SA LÀ GÌ

  -  
used, especially in Spanish-, French-, Italian-, and Portuguese-speaking countries, after the names of a particular type of limited company:


Bạn đang xem: Sa là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use tự hoidapthutuchaiquan.vn.Học những từ bạn phải giao tiếp một cách sáng sủa.


*

the belief in freedom and eunique between people, or a system of government based on this belief, in which power is either held by elected representatives or directly by the people themselves

Về bài toán này
*

*

*Xem thêm: Reclaim Là Gì ? Nghĩa Của Từ Reclaim Trong Tiếng Việt Reclaim Tiếng Anh Là Gì

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hoidapthutuchaiquan.vn English hoidapthutuchaiquan.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Top 10 Các Trang Web Kiếm Bitcoin Miễn Phí Mỗi Ngày, Hướng Dẫn Kiếm Bitcoin Miễn Phí Hằng Ngày

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語