Refer to nghĩa là gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Refer to nghĩa là gì

*
*
*

refer
*

refer /ri"fə:/ ngoại động từ quy, quy cho, quy vàoto lớn refer one"s failure khổng lồ...: quy sự thua cuộc là sinh hoạt trên... chuyển đến (ai, tổ chức nào) nhằm để ý, giao cho nghiên cứu và phân tích giải quyếtthe matter must be referred to lớn a tribunal: vụ việc đề nghị được gửi cho một toà án nhằm xét xửto lớn refer a question to someone"s decision: giao một sự việc đến ai quyết định chỉ dẫn (ai) mang đến hỏi (tín đồ như thế nào, tổ chức triển khai nào)I have sầu been referred khổng lồ you: bạn ta chỉ tôi đến hỏi anhto lớn refer oneself: viện vào, nhờ vào, nhờ cậy vàoI refer myself khổng lồ your experience: tôi phụ thuộc kinh nghiệm tay nghề của anh nội động từ coi, tmê mẩn khảoto refer khổng lồ one"s watch for the exact time: coi đồng hồ đeo tay để hiểu đúng mấy giờlớn refer khổng lồ a documemt: xem thêm một tài liệu ám chỉ, nói đến, kể đến, đề cập đếndon"t refer khổng lồ the matter again: đừng nói đến vụ việc ấy nữathat is the passage he referred to: chính là đoạn ông ta nói đến tìm về, viện vào, phụ thuộc vào, dựa vào cậy vàokhổng lồ refer to somebody for help: tìm đến ai để dựa vào cậy ai giúp đỡ; dựa vào cậy sự giúp sức của ai bao gồm tương quan tới, bao gồm quan hệ nam nữ tới, bao gồm dính dáng vẻ tớito refer khổng lồ something: gồm tương quan tới việc gì hỏi ý kiếnto refer to somebody: hỏi chủ ý airefer to drawer ((viết tắt) R.D.) trả lại người lĩnh séc (vào ngôi trường phù hợp ngân hàng chưa tkhô giòn toán thù được)referring khổng lồ your letter (thương nghiệp) tiếp theo bức tlỗi của ông
tsi mê chiếuLĩnh vực: toán và tinchỉ, hướng theorefer torút vềrefer to asmệnh danhrefer to drawerhướng dẫn fan rút tiền

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): referee, reference, referral, refer, referee


*Xem thêm: Debit Note Và Credit Note Là Gì ? So Sánh 2 Loại Chứng Từ Này

*

*

refer

Từ điển Collocation

refer verb PHRASAL VERBS refer lớn sb/sth

ADV. briefly, in passing He referred to the report in passing. | specifically | commonly The disease was commonly referred khổng lồ as ‘the green sickness’. | frequently, often | generally, usually | sometimes | always | never | jokingly

VERB + REFER be used khổng lồ The term ‘alexia’ is used to lớn refer khổng lồ any acquired disorder of reading.

PREPhường. as She always referred to Ben as ‘that nice man’.

Từ điển WordNet


v.

think of, regard, or classify under a subsuming principle or with a general group or in relation to another

This plant can be referred khổng lồ a known species

skết thúc or direct for treatment, information, or a decision

refer a patient khổng lồ a specialist

refer a bill to lớn a committee
Xem thêm: Giá Trị Tài Sản Ròng ( Net Asset Là Gì ? Cách Tính Chỉ Số Nav Như Thế Nào?

File Extension Dictionary

ReferBib Document

English Synonym và Antonym Dictionary

refers|referred|referringsyn.: allude direct point recommend sover