TRUST LÀ GÌ

  -  
Ủy thác (tiếng Anh: Trust) được hiểu là bên ủy thác giao phó cho một tổ chức hay một cá nhân khác thay mặt mình làm một việc theo yêu cầu của mình.

Bạn đang xem: Trust là gì


*

Ủy thác (Trust)

Định nghĩa

Ủy thác trong tiếng Anh gọi là Trust.

Ủy thác được hiểu là bên ủy thác giao phó cho một tổ chức hay một cá nhân khác thay mặt mình làm một việc theo yêu cầu của mình.

Đặc trưng

- Đối với các ngân hàng thương mại, dịch vụ ủy thác bao gồm cả thực hiện ủy thác và nhận ủy thác.

- Trong trường hợp ngân hàng ủy thác thì ủy thác được hiểu là ngân hàng thương mại ủy thác giao vốn hoặc đề đạt yêu cầu của mình liên quan đến dịch vụ tài chính cho bên nhận ủy thác thông qua hợp đồng ủy thác để thực hiện các dịch vụ tài chính.

- Trong thực tế các ngân hàng thương mại thực hiện dịch vụ nhận ủy thác là chủ yếu.

Do đặc thù của ngân hàng là kinh doanh tiền tệ, hoạt động dưới sự kiểm soát của ngân hàng trung ương cũng như phải đáp ứng những điều kiện bắt buộc về an toàn hoạt động nên xét về mặt nào đó ngân hàng thương mại thường có uy tín và cơ hội kinh doanh đầu tư nhiều và đa dạng, thậm chí với hiệu quả cao.

Xem thêm: Đầu Đọc Thẻ Nfc Là Gì ? Đầu Đọc Thẻ Nfc Trên Ios 14 Là Gì

- Vì vậy các cá nhân và tổ chức sẽ có cảm giác yên tâm hơn với sự giao phó của mình cho ngân hàng.

- Đồng thời, đây cũng là dịch vụ mang lại lợi nhuận cho ngân hàng thông qua việc thu phí, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay các ngân hàng thương mại đều chú trọng mở rộng dịch vụ này nhằm đa dạng hóa dịch vụ cung cấp của mình cũng như tạo lợi nhuận cho ngân hàng.

Một số dịch vụ ủy thác cơ bản

-Ủy thác cho vay(Entrusted Loan)

Là việc bên ủy thác giao vốn cho bên nhận ủy thác thông qua hợp đồng ủy thác cho vay để trực tiếp cho vay đến các đối tượng khách hàng, bên ủy thác trả phí cho bên nhận ủy thác.

-Ủy thác đầu tư(Investment trust)

Là việc ngân hàng nhận ủy thác của một cá nhân hoặc tổ chức để đầu tư vào một dự án và ngân hàng nhận ủy thác chịu trách nhiệm kiểm soát khoản đầu tư đó cho người ủy thác đầu tư.

- Ủy thác nhờ thu

Nhờ thu là phương thức thanh toán trong đó người bán sau khi giao hàng hóa hoặc dịch vụ cho người mua, ủy thác cho ngân hàng thu hộ tiền hàng hóa hoặc dịch vụ đó hộ mình.

- Ủy thác chuyển tiền - thanh toán hộ

Là nghiệp vụ mà ngân hàng thương mại nhận sự ủy thác của khách hàng, dùng phương tiện mà khách hàng yêu cầu để chuyển một số tiền nhất định cho một người khác ở một địa điểm qui định trong hay ngoài nước.

Xem thêm: Card Security Code Là Gì ? Sử Dụng Số Cvv Như Thế Nào? Security Code Là Gì

...

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Lí thuyết Tài chính tiền tệ, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)