Selection Sort Là Gì

  -  
1. Overview (Tổng Quan)

Là một lập trình sẵn viên hẳn các bạn ai cũng đã từng phải áp dụng thuật toán thù bố trí. Trong SERI về thuật tân oán kiếm tìm tìm này bọn họ đã mày mò bốn tưởng của các nhiều loại thuật toán thù bố trí cơ bản nhất: Bubble Sort, Insertion Sort, Merge Sort, Heap Sort, QuickSort, Radix Sort, Counting Sort, Bucket Sort, ShellSort. Trong nội dung bài viết này mình chúng ta đang tò mò về Selection Sort :

Thuật toán Selection Sort là gì?Các yếu tắc chính của thuật tân oán Selection Sort.

Bạn đang xem: Selection sort là gì

Cách tiến hành thuật toán thù Selection Sort qua ví dụ.

Toàn cỗ ví dụ mình đang sử dụng pythanh mảnh giúp các bạn dễ nắm bắt và dễ nắm bắt. Let"s vày it ^^

2. Selection Sort (Sắp Xếp Chọn)

Thuật tân oán Selection Sort thu xếp một mảng bằng cách liên tiếp search bộ phận nhỏ dại tốt nhất (xét theo trang bị tự tăng dần) từ bỏ phần chưa được thu xếp và đặt nó làm việc đầu. Thuật tân oán duy trì nhị mảng bé trong một mảng cố định.

Mảng bé đã có được bố trí.

Xem thêm: Định Nghĩa Company Name Là Gì ? Company Translation Into Vietnamese

Mảng con còn lại không được sắp xếp.

Trong những lần lặp lại bố trí chọn lọc, thành phần buổi tối tphát âm (xét theo thiết bị từ tăng dần) từ bỏ mảng nhỏ chưa được bố trí sẽ tiến hành lựa chọn và chuyển mang đến mảng bé đã thu xếp.

Xem thêm: Phân Biệt Effective Và Efficient Là Gì ? Các Loại Hiệu Quả Nghĩa Của Từ Efficient

lấy ví dụ sau giải thích công việc trên:

//Dãy chưa chuẩn bị xếparr<> = 64 25 12 22 11// Tìm phần tử bé xíu nhất trong hàng arr<0...4>// đưa bộ phận kia lên đầu hàng arr<0...4>**11** 25 12 22 64// Tìm phần tử bé nhỏ độc nhất vô nhị trong dãy arr<1...4>// chuyển bộ phận kia lên đầu dãy arr<1...4>11 **12** 25 22 64// Tìm thành phần nhỏ bé độc nhất vô nhị vào hàng arr<2...4>// chuyển phần tử đó lên đầu dãy arr<2...4>11 12 **22** 25 64// Tìm bộ phận bé xíu tuyệt nhất trong hàng arr<3...4>// gửi phần tử kia lên đầu hàng arr<3...4>11 12 22 **25** 64 Dưới đấy là sơ đồ gia dụng khối theo từng bước thực hiện của thuật tân oán trên

*

Dưới đây là bí quyết thiết lập thuật toán thù bằng ngữ điệu Python:

import sysA = <64, 25, 12, 22, 11> for i in range(len(A)): # Tìm tìm bộ phận bé nhỏ độc nhất vô nhị vào hàng không được bố trí min_idx = i for j in range(i+1, len(A)): if A > A: min_idx = j # Đổi vị trí bộ phận bé xíu tốt nhất cùng với thành phần đầu tiên A, A = A, A # Test Kết Quảprint ("Sorted array")for i in range(len(A)): print("%d" %A), Đây là kết quả

Sorted array: 11 12 22 25 64Thuật tân oán Selection Sort là một trong thuật toán tương đối đơn giản lúc thiết lập. Thuật toán thù này còn có độ tinh vi là O(n2) do gồm 2 vòng lặp.

3. Conclusion (Kết Luận)

Trong bài viết này bọn họ đang khám phá được thuật tân oán thu xếp chọn (Selection Sort). Có download nhìn tổng quan về thuật tân oán. Cách cài đặt thuật tân oán bởi ngữ điệu Python. Độ thức tạp thuật tân oán. Rất ước ao đang mang đến cho bạn hiểu rất nhiều kỹ năng thú vui.Nếu thấy hay các bạn lưu giữ bnóng follow mình nhé !!