Tape là gì

  -  
tape nghĩa là gì, định nghĩa, những sử dụng cùng ví dụ trong giờ Anh. Cách phát âm tape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tape.

Bạn đang xem: Tape là gì


Từ điển Anh Việt

tape

/teip/

* danh từ

dây, dải (để gói, buộc, viền)

băng

a tape of paper: một băng giấy

băng ghi âm, băng năng lượng điện tín

(thể dục,thể thao) dây chăng sống đích

to breast the tape: tới đích đầu tiên

* ngoại đụng từ

viền

to tape a dress: viền một cái áo

buộc

to tape a parcel: buộc một chiếc gói

đo bởi thước dây

đánh dấu; tính ra địa điểm (đặt dòng gì...)

to tape an enemy battery: tính ra khu vực đặt một ổ pháo của địch

(thông tục) đo, tính, xét, nắm

I"ve got the situation taped: tôi đã nắm rõ tình hình

tape

băng

blank t. (máy tính) băng sạch, băng trống

data t. (máy tính) băng số, băng bao gồm tin

library t. (máy tính) băng thư viện

magnetic t. (máy tính) băng từ

measuring t. (máy tính) băng đo

order t. (máy tính) băng lệnh

paper t. (máy tính) băng giấy

punched t. (máy tính) băng đã đục lỗ


Từ điển Anh Việt - chuyên ngành

tape

* khiếp tế

băng

băng dính

băng ghi âm

băng ghi âm, băng từ, thuốc dán

băng tin

băng truyền thông tin

băng từ

dải

dải băng

dải, băng, dải màu để gói, để buộc

thuốc dán

* kỹ thuật

băng

băng (cách điện)

băng ghi âm

băng từ

dải

đánh dấu

đo bằng thước dây

ghi băng (từ)

giải

vạch

cơ khí và công trình:

băng (keo) cách điện

băng đai

thước lá

điện:

cuộn băng

hóa học và vật liệu:

dây, dải

toán và tin:

ghi vào băng

xây dựng:

thước băng


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học từ vựng giờ Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập với kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh với Việt Anh với tổng số 590.000 từ.

Xem thêm: Tìm Hiểu Các Chỉ Số Chứng Khoán Là Gì, Chỉ Số Chứng Khoán Là Gì


*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm kiếm và để tránh khỏi.Nhập từ phải tìm vào ô tìm kiếm kiếm cùng xem những từ được gợi ý hiện ra mặt dưới.Khi nhỏ trỏ đang bên trong ô tìm kiếm kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó thừa nhận (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô tìm kiếm kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ yêu cầu tìm vào ô tìm kiếm kiếm cùng xem những từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ ý muốn xem.

Xem thêm: Ngân Hàng Vietinbank Chuyển Khoản Được Cho Những Ngân Hàng Nào ?


Lưu ý
Nếu nhập tự khóa quá ngắn các bạn sẽ không thấy được từ bạn muốn tìm trong list gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo sau để chỉ ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*