Sau danh từ là từ loại gì trong tiếng anh

  -  

Tiếp nối chuỗi bài học về danh tự trong tiếng Anh, bài viết tiếp theo cơ mà hoidapthutuchaiquan.vn muốn đem lại cho các bạn đó là những kiến thức về những loại từ đứng sau danh từ. Vậy những loại từ đứng sau danh từ bỏ là gì, thuộc hoidapthutuchaiquan.vn mày mò ngay!


*

10 triệu++ trẻ nhỏ tại 108 nước sẽ xuất sắc tiếng Anh như người bạn dạng xứ và cách tân và phát triển ngôn ngữ vượt bậc qua các app của hoidapthutuchaiquan.vn

Đăng ký kết ngay và để được hoidapthutuchaiquan.vn tư vấn sản phẩm phù hợp cho con.

Bạn đang xem: Sau danh từ là từ loại gì trong tiếng anh


Từ các loại đứng sau danh tự là gì?

Trước khi đi sâu tò mò về những loại từ được phối hợp sau danh từ bỏ là gì, bạn phải ôn lại kỹ năng và kiến thức về khái niệm danh từ.

Khái niệm: Danh từ là từ dùng làm gọi thương hiệu của một một số loại sự vật, đó rất có thể là người, bé vật, vật vật, hiện nay tượng, vị trí hay khái niệm. Noun là tên gọi của danh từ yêu cầu N đang là ký kết hiệu (viết tắt) của danh từ bỏ trong giờ đồng hồ Anh.

Ví dụ về những danh từ phổ biến trong giờ đồng hồ Anh:

Danh tự chỉ người: he (anh ấy), doctor (bác sĩ), the men (đàn ông),…

Danh tự chỉ nhỏ vật: dog (con chó), cát (con mèo), pet (thú cưng)…

Danh từ chỉ đồ gia dụng trong tiếng Anh: money (tiền), table (cái bàn), computer (máy tính),…

Danh tự chỉ hiện tượng: storm (cơn bão), earthquake (động đất),…

Danh tự chỉ địa điểm: school (trường học), office (văn phòng),…

5 danh trường đoản cú chỉ khái niệm: culture (văn hóa), presentation (thuyết trình), experience (kinh nghiệm), ability (khả năng), relationship (mối quan lại hệ),...

Sau danh từ là từ một số loại nào?

Theo sau danh từ bao gồm hai nhiều loại từ đa phần là hễ từ thường xuyên hoặc đụng từ tobe.

Ví dụ: The library is new. (Thư viện là mới.)

He is a new student. (Anh ấy là học sinh mới.)

Các loại từ kết phù hợp với danh trường đoản cú trong tiếng Anh

Trong một câu, danh từ đề nghị kết phù hợp với các nhiều loại từ khác biệt để sản xuất thành chân thành và ý nghĩa hoàn chỉnh.

Tính từ đứng trước giỏi sau danh từ

Cách dùng: Danh từ đang đi sau các tính từ sở hữu (my, your, our, their, his, her, its) hoặc các tính từ khác như good, beautiful,...

Ví dụ:

Her mother is very beautiful. (Mẹ cô ấy hết sức đẹp.)

Selin is a new student. (Selin là một học sinh mới.)

Bạn học mới chuyển đi học tôi thực sự rất tốt bụng.

(The new classmate who transferred to my class was really kind.)

Mạo tự đứng trước danh từ

Cách dùng: Khi chạm chán các mạo tự a, an, the hoặc các từ như: this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little,… ta đặt danh tự đứng phía sau mạo từ.

Ví dụ:

The wedding breakfast was held in a beautiful garden. (Bữa tiệc cưới được tổ chức triển khai trong một căn vườn xinh đẹp.)

This book is an interesting book. (Cuốn sách này là 1 cuốn sách thú vị.)

Lina is a famous singer. (Lina là 1 trong những ca sĩ nổi tiếng.)

Giới từ đứng trước với sau danh từ

Cách dùng: Danh từ thường đứng sau các giới tự như: in, on, of, with, under, about, at,...

Ví dụ:

I will always have fond memories of you. (Tôi luôn ghi nhớ những kí ức đẹp nhất về bạn.)

Maryanna is good at dancing. (Maryanna nhảy đầm giỏi.)

Bài tập danh từ phối hợp các một số loại từ trong giờ Anh

Sau khi khám phá các một số loại từ thua cuộc danh từ là gì, để dễ dãi vận dụng những kỹ năng và kiến thức đã học áp dụng vào các dạng bài bác tập thực hành, các bạn hãy thử sức bản thân với các dạng bài dưới nhé!

Bài tập 1: xong câu mà không làm chuyển đổi ý nghĩa

1. What caused the explosion?

What was the cause ___________________ ?

2. We’re trying khổng lồ solve the problem.

We’re trying khổng lồ find a solution ___________________.

3. Sue gets on well with her brother.

Sue has a good relationship ___________________.

4. The cost of living has gone up a lot.

There has been a big increase ___________________.

5. I don’t know how to lớn answer your question.

I can’t think of an answer ___________________.

6. I don’t think that a new road is necessary.

I don’t think there is any need ___________________.

7. I think that working at home has many advantages.

I think that there are many advantages ___________________.

8. The number of people without jobs fell last month.

Last month there was a fall ___________________.

9. Nobody wants lớn buy shoes lượt thích these any more.

There is no demand ___________________.

10. In what way is your job different from mine?

What is the difference ___________________ ?

Bài tập 2: xong các câu sau bằng phương pháp sử dụng các danh từ mang lại trước + một giới từ


1. On the wall there were some pictures and a _____________ the world.

2. Thank you for the _____________ your tiệc nhỏ next week.

3. Since she left trang chủ two years ago, Sophie has had little _____________ her family.

4. I can’t xuất hiện this door. Bởi vì you have a _____________ the other door?

5. The _____________ the fire at the khách sạn last week is still unknown.

6. Did you get a _____________ the email you sent to lớn the company?

7. The two companies are completely independent. There is no _____________ them.

8. Jane showed me some old _____________ the thành phố as it looked 100 years ago.

9. Carol has decided lớn give up her job. I don’t know her _____________ doing this.

10. It wasn’t a bad accident. The _____________ the car wasn’t serious.

Bài tập 3: Điền những giới từ phù hợp để xong xuôi câu

1. There are some differences ____________ British & American English.

2. Money isn’t the solution ____________ every problem.

3. There has been an increase ____________ the amount of traffic using this road.

4. The advantage ____________ having a car is that you don’t have to lớn rely on public transport.

5. There are many advantages ____________ being able lớn speak a foreign language.

6. Everything can be explained. There’s a reason ____________ everything.

7. When Paul left home, his attitude ____________ his parents seemed to change.

8. Ben và I used khổng lồ be good friends, but I don’t have much liên hệ ____________ him now.

9. There has been a sharp rise ____________ property prices in the past few years.

Xem thêm: Remitano Là Gì? Đánh Giá Tổng Quan Về Sàn Giao Dịch Remitano Trên App Store

10. What was Sarah’s reaction ____________ the news?

11. If I give you the camera, can you take a picture ____________ me?

12. The company has rejected the workers’ demands __________ a rise __________ pay.

13. What was the answer ____________ question 3 in the test?

14. The fact that Jane was offered a job has no connection ____________ the fact that she is a friend of the managing director.

Bài tập 4: Điền a, an, the hoặc X vào địa điểm trống để xong xuôi các câu mặt dưới

1. Are you coming to lớn ___________ các buổi tiệc nhỏ next Saturday?

2. I bought ___________ new TV phối yesterday.

3. I think ___________ man over there is very ill. He can"t stand on his feet.

4. I watched ___________ video clip you had sent me.

5. She was wearing ___________ ugly dress when she met him.

6. I am crazy about reading ___________ history books.

7. She is ___________ nice girl.

8. Vì chưng you want to go to lớn ___________ restaurant where we first met?

9. He is ___________ engineer.

10. He thinks that ___________ love is what will save us all.

Bài tập 5: Chọn lời giải đúng nhất

1. I have the __________ lớn visit New Zealand next month.

a. Opportunity

b. Possibility

c. Either could be used here

2. There is a/an __________ of my visiting New Zealand next month.

a. Opportunity

b. Possibility

c. Either could be used here

3. She drove off in the __________

a. Direction opposite

b. Opposite direction

c. Either could be used here

4. My brother is playing on the __________

a. Side opposite

b. Opposite side

c. Either could be used here

5. Suddenly I noticed that the __________ was staring at me.

a. Opposite man

b. Man opposite

c. Either could be used here

6. I can read your mind like an __________ book.

a. Open

b. Opened

c. Either could be used here

7. Is the bank __________ on Saturdays?

a. Open

b. Opened

c. Either could be used here

8. I cannot __________ this shoelace?

(Please select 2 correct answers)

a. Untie

b. Undo

c. Open

9. Who left the taps __________?

a. Open

b. Turned on

c. Either could be used here

10. One of my __________ is an actor.

a. Friend

b. Friends

c. Either could be used here

11. One of our pigs __________ disappeared.

a. Has

b. Have

c. Either could be used here

12. I __________ yesterday when I was hiking.

(Please select 2 correct answers)

a. Kept falling

b. Fell several times

c. Often fell

Bài tập 6: Sử dụng các từ mang đến trước nhằm điền vào vị trí trống


1. The boy usually _________ her mum in low tones.

2. I went to her _________ but nobody was home.

3. We accidentally _________ the radio last night.

4. I like television channels without commercial _________.

5. Handle that crystal bowl with _________ , please!

6. Once inside, we didn’t _________ whether it rained or not.

7. He _________ a bản đồ of the area yesterday for me not lớn get lost.

8. Yesterday’s match ended in a _________.

9. We saw many new _________ on the first day of classes.

10. You should _________ the problems & don’t be so pessimistic.

11. A kite _________ above the playground every day.

12. I complained lớn the waiter because there was a _________ in my soup.

Bài tập 7: xác định các từ bỏ in đậm dưới đây là danh trường đoản cú hay hễ từ

1. We hope that our children will be successful.

2. My hope is that prices will fall và I get a job this year.

3. Turning his back on me was a deliberate insult.

4. He insulted her by telling her she was not only ugly but stupid too

5. The newly married couple kissed at the over of the wedding ceremony.

6. I put my arms around her và gave her a kiss.

7. Can you give me your telephone number?

8. We must number the names of the great mathematicians.

9. I"ll post the news on the bulletin board.

10. If you go down khổng lồ town, could you bring me the post? I’m waiting for an important letter.

11. I love khổng lồ watch the rain from my room window.

12. I don’t usually go out when it rains in my town.

13. My father goes to work by car.

14. He works in a restaurant.

15. I can’t stand the smell of boiled cauliflowers.

16. This cake smells of orange.

Xem thêm: Boa Là Gì - Nghĩa Của Từ Boa

Đáp án

Bài tập 1:


1. Of the explosion

2. To lớn the problem

3. With her brother

4. In the cost of living

5. To your question

6. For a new road

7. In or lớn working at home

8. In the number of people without jobs

9. For shoes like these any more

10. Between your job và mine


1. Bản đồ of

2. Invitation to

3. Contact with

4. Key to

5. Cause of

6. Reply to

7. Connection between

8. Photographs of

9. Reason for

10. Damage to


1. Between

2. To

3. In

4. Of

5. In or to

6. For

7. To lớn or towards

8. With

9. In

10. To

11. Of

12. For a rise/ in pay

13. To

14. With


1. Động từ

2. Danh từ

3. Danh từ

4. Động từ

5. Động từ

6. Danh từ

7. Danh từ

8. Động từ

9. Động từ

10. Danh từ

11. Danh từ

12. Động từ

13. Danh từ

14. Động từ

15. Danh từ

16. Động từ


Bài viết giải đáp câu hỏi các một số loại từ lép vế danh từ bỏ là gì trên đây đã giúp chúng ta nắm rõ các kiến thức về từ bỏ loại. Mong muốn thông qua bài viết mà hoidapthutuchaiquan.vn phân tách sẻ, các các bạn sẽ hoàn thành thật tốt các dạng bài tương quan đến danh từ.

Chúc các bạn học tốt!


https://www.myenglishpages.com/english/grammar-exercise-articles-2.php

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=7401

https://www.englishgrammar.org/nouns-and-adjectives-exercise/

https://english-practice.net/english-grammar-exercises-prepositions-noun-preposition/