Soul là gì

  -  

linh hồn, hồn, 靈魂 là các bạn dạng dịch bậc nhất của "soul" thành tiếng hoidapthutuchaiquan.vnệt. Câu dịch mẫu: The Emperor prayed for the souls of the deceased. ↔ nhà vua cầu nguyện cho hồ hết linh hồn sẽ khuất.


tâm hồnngườilòngdânvong hồnvong linhcột trụhồn pháchsức sốngsức truyền cảmtâm trívĩ nhânâm hồnlinhtâm心nhạc soul
*

*

One of the music genres that appears under Genre classification in Windows media Player library. Based on ID3 standard tagging format for MP3 audio files. ID3v1 genre ID # 42.


Hiện tại cửa hàng chúng tôi không có phiên bản dịch mang đến Soul vào từ điển, gồm thể bạn có thể thêm một bản? Đảm bảo chất vấn dịch tự động, bộ nhớ dịch hoặc dịch loại gián tiếp.


*
linh hồn
(1 Thessalonians 5:14) Perhaps those “depressed souls” find that their courage is gihoidapthutuchaiquan.vnng out và that they cannot surmount the obstacles facing them without a helping hand.

Bạn đang xem: Soul là gì


(1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:14) có lẽ những người “ngã lòng” thấy rằng mình thiếu gan dạ và họ không thể vượt qua đa số trở ngại trước phương diện mà không có người giúp.
Whether it comes in a remarkable burst or in a gentle flow, that glorious spiritual power nguồn will infuse healing love và comfort into the repentant, wounded soul; dispel darkness with the light of truth; và cast out discouragement with hope in Christ.
Cho dù quyền lực thuộc linh đến một cách bất thần hay là vơi nhàng, thì thế lực thuộc linh hoidapthutuchaiquan.vnnh quang này sẽ truyền cài tình yêu thương thương với sự an ủi chữa lành đến tâm hồn bị tổn thương của người hối cải; xua tung bóng tối bằng ánh nắng của lẽ thật; và thay thế lòng tuyệt vọng bằng mong muốn nơi Đấng Ky Tô.
Contrary to Greek philosophy, the Scriptures clearly show that the soul is not what a person has but what he is.
Trái với triết học tập Hy lạp, tởm Thánh cho biết rõ rằng linh hồn chưa hẳn là dòng một người có, mà là chính người đó.
15 giá chuộc không phải là một trong những ý tưởng mơ hồ về một linh hồn sống sót qua sự chết, nhưng là hi vọng thật đến nhân loại.
(Isaiah 53:4, 5; John 10:17, 18) The Bible says: “The Son of man came . . . Khổng lồ give his soul a ransom in exchange for many.”
Kinh-thánh nói: “Con người đã đến,... Phó cuộc sống mình làm giá chuộc những người” (Ma-thi-ơ 20:28; I Ti-mô-thê 2:6).
Jesus said to the crowd who had gathered to lớn hear him: “Stop being anxious about your souls as khổng lồ what you will eat or what you will drink, or about your bodies as lớn what you will wear.
Chúa Giê-su nói với đám đông nhóm lại nghe ngài: “Đừng bởi vì sự sinh sống mình nhưng mà lo món ăn uống; cũng đừng vì chưng thân-thể mình nhưng mà lo trang bị mặc.
NURSE Well, sir; my mistress is the sweetest lady. -- Lord, Lord! when"twas a little prating thing, -- O, there"s a nobleman in town, one Paris, that would fain lay knife aboard; but she, good soul, had as lief see a toad, a very toad, as see him.
Y TÁ Vâng, thưa ông, tình nhân của tôi là người thiếu nữ ngọt ngào. -- Chúa, Chúa! lúc ́TWAS một điều prating ít, - O, there"sa bên quý tộc vào thành phố, một trong các Paris, vẫn sẳn lòng đặt nhỏ dao bên trên tàu, nhưng mà cô, linh hồn, bao gồm như lief thấy được một nhỏ cóc, một con cóc rất, như nhận thấy anh ấy.

Xem thêm: Digibyte ( Dgb Coin Là Gì ? So Sánh Dgb Vs Bitcoin Toàn Tập Về Tiền Điện Tử Dgb


Christians should bear in mind their dedication to lớn God và obligation ‘to love him with their whole heart, whole soul, whole strength, and whole mind.’
Những tín đồ vật Đấng Christ nên nhớ họ đã dâng mình đến Đức Chúa Trời và gồm bổn phận ‘hết lòng, không còn linh-hồn, không còn sức, không còn trí mà lại kính-mến Ngài’.
He wrote lớn the congregation in Thessalonica: “Hahoidapthutuchaiquan.vnng a tender affection for you, we were well pleased khổng lồ impart lớn you, not only the good news of God, but also our own souls, because you became beloved to lớn us.”
Ông hoidapthutuchaiquan.vnết đến hội thánh làm hoidapthutuchaiquan.vnệc Tê-sa-lô-ni-ca: “Vì lòng cực kỳ yêu-thương của chúng tôi đối với anh em, bắt buộc ước-ao ban mang đến anh em, không đều Tin-lành Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến chính sự sống cửa hàng chúng tôi nữa, bởi bằng hữu đã trở yêu cầu thiết-nghĩa với công ty chúng tôi là bao”.
Điều này cũng cắt nghĩa nguyên nhân ông vẫn chuyển từ các hoidapthutuchaiquan.vnệc chữa trị cơ thể con người sang chữa bệnh tâm hồn con người.
Let us plead with the Lord lớn endow our mind và soul with the spark of faith that will enable us to lớn receive and recognize the dihoidapthutuchaiquan.vnne ministering of the Holy Spirit for our specific life situations and for our challenges and priesthood duties.
Chúng ta hãy khẩn nằn nì Chúa ban cho tâm trí mình sự khởi đầu của đức tin mà lại sẽ có tác dụng cho chúng ta cũng có thể nhận được và phân biệt sự phục sự thiêng liêng của Đức Thánh linh giành cho hoàn cảnh sống riêng biệt biệt, mang đến những thử thách và các bổn phận chức tứ tế của chúng ta.
Tuy nhiên, tất cả một vài người vì biết vâng lời Đức Giê-hô-va đã có được ở trong số những người được giúp đỡ khỏi sự phán xét nghiêm khắc đó.
So he said, ‘I will bởi vì this: I will tear down my storehouses và build bigger ones, & there I will gather all my grain và all my good things; và I will say khổng lồ my soul: ‘Soul, you have many good things laid up for many years; take your ease, eat, drink, enjoy yourself.’”
Lại nói: Nầy, vấn đề ta sẽ làm: ta phá cả kho-tàng cùng cất mẫu khác bự hơn, thâu-trử sản-vật và gia-tài vào đó; rồi vẫn nói cùng với linh-hồn ta rằng: Linh-hồn ơi, mầy đã được không ít của nhằm dành cần sử dụng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, nạp năng lượng uống, với vui-vẻ.
Brothers and sisters, amid the volatile & vexing cares of the world, let us, as instructed, care for the “life of the soul.”
Thưa các các bạn em, giữa những cảnh lo âu cho sự bất ổn và rối ren của nắm gian, họ hãy chăm lo đến “cuộc sống của linh hồn” như đã có được giảng dạy.
56 Even before they were born, they, with many others, received their first alessons in the world of spirits và were bprepared to come forth in the due ctime of the Lord to lớn labor in his dhoidapthutuchaiquan.vnneyard for the salvation of the souls of men.
56 ngay cả trước khi chúng ta sinh ra, họ cùng rất nhiều người khác, đã nhận được những bài học đầu tiên trong trái đất linh hồn cùng được achuẩn bị để xuống trần thế vào bkỳ định của Chúa nhằm lao nhọc trong cvườn nho của Ngài ngõ hầu cứu vớt rỗi linh hồn nhỏ người.
(1 Kings 10:13) Solomon himself wrote: “The generous soul will itself be made fat, và the one freely watering others will himself also be freely watered.” —Proverbs 11:25.

Xem thêm: Aacsb Là Gì ? Lợi Thế Ra Trường Cho Sinh Viên Ngành Kinh Doanh


(1 những Vua 10:13, Nguyễn nỗ lực Thuấn) chủ yếu Sa-lô-môn hoidapthutuchaiquan.vnết: “Người hào phóng sẽ thịnh vượng, ai rộng rãi với người, chủ yếu mình đang hưởng phước”.—Châm-ngôn 11:25, bản Diễn Ý.
Danh sách truy nã vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M