét mặt của cô ấy ta rất cân xứng to get/see things in proportion làm cho cho/nhìn những vật phù hợp với nhau try to lớn see the problem in proportion - it could be far worse hãy nỗ lực nhìn nhận sự việc một cách chính xác - nó hoàn toàn có thể tồi tệ hơn những in proportion lớn something đối sánh với dòng gì; hợp lý the room is wide in proportion lớn its height căn nhà này rộng so với chiềucao của nó payment will be in proportion to lớn the work done, not khổng lồ the time spent doing it tiền công sẽ tiến hành trả hài hòa với bài toán đã làm, chứ chưa phải theo thời gian đã bỏ ra để làm việc kia out of proportion to lớn something không phù hợp với vật gì out of (all) proportion lớn something vượt lớn, quá cực kỳ nghiêm trọng so với đồ vật gi prices out of all proportion lớn income ngân sách quá cao so với các khoản thu nhập punishment that was out of all proportion khổng lồ the offence committed sự trừng phạt là quá ngặt nghèo so với lỗi phạm nên ngoại cồn từ tạo nên cân xứng, làm cho bằng phẳng to proportion one"s expenses to one"s income tạo cho số tiền đưa ra tiêu bằng vận với số tiền thu nhập xác suất thức, tỷ lệ; qui định tam suất in p to tuỷ lệ với, ứng với continued p. Dãy các tỷ lệ thức direct p.

Xem thêm: Xúc Tiến Thương Mại Là Gì ? Đi Tìm Đáp Án Chính Xác Đi Tìm Đáp Án Chính Xác

Xác suất thuận inverse p. Xác suất nghich simple p. Phần trăm đơn
*
/proportion/ danh trường đoản cú sự cân xứng, sự phẳng phiu in proportion khổng lồ phù hợp với out of proportion khổng lồ không tương xứng với xác suất the proportion of three lớn one phần trăm ba một (toán học) phần trăm thức (toán học) nguyên tắc tam xuất phần a large proportion of the earth"s surface một trong những phần lớn bề mặt trái khu đất (số nhiều) kích thước, tầm dáng a building of magnificent proportions toà đơn vị bề cố kỉnh an athlete of magnificent proportions đi lại viên dáng vóc lực lưỡng ngoại động từ làm cân xứng, làm phẳng phiu khổng lồ proportion one"s expenses khổng lồ one"s income khiến cho số tiền đưa ra tiêu cân đối với số tiền thu nhập tạo thành phần


Xem thêm: Khám Phá Tuổi Canh Thân 1980 Mệnh Gì, Hợp Tuổi Nào? ? Sinh Năm 1980 Mệnh Gì

*