RUBBER LÀ GÌ

  -  
an elastic substance (= that stretches) made either from the juice of particular tropical trees or artificially:


Bạn đang xem: Rubber là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ hoidapthutuchaiquan.vn.Học những từ bạn phải tiếp xúc một giải pháp sáng sủa.


an elastic, waterproof substance made either from the juice of a tree that grows in hotter parts of the world or artificially:
*

*

*

*Xem thêm: Phân Biệt "Scared" Và " Scary Là Gì ? Nghĩa Của Từ Scary Trong Tiếng Việt

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban con chuột Các app tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hoidapthutuchaiquan.vn English hoidapthutuchaiquan.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Google Chrome Canary Là Gì Và Nó Khác Với Google Chrome Như Thế Nào?

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message