STOCK OPTION LÀ GÌ

  -  
Người mua:Phải trả phí ký kết hợp đồngCó quyền thực hiện hay không thực hiện sao cho có lợi cho mình nhấtNgười bán:Được nhận phí ký kết hợp đồngLuôn luôn có nghĩa vụ với người mua

Dựa trên một tài sản cơ sở làm đảm bảo, thường là chỉ số, cổ phiếu, hàng hóa…

*

Hợp đồng quyền chọn có 2 loại đó là quyền chọn mua (Call Options) và quyền chọn bán (Put Options).

Bạn đang xem: Stock option là gì

Quyền chọn mua (Call Options): Người mua quyền chọn mua sẽ phải trả cho người bán quyền chọn mua một khoản phí gọi là phí quyền chọn (premium). Người mua quyền chọn mua sẽ có quyền được mua một lượng cổ phiếu nhất định theo mức giá thực hiện được thỏa thuận ban đầu. Người bán quyền chọn mua nhận được tiền phí nên có trách nhiệm phải bán một lượng cổ phiếu theo giá đã thỏa thuận ban đầu khi người mua quyền chọn mua yêu cầu thực hiện quyền.Quyền chọn bán (Put Options): Người mua quyền chọn bán sẽ phải trả cho người bán quyền chọn bán một khoản phí gọi là phí quyền chọn (premium). Người mua quyền chọn bán sẽ có quyền được bán một lượng cổ phiếu nhất định theo mức giá thực hiện đã thỏa thuận ban đầu. Người bán quyền chọn bán nhận được tiền phí nên có trách nhiệm phải mua một lượng cổ phiếu theo giá đã thỏa thuận ban đầu khi người mua quyền chọn bán yêu cầu thực hiện quyền.

Tương ứng với 2 vị thế mua và bán:

Vị Thế

Quyền chọn mua

(Call Option)

Quyền chọn bán

(Put Option)

Người mua(Long = Buy)Người mua quyền chọn mua(Long Call = Buy A Call)Người mua quyền chọn bán(Long Put = Buy A Put)
Người bán(Short = Sell)Người bán quyền chọn mua(Short Call = Sell A Call)Người bán quyền chọn bán(Short Put = Sell A Put)

Người mua quyền chọn

(Cả Call Option và Put Option)

Người bán quyền chọn

(Cả Call Option và Put Option)

Có quyềnCó nghĩa vụ
Phải trả phíĐược nhận phí
Lợi nhuận không bị giới hạnLợi nhuận bị giới hạn ở mức phí được nhận
Lỗ có giới hạn bằng với mức phí đã trảLỗ không giới hạn

Có 2 kiểu hợp đồng quyền chọn thường gặp: kiểu Châu Âu và kiểu Mỹ.

Xem thêm: Xvid Codec Là Gì - Sao Phải Cần Codec Làm Gì

Kiểu Châu Âu chỉ cho phép thực hiện quyền tại ngày đáo hạn.Kiểu Mỹ thì ngược lại, có quyền thực hiện quyền của mình tại bất kỳ thời điểm nào trước ngày đáo hạn.

Nói đến Option là phải nói đến contract/hợp đồng. Một Contract = 100 shares.

Xem thêm: Mẫu Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hộ Kinh Doanh Cá Thể Tiếng Anh Là Gì

Bất cứ 1 option-stock nào cũng gồm những đặc điểm như nhau:

Kiểu quyền chọn (Call option hay Put option)Tên tài sản cơ sở (mã chứng khoán)Ngày đáo hạn (ngày hợp đồng kết thúc)Giá thực hiện (giá thỏa thuận trong hợp đồng)

*

Trong các bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào từng chi tiết trong 4 chiến lược cơ bản: Long Call, Long Put, Short Call, Short Put. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết tiếp theo.