Stolen là gì

  -  
stolen tức là gì, định nghĩa, những thực hiện với ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stolen giọng phiên bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stolen.

Bạn đang xem: Stolen là gì


Từ điển Anh Việt

stolen

/sti:l/

* ngoại rượu cồn từ stole; stolen

đánh cắp, ăn trộm

đem thình lình, làm lề mề trộm; khéo sở hữu được (bằng âm mưu bí mật đáo...)

to steal a kiss: hôn trộm

khổng lồ steal away someone"s heart: khéo chiếm lĩnh được tình cảm của người nào (bằng thủ đoạn kín đáo...)

* nội hễ từ

lẻn, đi lén

lớn steal out of the room: lẻn thoát khỏi phòng

to lớn steal inkhổng lồ the house: lẻn vào trong nhà

to lớn steal away

lẻn, đi lén

khéo chiếm lĩnh được (cảm tình của ai bởi thủ đoạn kín đáo đáo...)

to steal by

lẻn mang lại cạnh, lẻn mang đến bên

to steal in

lẻn vào, lén vào

to lớn steal out

lén bay, chuồn khỏi

to steal up

lẻn mang đến gần

lớn steal someone"s thunder

phỗng tay trên ai


*

Enbrai: Học trường đoản cú vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học trường đoản cú bắt đầu từng ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích đúng theo trường đoản cú điển Anh Việt, Anh Anh cùng Việt Anh cùng với tổng số 590.000 từ.

Xem thêm: Trái Nghĩa Của Brave Nghĩa Là Gì ? Nghĩa Của Từ Brave Trong Tiếng Việt


*

Từ liên quan
Hướng dẫn giải pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa bé trỏ vào ô tìm kiếm tìm với để ra khỏi.Nhập tự buộc phải tìm kiếm vào ô tra cứu tìm với coi những tự được gợi nhắc hiện ra dưới.khi bé trỏ sẽ phía bên trong ô search kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để dịch rời thân những từ được nhắc nhở.Sau đó dìm (một lần nữa) để thấy cụ thể tự kia.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô tìm kiếm tìm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ bỏ buộc phải tìm kiếm vào ô search tìm và coi các tự được gợi nhắc hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ mong coi.

Xem thêm: Vietgle Tra Từ Index - Cách Giao Dịch Các Chỉ Số Chứng Khoán 2021


Lưu ý
Nếu nhập trường đoản cú khóa vượt nthêm các bạn sẽ không nhận thấy từ bạn muốn tìm vào danh sách gợi nhắc,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo nhằm hiện ra trường đoản cú đúng đắn.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*