Steal là gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Steal là gì

*
*
*

steal
*

steal /sti:l/ ngoại động từ stole; stolen ăn cắp, ăn trộm đem bất thình lình, có tác dụng vụng trộm; khéo sở hữu được (bằng thủ đoạn kín đáo đáo...)to steal a kiss: hôn trộmto steal away someone"s heart: khéo chiếm được cảm tình của ai (bằng thủ đoạn bí mật đáo...) nội cồn từ lẻn, đi lénto steal out of the room: lẻn thoát khỏi phòngto steal into the house: lẻn vào vào nhàto steal away lẻn, đi lén khéo sở hữu được (cảm tình của ai bằng thủ đoạn kín đáo đáo...)to steal by lẻn mang đến cạnh, lẻn đến bênto steal in lẻn vào, lén vàoto steal out lén thoát, chuồn khỏito steal up lẻn đến gầnto steal someone"s thunder phỗng tay bên trên ai
lấy trộmcycle steallấy sút chu trình

Từ điển chuyên ngành Thể thao: trơn đá

Steal

Cướp bóng

Từ điển siêng ngànhThể thao: nhẵn đá

STEAL : when a player takes the ball away from an opposing player. < Old English stelan

CƯỚP BÓNG: tình huống cầu thủ tranh bóng cùng lấy được bóng từ chân đối phương.

Động từ bất luật lệ (Base form/Past Simple/Past Participle): steal / stole / stolen


*Xem thêm: Lỗ Giun Vũ Trụ ( Wormhole Là Gì, ( Wormhole Là Gì

*

*

n.

a stolen base; an instance in which a base runner advances safely during the delivery of a pitch (without the help of a hit or walk or passed ball or wild pitch)

v.

take without the owner"s consent

Someone stole my wallet on the train

This author stole entire paragraphs from my dissertation

steal a base


Xem thêm: Nên Ăn Gì Và Uống Gì Khi Bị Đau Họng Ăn Gì Và Kiêng Gì Giúp Cải Thiện Bệnh?

English Synonym và Antonym Dictionary

steals|stole|stealing|stolensyn.: filch pilfer rob take thieve