Rubrics Là Gì

  -  

*

Rubrics có lẽ là công cụ tuyệt vời để đánh giá sinh viên vì nhiều lý do khác nhau. Bạn có thể xem xét việc phát triển và sử dụng phiếu tự đánh giá Rubrics nếu:

Bạn thấy mình viết lại cùng một nhận xét về một số bài tập khác nhau của sinh viên.Bạn phải chấm quá nhiều bài tập và việc viết bình luận chiếm rất nhiều thời gian của bạn.Sinh viên hỏi đi hỏi lại bạn về các yêu cầu bài tập, ngay cả khi bạn đã chấm điểm và trả bài xong.Bạn muốn hướng đến từng phần cụ thể của thang chấm điểm cho sinh viên và giảng viên sử dụng trước và sau khi nộp bài tập.Bạn thấy mình băn khoăn không biết mình chấm điểm hay bình luận có công bằng lúc bắt đầu với lúc giữa và cuối phiên chấm điểm hay không.Bạn có một nhóm chấm điểm và muốn đảm bảo tính hợp lệ và độ tin cậy giữa các thành viên.

Bạn đang xem: Rubrics là gì

Đánh giá theo tiêu chí – Rubrics là gì?

Rubric là một công cụ đánh giá chỉ rõ các tiêu chí đạt được trên tất cả các nhiệm vụ của sinh viên, từ nhiệm vụ bằng văn bản đến nhiệm vụ bằng miệng và nhiệm vụ trực quan. Nó có thể được sử dụng để chấm điểm đối với bài tập, sự tham gia lớp học hoặc điểm tổng kết. Có hai loại đánh giá theo tiêu chí: tổng thể và chi tiết.

Tổng thể

Đánh giá theo tiêu chí kiểu tổng thể là phân nhóm các tiêu chí đánh giá khác nhau theo chủ đề hoặc cấp độ đạt được.

Chi tiết

Đánh giá theo tiêu chí kiểu chi tiết là phân biệt các tiêu chí đánh giá khác nhau và giải quyết chúng một cách toàn diện. Trong bảng tiêu chí đánh giá theo chiều ngang, hàng ngang trên cùng là các giá trị có thể được biểu thị bằng số hoặc chữ cái, hoặc thang đo từ Khác biệt đến Kém (hoặc Chuyên nghiệp đến Nghiệp dư, v.v.). Cột dọc đầu tiên của bảng bao gồm các tiêu chí đánh giá cho từng thành phần. Loại bảng đánh giá chi tiết này có thể cho phép các thành phần khác nhau chiếm trọng số khác nhau.

Xem Teamwork VALUE Rubric , một trong số nhiều phiếu tự đánh giá được phát triển bởi Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Hoa Kỳ (the American Association of Colleges and Universities – AAC&U).

Cách tạo Bảng đánh giá theo tiêu chí – Rubrics

Quyết định những tiêu chí hoặc yếu tố thiết yếu phải có trong thực hiện nhiệm vụ của sinh viên để đảm bảo rằng nó có chất lượng cao. Ở giai đoạn này, bạn thậm chí có thể xem xét việc chọn một bài tập đạt điểm tốt làm mẫu cho sinh viên khi giao bài tập.Quyết định Bảng đánh giá này gồm bao nhiêu mức và chúng tương ứng như thế nào với thang điểm chung của trường bạn cũng như thang điểm của chính bạn.Đối với từng tiêu chí, thành phần hoặc yếu tố chất lượng thiết yếu, hãy mô tả chi tiết về kết quả đạt được ở mỗi cấp độ là như thế nào.Chừa lại khoảng trống cho các nhận xét bổ sung, điều chỉnh hoặc các hiển thị tổng quát và điểm tổng kết.

Phát triển Bảng đánh giá theo tiêu chí – Rubrics tương tác được với sinh viên của bạn

Bạn có thể tăng cường trải nghiệm học tập của sinh viên bằng cách để sinh viên tham gia vào quá trình phát triển Bảng đánh giá. Dù là một lớp học hoặc trong các nhóm nhỏ, hãy để sinh viên quyết định các tiêu chí để chấm điểm bài tập. Sẽ rất hữu ích khi cung cấp cho sinh viên các bài tập mẫu đạt điểm tốt để họ có thể xác định các tiêu chí dễ dàng hơn. Trong một hoạt động như vậy, giảng viên đóng vai trò như người hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên hướng tới mục tiêu cuối cùng của một Bảng đánh giá theo tiêu chí – Rubrics để sử dụng chấm điểm cho bài tập của họ. Hoạt động này không chỉ mang lại trải nghiệm học tập tuyệt vời hơn mà còn cho phép sinh viên cảm nhận rõ hơn về quyền sở hữu và sự tham gia của họ trong quá trình ra quyết định.

Xem thêm: Trạm Vũ Trụ Quốc Tế Iss Là Gì, Trạm Vũ Trụ Quốc Tế (Iss) Là Gì

Cách sử dụng Bảng đánh giá theo tiêu chí – Rubrics hiệu quả

Phát triển một bảng đánh giá theo tiêu chí – Rubrics khác nhau cho mỗi nhiệm vụ khác nhau.Hãy minh bạch

Cung cấp cho sinh viên một bản sao của bảng đánh giá khi bạn giao bài tập. Các tiêu chí không được gây bất ngờ cho sinh viên. Bảng đánh giá phải được nộp lại kèm với bài tập.

Tích hợp các Bảng đánh giá theo tiêu chí – Rubrics vào các bài tập

Yêu cầu sinh viên nộp kèm bảng tự đánh giá khi nộp bài tập. Một số giáo viên yêu cầu sinh viên tự đánh giá hoặc đánh giá lẫn nhau theo bảng đánh giá trước khi nộp bài tập.

Tận dụng Bảng đánh giá theo tiêu chí – Rubrics để quản lý thời gian của bạn

Khi bạn chấm bài, khoanh tròn hoặc highlight mức độ đạt được cho từng tiêu chí của bảng đánh giá. Đây là chỗ bạn sẽ tiết kiệm được cả một kho thời gian vì không phải viết bình luận.

Kèm theo tất cả nhận xét bổ sung cụ thể hoặc tổng thể rằng không phù hợp với các tiêu chí của bảng đánh giá.

Hãy chuẩn bị điều chỉnh Bảng đánh giá theo tiêu chí – Rubrics của bạn

Quyết định một điểm số cuối cùng cho bài tập dựa trên bảng đánh giá. Nếu bạn cũng nhận thấy, như một số người, bài tập được trình bày đáp ứng các tiêu chí của bảng đánh giá nhưng dường như đã vượt quá hoặc không đáp ứng được chất lượng tổng thể như kỳ vọng, hãy sửa lại bảng đánh giá cho khóa bạn dạy tiếp theo. Nếu bài tập đạt mức điểm cao trong một số phần của bảng đánh giá nhưng các phần khác thì không, hãy quy định trước điểm bài tập được chấm như thế nào. Một số người sử dụng công thức, hoặc bội số để đưa ra các trọng số khác nhau cho các điểm thành phần khác nhau; cần làm rõ về điều này ngay trên bảng đánh giá.

Xem xét việc phát triển phiếu tự đánh giá trực tuyến

Nếu bài tập được nộp qua hòm thư điện tử, bạn có thể phát triển và sử dụng bảng đánh giá trực tuyến. Điểm số từ các bảng đánh giá này được tự động nhập vào sổ điểm trực tuyến trong hệ thống quản lý khóa học.

Xem thêm: Idiom To Get A Hold Of Là Gì Và Cấu Trúc Get A Hold Of Trong Tiếng Anh

Tài liệu tham khảo

Rhodes, T. (2009). Assessing outcomes and improving achievement: Tips and tools for using the rubrics. Washington, DC: Association of American Colleges and Universities.