Purify Là Gì

  -  
Moroni concluded his testimony by teaching what we can vị lớn invite the Savior’s purifying power inkhổng lồ our lives now và ultimately become perfected through His Atonement.

Bạn đang xem: Purify là gì


Mô Rô Ni xong hội chứng ngôn của ông bằng cách dạy dỗ điều bạn có thể làm cho nhằm mời quyền năng tkhô nóng tẩy của Đấng Cứu Rỗi vào cuộc sống của họ hiện giờ cùng sau cuối trnghỉ ngơi cần toàn thiện tại qua Sự Chuộc Tội của Ngài.
“If Zion will not purify herself, so as lớn be approved of in all things, in His sight, He will seek another people; for His work will go on until Israel is gathered, và they who will not hear His voice, must expect lớn feel His wrath.
“Nếu Si Ôn ko tự tạo nên thanh khô khiết cùng được Thượng Đế chấp nhận trong các phương diện, dưới đôi mắt Ngài, thì Ngài đã kiếm tìm tìm một dân tộc bản địa khác; vì chưng công việc của Ngài sẽ triển khai cho tới bao giờ Y Sơ Ra Ên được quy tụ, và những người nào ko Chịu đựng nghe tiếng Ngài thì chũm nào thì cũng phải cảm giác cơn thịnh nô của Ngài.
Ngài cũng không hề biệt lập họ cùng với bọn họ, tuy nhiên làm lòng họ tinc sạch bởi đức tin’” (Công 15:7-9).
All flame weaponry of this sub-faction, whether infantry or vehicle-based, can be upgraded with Purifying Flame for much greater damage.
Tất cả vũ trang xịt lửa của phe prúc này, mặc dù cho là trên cỗ binc hoặc xe, có thể được nâng cấp với Purifying Flame để tạo thiệt sợ nhiều hơn thế nữa cùng với toàn bộ những mục tiêu khía cạnh khu đất.
Every covenant requires faith in Jesus Christ & obedience khổng lồ His commandments to qualify for the forgiveness and purified hearts necessary lớn inherit eternal life, the greademo of all the gifts of God.
Mỗi giý muốn yên cầu đức tin vị trí Chúa Giê Su Ky Tô cùng sự tuân thủ theo đúng các giáo lệnh của Ngài để hội tụ đủ điều kiện cho việc tha máy và tnóng lòng tkhô hanh khiết quan trọng để thừa kế cuộc sống đời thường sống thọ, là ân tứ lớn số 1 trong tất cả phần đông ân tđọng của Thượng Đế.
To be part of that miracle, you must not wait until you feel closer to Heavenly Father or until you are sure that you have been purified through the Atonement of Jesus Christ.
Để được là 1 phần của phxay kỳ lạ đó, các anh bà mẹ ko được chờ đợi cho đến lúc những anh bà bầu cảm giác gần cận cùng với Cha Thiên Thượng hoặc cho đến Lúc những anh chị em chắc hẳn rằng rằng những anh bà bầu đã có được tkhô nóng tẩy dựa vào Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô.
The Indian Nations followed Tenskwatawa (the Shawnee Prophet và the brother of Tecumseh) who had a vision of purifying his society by expelling the "children of the Evil Spirit" (the American settlers).
Các bộ tộc da đỏ đã nghe theo Tenskwatawa (bằng hữu của Tecumseh, nhà tiên tri của tộc Shawnee), bạn đã thấy Việc tkhô cứng lọc làng hội mình bằng cách trục xuất "hồ hết người con của Linch hồn Tội lỗi" (ám chỉ người Mỹ knhị hoang).
The story, dating baông chồng lớn the sixth or seventh century B.C.E., relates how a certain Epimenides purified Athens of a pestilence.
Tương tương truyền vào ráng kỷ thứ sáu hoặc máy bảy trước công ngulặng, một tín đồ tên Epimenides sẽ tẩy sạch một bệnh dịch ngoài thành A-thên.
Muhammad ibn Saud granted this and the two decided to work together khổng lồ implement Ibn Abdel Wahhab"s ideas of purifying Islam from innovations (heresies) in its practice by bringing it baông chồng lớn its purest form.
Muhammad ibn Saud đồng ý với nhị bạn đưa ra quyết định cùng thao tác làm việc nhằm tiến hành các tư tưởng của Ibn Abdel Wahhab về tkhô cứng tẩy Hồi giáo ngoài (điều được mang đến là) đổi mới (dị giáo) trong hành đạo bằng phương pháp gửi nó trở lại dạng thuần khiết tuyệt nhất.
Hydrogene, deuterium, & tritium can be purified by reacting with uranium, then thermally decomposing the resulting hydride/deuteride/tritide.

Xem thêm: Pahs Là Gì ? Sơn An Toàn Eta


Hydro, deuteri, với triti rất có thể được tinh chế bằng phương pháp phản ứng với urani, tiếp nối phân diệt nhiệt độ kết quả hydrua / deuteride / tritit.
When the bereaved perkhung memorial rites, the soul is purified to the point of removing all malice, and it takes on a peaceful và benevolent character.
Conceptually, it"s quite simple: tuberculin (also called purified protein derivative sầu or PPD) is a standardised dead extract of cultured TB, injected into lớn the skin to lớn measure the person"s immune response to the bacteria.
Về mặt có mang, nó hơi 1-1 giản: lao tố (còn gọi là dẫn xuất protein tinh khiết hoặc PPD) là một trong hóa học tinh chiết vẫn chết tiêu chuẩn của vi khuẩn lao được ghép vào domain authority để đo phản nghịch ứng miễn kháng của fan với vi khuẩn.
The gift of the Holy Ghost is one of the greademo blessings we can receive sầu in this life, for the Holy Ghost comforts, inspires, warns, purifies, and guides us.
Ân tứ đọng Đức Thánh Linc là một trong trong số các phước lành lớn số 1 bạn có thể cảm nhận trong cuộc sống này, bởi Đức Thánh Linh an ủi, soi dẫn, chình ảnh cáo, tkhô giòn tẩy với khuyên bảo bọn họ.
Ông nói rằng Thượng Đế “chẳng tách biệt họ với người nước ngoài đâu, vị đã đưa đức tin khiến cho lòng chúng ta tinch sạch.
It is in the application of doctrine that the purifying flame of the gospel grows và the power of the priesthood ignites our souls.
khi chúng ta áp dụng giáo lý thì quyền lực thánh hóa của phúc đáp bao gồm một tác động đẩy đà hơn mang lại họ với gia thế của chức tư tế chan thả mình chúng ta.
After listening lớn these beautiful teachings, the people were humbled & desired with their whole hearts to be không lấy phí of sin và khổng lồ be purified.
Sau lúc lắng tai gần như lời giảng dạy tuyệt vời và hoàn hảo nhất này, dân bọn chúng hạ mình cùng nhiệt liệt ước muốn được không bẩn tội với được tkhô giòn tẩy.
And they all cried aloud with one voice, saying: O have mercy, & apply the atoning blood of Christ that we may receive sầu forgiveness of our sins, and our hearts may be purified; for we believe sầu in Jesus Christ, the Son of God, who created heaven & earth, and all things; who shall come down aý muốn the children of men” (Mosiah 4:2; emphasis added).
Và tất cả đồng đựng giờ kêu to lên nhưng mà rằng: Xin hãy thương thơm xót, và hãy áp dụng ngày tiết chuộc tội của Đấng Ky Tô để Shop chúng tôi hoàn toàn có thể nhận ra sự tha thiết bị tội tình của Cửa Hàng chúng tôi, với trái tyên Cửa Hàng chúng tôi có thể được tkhô nóng tẩy; vị Cửa Hàng chúng tôi tin trên Chúa Giê Su Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế, Đấng đã sáng chế ra ttránh đất cùng vạn vật; là Đấng sẽ đến giữa con cái loài người” (Mô Si A 4:2; sự nhấn mạnh có thêm vào).
First purified by scientists in 1910, titanium’s durable properties make it ideally suited for use in aircraft và in the medical field.
Bác Sĩ Daniel Langleben nghiên cứu và phân tích hiện tượng này bằng phương pháp dùng một thứ ghi hình cùng hưởng từ bỏ tính (fMRI) nhằm xác định đúng chuẩn phần làm sao của não bộ hoạt động khi 1 fan nói dối.
In the Baron von Welsbach"s first alloy, 30% iron (ferrum) was added lớn purified cerium, hence the name "ferro-cerium".

Xem thêm: Ví Myetherwallet Là Gì? Đánh Giá Ví Myetherwallet Mới Nhất 25/07/2021


Klặng loại trung gian - trong hợp kim nguim tdiệt của Nam tước von Welsbach, 30% sắt (ferrum) được cung cấp xêri (cerium) tinch khiết, chính vì vậy có tên call "ferro-cerium".
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M