Shuttle service là gì

  -  
" class="title-header">Shuttle Service là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, lấy ví dụ như mẫu và chỉ dẫn cách áp dụng Shuttle Service
*

1848 điểm

tranthuy92


Shuttle Service là gì? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, lấy ví dụ như mẫu và chỉ dẫn cách sử dụng Shuttle Service
*

Shuttle Service là một trong những loại dịch vụ Tàu Xe con Thoi (Đi Lại thân Hai Điểm Giao Thông).Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh tế .