SAU WILL LÀ GÌ

  -  

Sau will be là loại từ bỏ gì?✅ phương pháp sử dụng will với won’t . ✅Future continous(Will be doing) với Future perfect (Will have sầu done)


*

Sau will be là nhiều loại từ bỏ gì? biện pháp sử dụng will với won’t

Sau will be là một số loại từ bỏ gì?

Trước hết, ta yêu cầu nắm vững cấu tạo giúp xem sự không giống nhau giữa will be V-ing và will be V3

WILL BE V3

Đây là chủng loại câu tiêu cực, đã khôn cùng quen thuộc cùng với các bạn. Thường trong đề thi, sau “Will be V3” gồm giới từ “BY”

Ex: triệu Euro năm nhâm thìn will be held in France (Euro năm 2016 sẽ tiến hành tổ chức triển khai trên Pháp)

WILL BE V-ING

Có 2 điều quan trọng cần chăm chú về kết cấu “will be V-ing” để gia công bài thi tốt:

1) Đây là cấu trúc nhấn mạnh ý nghĩa mang đến hành vi ra mắt sau này.quý khách đã xem: Sau will là gì

Ex: We will throw a party this Sunday (Chúng ta vẫn tổ chức triển khai một bữa tiệc vào Chủ nhật này)

Để nhấn mạnh vụ việc này ta vẫn nói là “We will be throwing a party this Sunday”.quý khách đang xem: Sau will be là gì

2) Cấu trúc “will be V-ing” vào chủng loại ngữ pháp này dùng để nhấn mạnh vấn đề ý nghĩa sâu sắc mang đến hành vi đã diễn ra về sau, ko tương quan mang đến thì “Tương lai tiếp diễn”. Vì vậy, giả dụ các bạn dịch “đang đang …” là không đúng nhé.

Mẹo có tác dụng bài so với dạng đề thi: Will be + …

Đáp án thường xuyên hoặc là V-ING, hoặc là V3

Nếu câu với nghĩa chủ động, ta chọn V-ING

Nếu câu sở hữu nghĩa thụ động, ta chọn V3 (Hoặc trường hợp sau địa điểm trống gồm giới trường đoản cú “By”, chắc chắn rằng ta lựa chọn V3)

Cách cần sử dụng will/won’t (will not)

Will (sẽ), viết tắt của will là (’ll), vẻ ngoài che định là will not (won’t),

a) Cách thành lập và hoạt động Câu khẳng định:

Chủ ngữ (S) + will + động từ nguyên mẫu + té ngữ (giả dụ có)

Viết tắt: I will = I’ll, we will = we’ll, you will = you’ll, they will = they’ll

Câu tủ định:

Chủ ngữ (S) + won’t + động từ bỏ nguim mẫu + bổ ngữ (giả dụ có)

Viết tắt: will not = won’t Câu nghi vấn:

Will + chủ ngữ (S) + động từ nguyên mẫu mã + xẻ ngữ (trường hợp có)?

Ex: Will you be at the các buổi tiệc nhỏ tonight?

(Tối ni các bạn sẽ xuất hiện nghỉ ngơi buổi tiệc chứ?)

Câu hỏi cùng với từ để hỏi WH:

Ex: When will you go bachồng to your country?

(Khi nào bạn sẽ trsinh sống về nước?)

b) Cách dùng:

1) Dùng nhằm diễn tả hoặc dự đoán thù vấn đề, tình huống đang xảy ra sau này.