Risk Premium Là Gì

  -  

Phần bù rủi ro vốn cổ phần (the equity risk premium) là gì? Nội dung về phần bù rủi ro vốn cổ phần (the equity risk premium)?


Đối với các nhà đầu tư vào chứng khoán, chắc hẳn không còn xa lạ với cụm thuật ngữ “phần bù rủi ro vốn cổ phần- the equity risk premium”, đó là phần thu nhập gia tăng mà bạn có thể mong đợi từ mối tương quan giữa lãi suất thị trường và lãi suất phi rủi ro. Phần bù vốn là cơ sở thiết lập lợi nhuận danh mục mong đợi và xác định chính sách phân phối nguồn tài sản. Trên cơ sở nắm bắt được cơ bản kiến thức về phần bù rủi ro vốn cổ phần, tác giả quyết định lấy nó làm chủ đề chính để giải thích, phân tích trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Risk premium là gì

*
*

Luật sư tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

1. Phần bù rủi ro vốn cổ phần (the equity risk premium) là gì?

Về lý thuyết, cổ phiếu nên mang lại lợi ích toàn diện hơn các đầu tư an toàn hơn như trái phiếu kho bạc. Sự khác biệt trong lợi nhuận được gọi là phần bù rủi ro vốn cổ phần , và nó là những gì bạn có thể mong đợi từ chứng khoán trường có thể trên mức lợi tức trái phiếu không có rủi ro. Chủ sở hữu vốn ro rủi ro bù đắp, chủ sở hữu thiết lập kỳ vọng hoàn thành vốn của tư vấn đầu mục và xác định tài sản phân tích. Cao hơn bảo vệ quyền lợi bảo đảm rằng bạn sẽ đầu tư một phần lớn hơn danh mục đầu tư của mình vào cổ phiếu.

Phần bù rủi ro vốn cổ phần là cụm thuật ngữ đề cập đến lợi nhuận vượt quá mà việc đầu tư vào thị trường chứng khoán mang lại so với lãi suất phi rủi ro. Lợi nhuận vượt quá này bù đắp cho các nhà đầu tư vì đã chấp nhận rủi ro tương đối cao hơn khi đầu tư cổ phiếu. Phần bù rủi ro vốn cổ phần được tính bằng chênh lệch giữa lợi tức thực tế ước tính trên cổ phiếu và lợi nhuận thực tế ước tính trên trái phiếu an toàn – nghĩa là, bằng cách trừ đi lợi nhuận phi rủi ro từ lợi nhuận tài sản kỳ vọng (mô hình đưa ra giả định chính rằng định giá hiện tại bội số là đúng).

Ví dụ về phần bù rủi ro vốn cổ phần: Giả sử lợi nhuận ước tính của trường thị là 8% trong khi rủi ro phi rủi ro là 2%. Rủi ro bù đắp là 6% (tức là 8% – 2%), có thể hiện thu nhập kỳ vọng của nhà đầu tư từ đầu tư vượt quá rủi ro rủi ro.

Phần bù rủi ro vốn cổ phần có thể cung cấp một số hướng dẫn cho các nhà đầu tư trong việc đánh giá một cổ phiếu, nhưng nó cố gắng dự báo lợi nhuận trong tương lai của một cổ phiếu dựa trên kết quả hoạt động trong quá khứ của nó. Các giả định về lợi nhuận cổ phiếu có thể có vấn đề vì việc dự đoán lợi nhuận trong tương lai có thể khó khăn. Phần bù rủi ro vốn cổ phần giả định thị trường sẽ luôn cung cấp lợi nhuận lớn hơn lãi suất phi rủi ro, điều này có thể không phải là một giả định hợp lệ. Phần bù rủi ro vốn cổ phần có thể cung cấp một hướng dẫn cho các nhà đầu tư, nhưng nó là một công cụ có những hạn chế đáng kể.

2. Nội dung về phần bù rủi ro vốn cổ phần (the equity risk premium):

– Phần bù rủi ro vốn cổ phần hoạt động như thế nào?

Cổ phiếu thường được coi là khoản đầu tư có rủi ro cao. Đầu tư vào thị trường chứng khoán đi kèm với những rủi ro nhất định, nhưng nó cũng tiềm ẩn những phần thưởng lớn. Vì vậy, theo quy định, các nhà đầu tư được bù đắp với phí bảo hiểm cao hơn khi họ đầu tư vào thị trường chứng khoán. Bất kỳ khoản lợi nhuận nào bạn kiếm được cao hơn khoản đầu tư phi rủi ro như tín phiếu Kho bạc Hoa Kỳ (T-bill) hoặc trái phiếu được gọi là phần bù rủi ro vốn cổ phần.

Phần bù rủi ro vốn cổ phần dựa trên ý tưởng về sự đánh đổi phần thưởng rủi ro. Đó là một con số hướng tới tương lai và do đó, phí bảo hiểm là lý thuyết. Nhưng không có cách nào thực sự để nói một nhà đầu tư sẽ kiếm được bao nhiêu vì không ai thực sự có thể nói cổ phiếu hoặc thị trường chứng khoán sẽ hoạt động tốt như thế nào trong tương lai. Thay vào đó, phần bù rủi ro vốn cổ phần là một ước tính như một thước đo lạc hậu. Nó quan sát thị trường chứng khoán và kết quả hoạt động của trái phiếu chính phủ trong một khoảng thời gian xác định và sử dụng kết quả hoạt động lịch sử đó cho tiềm năng thu được lợi nhuận trong tương lai. Các ước tính rất khác nhau tùy thuộc vào khung thời gian và phương pháp tính toán.

– Cách tính phần bù rủi ro vốn cổ phần:

Để tính phần bù rủi ro vốn cổ phần, chúng ta có thể bắt đầu với mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), thường được viết là

Ra = Rf + βa (Rm – Rf), trong đó:

– Ra = lợi tức đầu tư kỳ vọng vào một hoặc một khoản đầu tư cổ phần thuộc một số loại.

– Rf = tỷ suất sinh lợi phi rủi ro.

– βa = beta của a.

– Rm = lợi nhuận kỳ vọng của thị trường.

Xem thêm: Thị Trường Cổ Phiếu Là Gì ? Tổng Hợp Thông Tin Cơ Bản Về Cổ Phiếu

Vì vậy, phương trình bù rủi ro vốn chủ sở hữu là một phép tính lại đơn giản của CAPM có thể được viết thành: Phần bù rủi ro vốn chủ sở hữu = Ra – Rf = βa (Rm – Rf)

Nếu chúng ta chỉ đơn giản nói về thị trường chứng khoán (a = m), thì Ra = Rm. Hệ số beta là thước đo mức độ biến động của cổ phiếu — hoặc rủi ro — so với thị trường. Độ biến động của thị trường được quy ước là 1, vì vậy nếu a = m, thì βa = βm = 1. Rm – Rf được gọi là phần bù thị trường, và Ra – Rf là phần bù rủi ro. Nếu a là khoản đầu tư vốn cổ phần, thì Ra – Rf là phần bù rủi ro vốn cổ phần. Nếu a = m, thì phần bù thị trường và phần bù rủi ro vốn cổ phần là như nhau.

Theo một số nhà kinh tế, đây không phải là một khái niệm chung chung mặc dù một số thị trường nhất định trong những khoảng thời gian nhất định có thể hiển thị phần bù rủi ro vốn cổ phần đáng kể. Họ cho rằng việc tập trung quá nhiều vào các trường hợp cụ thể đã khiến tính đặc thù thống kê có vẻ giống như một quy luật kinh tế. Một số sàn giao dịch chứng khoán đã bị phá sản trong những năm qua, do đó, việc tập trung vào thị trường Hoa Kỳ đặc biệt trong lịch sử có thể làm sai lệch bức tranh. Trọng tâm này được gọi là thiên vị sống sót.

Đa số các nhà kinh tế đồng ý, mặc dù khái niệm phần bù rủi ro vốn chủ sở hữu là hợp lệ. Trong dài hạn, thị trường bù đắp cho các nhà đầu tư nhiều hơn khi chịu rủi ro lớn hơn khi đầu tư vào cổ phiếu. Làm thế nào chính xác để tính toán phí bảo hiểm này là tranh cãi. Một cuộc khảo sát của các nhà kinh tế học đưa ra mức trung bình từ 3% đến 3,5% cho thời hạn một năm và 5% đến 5,5% cho chặng đường 30 năm. Giám đốc tài chính (CFO) ước tính phí bảo hiểm là 5,6% so với tín phiếu. Nửa sau của thế kỷ 20 chứng kiến ​​phần bù rủi ro vốn cổ phần tương đối cao, trên 8% theo một số tính toán, so với chỉ dưới 5% trong nửa đầu thế kỷ. Tuy nhiên, cho rằng thế kỷ này đã kết thúc ở đỉnh cao của bong bóng dotcom, cửa sổ tùy ý này có thể không lý tưởng.

– Cân nhắc trong khi áp dụng cách tính phần bù rủi ro vốn cổ phần:

Phương trình nêu trên tóm tắt lý thuyết đằng sau phần bù rủi ro vốn cổ phần, nhưng nó không tính đến tất cả các trường hợp có thể xảy ra. Việc tính toán khá đơn giản nếu bạn kết hợp các tỷ lệ hoàn vốn trước đây và sử dụng chúng để ước tính tỷ lệ trong tương lai. Nhưng làm thế nào để bạn ước tính tỷ suất sinh lợi kỳ vọng nếu bạn muốn đưa ra một tuyên bố hướng tới tương lai?

Một phương pháp là sử dụng cổ tức để ước tính tăng trưởng dài hạn, sử dụng mô hình tăng trưởng Gordon làm lại: k = D / P + g:

Trong đó:

– k = lợi nhuận kỳ vọng được biểu thị dưới dạng phần trăm (điều này có thể được tính cho Ra hoặc Rm).

– D = cổ tức trên mỗi cổ phiếu.

– P = giá mỗi cổ phiếu

– g = mức tăng trưởng cổ tức hàng năm được biểu thị bằng phần trăm

Một cách khác là sử dụng tăng trưởng thu nhập, thay vì tăng trưởng cổ tức. Trong mô hình này, lợi nhuận kỳ vọng bằng với lợi tức thu nhập, tỷ lệ tương hỗ của tỷ lệ giá trên thu nhập (tỷ lệ P / E): k = E / P

Trong đó:

– k = lợi nhuận mong đợi.

– E = thu nhập sau mười hai tháng trên mỗi cổ phiếu (EPS).

– P = giá mỗi cổ phiếu.

Hạn chế của cả hai mô hình này là không tính đến giá trị định giá. Có nghĩa là, họ cho rằng giá cổ phiếu không bao giờ đúng. Vì chúng ta có thể quan sát thị trường chứng khoán bùng nổ và phá sản trong quá khứ, nên nhược điểm này không phải là không đáng kể.

Xem thêm: Wibukey Là Gì ? Free Wibu Key Là Phần Mềm Gì

Cuối cùng, tỷ suất sinh lợi phi rủi ro thường được tính bằng trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ, vì chúng có khả năng vỡ nợ không đáng kể. Điều này có thể có nghĩa là T-bill hoặc T-bond. Để đạt được tỷ suất sinh lợi thực, nghĩa là được điều chỉnh theo lạm phát, cách dễ nhất là sử dụng chứng khoán được Kho bạc bảo vệ lạm phát (TIPS), vì chúng đã tính đến lạm phát. Cũng cần lưu ý rằng không có phương trình nào trong số này giải thích cho thuế suất, điều này có thể làm thay đổi đáng kể lợi nhuận.