Time value of money là gì

  -  
the principle that money received early from an investment or paid baông chồng early on a loan is worth more than if that amount of money were received or paid bachồng at a later time:


Bạn đang xem: Time value of money là gì

Discounted cash flow is a standard technique for projecting annual cash flow that takes into lớn account the time value of money.
 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ bỏ hoidapthutuchaiquan.vn.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một cách sáng sủa.


*

*

*

*Xem thêm: Kỳ Thi Học Sinh Giỏi Cấp Thành Phố Tiếng Anh Là Gì, Trịnh Hoàng Nam

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các tiện ích kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hoidapthutuchaiquan.vn English hoidapthutuchaiquan.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở nhớ với Riêng tư Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Bảo Hiểm Trách Nhiệm Công Cộng ( Public Liability Insurance Là Gì ?

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語