Ủy Ban Nhân Dân Phường Tiếng Anh Là Gì

  -  

Chuyển đến ngôn từ chính

Tên quốc hiệu, tên cơ quan, công tác lãnh đạo, công chứng bởi tiếng Anh1. Quốc hiệu, chức danh chủ tịch nước, Phó quản trị nước giờ đồng hồ Anh là gì?2. Tên của chính phủ, các Bộ, cơ sở ngang bộ3. Tên của các Cơ quan thuộc bao gồm phủ4. Chức vụ Thủ tướng, Phó Thủ tướng bao gồm phủ, những Bộ trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang bộ5. Văn phòng chủ tịch nước và chức danh Lãnh đạo Văn phòng6. Tên chung của các đơn vị ở trong Bộ, phòng ban ngang bộ7. Chức danh từ cấp Thứ trưởng và tương đương đến chuyên viên các Bộ, cơ quan ngang Bộ8. Chức danh của Lãnh đạo các Cơ quan tiền thuộc bao gồm phủ9. Tên của các đơn vị và chức danh Lãnh đạo của các đơn vị cấp tổng viên (Tổng cục, Ủy ban …)10.


Bạn đang xem: ủy ban nhân dân phường tiếng anh là gì


Xem thêm: 112, 113 Là Gì ? Số Điện Thoại Khẩn Cấp Ở Việt Nam 112,113,114,115 Là Gì

Thương hiệu thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, xóm và các đơn vị trực thuộc11. Chức vụ lãnh đạo, cán bộ công chức cơ quan ban ngành địa phương những cấp

Tên ban ngành nhà nước hay cơ cấu cơ quan đơn vị nước bằng tiếng Anh cũng thu hút những biên dịch quan tiền tâm, may mắn thông qua Phụ lục thông tứ số 03/2009/TT-BNG chế độ tên giờ đồng hồ Anh của các cơ quan phòng ban đoàn thể của Việt Nam, để thống nhất việc dùng tiếng Anh giữa những ban ngành sở với nhau.

Bạn đang xem : Ủy ban dân chúng phường giờ đồng hồ anh là gì
Xem thêm: Án Lệ Hay Tiền Lệ Pháp Là Gì ? Cho Ví Dụ Về Tiền Lệ Pháp Ở Việt Nam ?

Bạn sẽ đọc: “ Ủy Ban quần chúng Phường giờ đồng hồ Anh Là Gì, Ủy Ban nhân dân Tiếng Anh Là Gì


họ cùng tìm hiểu.Chúng ta cùng tìm hiểu và tìm hiểu .Phụ lục thông tứ số 03/2009 / TT-BNGThông bốn số 06/2015 / TT-BTP về thi hành pháp luật công chứng

*

Tên quốc hiệu, tên cơ quan, chức vụ lãnh đạo, công chứng bằng tiếng Anh

Phú lục chế tạo kèm theo Thông bốn số : 03/2009 / TT-BNG ngày 09 tháng 7 năm 2009 về dẫn dịch Quốc hiệu, tên hồ hết cơ quan, solo vị tác dụng và dùng cho chỉ huy, cán bộ công chức vào mạng lưới khối hệ thống hành chính nhà nước thanh lịch tiếng Anh để thanh toán giao dịch đối ngoại

1. Quốc hiệu, chức danh chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước tiếng Anh là gì?

Tên tiếng ViệtTên giờ AnhViết tắt (nếu có)
Nước cùng hòa xóm hội nhà nghĩa vn tiếng Anh là gì?Nước cùng hòa buôn bản hội công ty nghĩa Việt NamNước cộng hòa xóm hội nhà nghĩa việt nam tiếng Anh là Socialist Republic of Viet NamSRV
Chủ tịch nước cộng hòa làng mạc hội công ty nghĩa nước ta tiếng Anh là gì?Chủ tịch nước cộng hòa làng mạc hội công ty nghĩa Việt NamChủ tịch nước cộng hòa làng mạc hội chủ nghĩa vn tiếng Anh là President of the Socialist Republic of Viet Nam
Phó chủ tịch nước cộng hòa làng hội nhà nghĩa vn tiếng Anh là gì?Phó quản trị nước cộng hòa xã hội công ty nghĩa Việt NamPhó quản trị nước cộng hòa làng hội nhà nghĩa nước ta tiếng Anh là Vice President of the Socialist Republic of Viet Nam

2. Thương hiệu của bao gồm phủ, những Bộ, ban ngành ngang bộ

Tên giờ ViệtTên giờ đồng hồ AnhViết tắt (nếu có)
Chính phủ nước cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamGovernment of the Socialist Republic of Viet NamGOV
Bộ Quốc phòng tiếng Anh là gì?Bộ Quốc phòngBộ Quốc phòng tiếng Anh là Ministry of National DefenceMND
Bộ Công an tiếng Anh là gì?Bộ Công anBộ Công an giờ đồng hồ Anh là Ministry of Public SecurityMPS
Bộ ngoại giao giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ ngoại giaoBộ ngoại giao giờ Anh là Ministry of Foreign AffairsMOFA
Bộ tư pháp tiếng Anh là gì?Bộ tư phápBộ bốn pháp tiếng Anh là Ministry of JusticeMOJ
Bộ Tài bao gồm tiếng Anh là gì?Bộ Tài chínhBộ Tài bao gồm tiếng Anh là Ministry of FinanceMOF
Bộ công thương nghiệp tiếng Anh là gì?Bộ Công ThươngBộ công thương tiếng Anh là Ministry of Industry and TradeMOIT
Bộ Lao rượu cồn – yêu mến binh với Xã hội tiếng Anh là gì?Bộ Lao cồn – yêu mến binh cùng Xã hộiBộ Lao rượu cồn – yêu mến binh với Xã hội giờ đồng hồ Anh là Ministry of Labour, War invalids và Social AffairsMOLISA
Bộ Giao thông vận tải tiếng Anh là gì?Bộ giao thông vận tải vận tảiBộ Giao thông vận tải tiếng Anh là Ministry of TransportMOT
Bộ xây dựng tiếng Anh là gì?Bộ Xây dựngBộ thiết kế tiếng Anh là Ministry of ConstructionMOC
Bộ thông tin và truyền thông tiếng Anh là gì?Bộ thông tin và Truyền thôngBộ tin tức và media tiếng Anh là Ministry of Information & CommunicationsMIC
Bộ giáo dục và Đào tạo ra tiếng Anh là gì?Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạoBộ giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản tiếng Anh là Ministry of Education và TrainingMOET
Bộ nông nghiệp trồng trọt và phát triển nông làng tiếng Anh là gì?Bộ nông nghiệp trồng trọt và trở nên tân tiến nông thônBộ nông nghiệp và cách tân và phát triển nông xã tiếng Anh là Ministry of Agriculture & Rural DevelopmentMARD
Bộ chiến lược và Đầu tư tiếng Anh là gì?Bộ planer và Đầu tưBộ chiến lược và Đầu tư tiếng Anh là Ministry of Planning and InvestmentMPI
Bộ Nội vụ giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ Nội vụBộ Nội vụ tiếng Anh là Ministry of trang chủ AffairsMOHA
Bộ Y tế tiếng Anh là gì?Bộ Y tếBộ Y tế tiếng Anh là Ministry of HealthMOH
Bộ kỹ thuật và công nghệ tiếng Anh là gì?Bộ kỹ thuật và Công nghệBộ kỹ thuật và technology tiếng Anh là Ministry of Science và TechnologyMOST
Bộ Văn hóa, thể thao và du ngoạn tiếng Anh là gì?Bộ Văn hóa, Thể thao với Du lịchBộ Văn hóa, thể dục và du lịch tiếng Anh là Ministry of Culture, Sports & TourismMOCST
Bộ tài nguyên và môi trường thiên nhiên tiếng Anh là gì?Bộ Tài nguyên với Môi trườngBộ khoáng sản và môi trường thiên nhiên tiếng Anh là Ministry of Natural Resources and EnvironmentMONRE
Thanh tra cơ quan chỉ đạo của chính phủ tiếng Anh là gì?Thanh tra chủ yếu phủThanh tra chính phủ nước nhà tiếng Anh là Government InspectorateGI
Ngân hàng nhà nước vn tiếng Anh là gì?Ngân hàng đơn vị nước Việt NamNgân hàng bên nước việt nam tiếng Anh là The State bank of Viet NamSBV
Ủy ban dân tộc tiếng Anh là gì?Ủy ban Dân tộcỦy ban dân tộc bản địa tiếng Anh là Committee for Ethnic AffairsCEMA
Văn phòng chính phủ nước nhà tiếng Anh là gì?Văn phòng chính phủVăn phòng cơ quan chỉ đạo của chính phủ tiếng Anh là Office of the GovernmentGO

* Ghi chú:* chú giải :– Danh tự “ Viet nam giới ” giờ đồng hồ Anh gửi sang tính từ là “ Vietnamese ”– “ Người việt nam ” dịch sang tiếng Anh là “ Vietnamese ”– Sở hữu bí quyết của danh từ bỏ “ Viet phái mạnh ” là “ Viet Nam’s ”

3. Tên của những Cơ quan liêu thuộc chủ yếu phủ

Tên tiếng ViệtTên tiếng AnhViết tắt (nếu có)
Ban cai quản Lăng quản trị Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì:Ban làm chủ Lăng quản trị hồ Chí MinhBan làm chủ Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh tiếng Anh là Ho chi Minh Mausoleum ManagementHCMM
Bảo hiểm làng mạc hội vn tiếng Anh là gì?Bảo hiểm thôn hội Việt NamBảo hiểm làng mạc hội việt nam tiếng Anh là gì Viet nam giới Social SecurityVSI
Thông tấn xã việt nam tiếng Anh là gì?Thông tấn thôn Việt NamThông tấn xã nước ta tiếng Anh là Viet nam giới News AgencyVNA
Đài giờ đồng hồ nói nước ta tiếng Anh là gì?Đài tiếng nói của một dân tộc Việt NamĐài tiếng nói vn tiếng Anh là Voice of Viet NamVOV
Đài Truyền hình nước ta tiếng Anh là gì?Đài truyền ảnh Việt NamĐài Truyền hình nước ta tiếng Anh là Viet nam TelevisionVTV
Học viện chính trị – Hành chính đất nước Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì?Học viện bao gồm trị – Hành chính non sông Hồ Chí MinhHọc viện thiết yếu trị – Hành chính nước nhà Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là Ho bỏ ra Minh National Academy of Politics và Public AdministrationHCMA
Viện khoa học và technology Việt phái nam tiếng Anh là gì?Viện khoa học và technology Việt NamViện kỹ thuật và technology Việt phái mạnh tiếng Anh là Viet nam giới Academy of Science và TechnologyVAST
Viện kỹ thuật Xã hội vn tiếng Anh là gì?Viện kỹ thuật Xã hội Việt NamViện công nghệ Xã hội nước ta tiếng Anh là Viet nam giới Academy of Social SciencesVASS

4. Chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng thiết yếu phủ, những Bộ trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngang bộ

Tên tiếng ViệtTên giờ đồng hồ Anh
Thủ tướng chính phủ nước nhà nước cùng hòa buôn bản hội chủ nghĩa việt nam tiếng Anh là gì?Thủ tướng chính phủ nước nhà nước cùng hòa xã hội nhà nghĩa Việt NamThủ tướng chính phủ nước nhà nước cùng hòa xã hội nhà nghĩa nước ta tiếng Anh là Prime Minister of the Socialist Republic of Viet Nam
Phó Thủ tướng trực thuộc tiếng Anh là gì?Phó Thủ tướng thường trựcPhó Thủ tướng sở tại tiếng Anh là Permanent Deputy Prime Minister
Phó Thủ tướng giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Thủ tướngPhó Thủ tướng giờ đồng hồ Anh là Deputy Prime Minister
Bộ trưởng cỗ Quốc chống tiếng Anh là gì?Bộ trưởng bộ Quốc phòngBộ trưởng cỗ Quốc chống tiếng Anh là Minister of National Defence
Bộ trưởng cỗ Công an giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Công anBộ trưởng cỗ Công an tiếng Anh là Minister of Public Security
Bộ trưởng cỗ Ngoại giao tiếng Anh là gì?Bộ trưởng bộ Ngoại giaoBộ trưởng bộ Ngoại giao tiếng Anh là Minister of Foreign Affairs
Bộ trưởng cỗ Tư pháp tiếng Anh là gì?Bộ trưởng bộ Tư phápBộ trưởng cỗ Tư pháp giờ đồng hồ Anh là Minister of Justice
Bộ trưởng cỗ Tài chính tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Tài chínhBộ trưởng cỗ Tài chính tiếng Anh là Minister of Finance
Bộ trưởng cỗ Công Thương giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Công ThươngBộ trưởng cỗ Công Thương giờ đồng hồ Anh là Minister of Industry và Trade
Bộ trưởng cỗ Lao rượu cồn – yêu đương binh và Xã hội tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Lao đụng – yêu quý binh cùng Xã hộiBộ trưởng bộ Lao hễ – yêu thương binh và Xã hội tiếng Anh là Minister of Labour, War Invalids & Social Affairs
Bộ trưởng cỗ Giao thông vận tải đường bộ tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải vận tảiBộ trưởng cỗ Giao thông vận tải tiếng Anh là Minister of Transport
Bộ trưởng cỗ Xây dựng tiếng Anh là gì?Bộ trưởng bộ Xây dựngBộ trưởng cỗ Xây dựng tiếng Anh là Minister of Construction
Bộ trưởng Bộ thông tin và media tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thôngBộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông media tiếng Anh là Minister of Information and Communications
Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào sản xuất tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạoBộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo nên tiếng Anh là Minister of Education and Training
Bộ trưởng Bộ nntt và phát triển nông xã tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và trở nên tân tiến nông thônBộ trưởng Bộ nntt và cách tân và phát triển nông buôn bản tiếng Anh là Minister of Agriculture & Rural Development
Bộ trưởng bộ Kế hoạch cùng Đầu tư tiếng Anh là gì ?Bộ trưởng cỗ Kế hoạch với Đầu tưBộ trưởng cỗ Kế hoạch và Đầu tứ tiếng Anh là Minister of Planning & Investment
Bộ trưởng bộ Nội vụ giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Nội vụBộ trưởng cỗ Nội vụ tiếng Anh là Minister of home Affairs
Bộ trưởng bộ Y tế tiếng Anh là gì?Bộ trưởng bộ Y tếBộ trưởng cỗ Y tế giờ Anh là Minister of Health
Bộ trưởng bộ Khoa học tập và công nghệ tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Khoa học và Công nghệBộ trưởng bộ Khoa học và technology tiếng Anh là Minister of Science and Technology
Bộ trưởng bộ Văn hóa, thể dục và phượt tiếng Anh là gì?Bộ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao với Du lịchBộ trưởng cỗ Văn hóa, thể thao và du lịch tiếng Anh là Minister of Culture, Sports và Tourism
Bộ trưởng bộ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên tiếng Anh là gì?Bộ trưởng bộ Tài nguyên với Môi trườngBộ trưởng bộ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên tiếng Anh là Minister of Natural Resources & Environment
Tổng Thanh tra cơ quan chính phủ tiếng Anh là gì?Tổng Thanh tra chính phủTổng Thanh tra cơ quan chỉ đạo của chính phủ tiếng Anh là Inspector-General
Thống đốc bank Nhà nước vn tiếng Anh là gì?Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt NamThống đốc bank Nhà nước nước ta tiếng Anh là Governor of the State bank of Viet Nam
Bộ trưởng, công ty nhiệm Ủy ban dân tộc tiếng Anh là gì?Bộ trưởng, nhà nhiệm Ủy ban Dân tộcBộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban dân tộc tiếng Anh là Minister, Chairman/Chairwoman of the Committee for Ethnic Affairs
Bộ trưởng, nhà nhiệm Văn phòng chính phủ nước nhà tiếng Anh là gì?Bộ trưởng, nhà nhiệm Văn phòng thiết yếu phủBộ trưởng, nhà nhiệm Văn phòng chính phủ tiếng Anh là Minister, Chairman/Chairwoman of the Office of the Government

5. Văn phòng chủ tịch nước và chức vụ Lãnh đạo Văn phòng

Tên tiếng ViệtTên giờ Anh
Văn phòng chủ tịch nước giờ Anh là gì?Văn phòng chủ tịch nướcVăn phòng chủ tịch nước tiếng Anh là Office of the President
Chủ nhiệm Văn phòng quản trị nước tiếng Anh là gì?Chủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nướcChủ nhiệm Văn phòng quản trị nước giờ Anh là Chairman/Chairwoman of the Office of the President
Phó chủ nhiệm Văn phòng quản trị nước giờ đồng hồ Anh là gì?Phó chủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nướcPhó công ty nhiệm Văn phòng quản trị nước giờ đồng hồ Anh là Vice Chairman/Chairwoman of the Office of the President
Trợ lý chủ tịch nước giờ đồng hồ Anh là gì?Trợ lý quản trị nướcTrợ lý quản trị nước giờ Anh là Assistant khổng lồ the President

6. Tên chung của các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ

Tên giờ đồng hồ ViệtTên giờ Anh
Văn phòng cỗ tiếng Anh là gì?Văn chống BộVăn phòng bộ tiếng Anh là Ministry Office
Thanh tra cỗ tiếng Anh là gì?Thanh tra BộThanh tra bộ tiếng Anh là Ministry Inspectorate
Tổng viên tiếng Anh là gì?Tổng cụcTổng viên tiếng Anh là Directorate
Ủy ban giờ đồng hồ Anh là gì?Ủy banỦy ban tiếng Anh là Committee/Commission
Cục giờ đồng hồ Anh là gì?CụcCục tiếng Anh là Department/Authority/Agency
Vụ giờ Anh là gì?VụVụ giờ Anh là Department
Học viện giờ Anh là gì?Học việnHọc viện giờ đồng hồ Anh là Academy
Viện giờ Anh là gì?ViệnViện giờ Anh là Institute
Trung trọng điểm tiếng Anh là gì?Trung tâmTrung chổ chính giữa tiếng Anh là Centre
Ban giờ đồng hồ Anh là gì?BanBan giờ Anh là Board
Phòng giờ Anh là gì?PhòngPhòng giờ Anh là Division
Vụ tổ chức Cán cỗ tiếng Anh là gì?Vụ tổ chức triển khai Cán bộVụ tổ chức Cán cỗ tiếng Anh là Department of Personnel & Organisation
Vụ Pháp chế giờ Anh là gì?Vụ Pháp chếVụ Pháp chế giờ đồng hồ Anh là Department of Legal Affairs
Vụ hợp tác thế giới tiếng Anh là gì?Vụ hợp tác quốc tếVụ đúng theo tác quốc tế tiếng Anh là Department of International Cooperation

7. Chức vụ từ cấp Thứ trưởng và tương tự đến chuyên viên các Bộ, cơ sở ngang Bộ

Tên giờ đồng hồ ViệtTên giờ đồng hồ Anh
Thứ trưởng sở tại tiếng Anh là gì?Thứ trưởng hay trựcThứ trưởng sở tại tiếng Anh là Permanent Deputy Minister
Thứ trưởng giờ Anh là gì?Thứ trưởngThứ trưởng giờ đồng hồ Anh là Deputy Minister
Tổng viên trưởng giờ Anh là gì?Tổng cục trưởngTổng viên trưởng tiếng Anh là Director General
Phó Tổng viên trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Tổng viên trưởngPhó Tổng cục trưởng tiếng Anh là Deputy Director General
Phó công ty nhiệm thường trực tiếng Anh là gì?Phó công ty nhiệm hay trựcPhó nhà nhiệm thường trực tiếng Anh là Permanent Vice Chairman/Chairwoman
Phó nhà nhiệm giờ đồng hồ Anh là gì?Phó công ty nhiệmPhó chủ nhiệm giờ Anh là Vice Chairman/Chairwoman
Trợ lý bộ trưởng tiếng Anh là gì?Trợ lý bộ trưởngTrợ lý bộ trưởng liên nghành tiếng Anh là Assistant Minister
Chủ nhiệm Ủy ban giờ đồng hồ Anh là gì?Chủ nhiệm Ủy banChủ nhiệm Ủy ban tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Committee
Phó công ty nhiệm Ủy ban tiếng Anh là gì?Phó nhà nhiệm Ủy banPhó công ty nhiệm Ủy ban giờ Anh là Vice Chairman/Chairwoman of Committee
Chánh Văn phòng bộ tiếng Anh là gì?Chánh văn phòng BộChánh Văn phòng bộ tiếng Anh là Chief of the Ministry Office
Phó Chánh Văn phòng bộ tiếng Anh là gì?Phó Chánh văn phòng và công sở BộPhó Chánh Văn phòng cỗ tiếng Anh là Deputy Chief of the Ministry Office
Cục trưởng tiếng Anh là gì?Cục trưởngCục trưởng tiếng Anh là Director General
Phó cục trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Phó viên trưởngPhó cục trưởng giờ Anh là Deputy Director General
Vụ trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Vụ trưởngVụ trưởng giờ Anh là Director General
Phó Vụ trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Vụ trưởngPhó Vụ trưởng tiếng Anh là Deputy Director General
Giám đốc học viện chuyên nghành tiếng Anh là gì?Giám đốc học tập việnGiám đốc học viện tiếng Anh là President of Academy
Phó Giám đốc học viện tiếng Anh là gì?Phó người có quyền lực cao Học việnPhó Giám đốc học viện tiếng Anh là Vice President of Academy
Viện trưởng giờ Anh là gì?Viện trưởngViện trưởng giờ Anh là Director of Institute
Phó Viện trưởng tiếng Anh là gì?Phó Viện trưởngPhó Viện trưởng giờ Anh là Deputy Director of Institute
Giám đốc Trung vai trung phong tiếng Anh là gì?Giám đốc Trung tâmGiám đốc Trung vai trung phong tiếng Anh là Director of Centre
Phó người đứng đầu Trung vai trung phong tiếng Anh là gì?Phó giám đốc Trung tâmPhó người có quyền lực cao Trung chổ chính giữa tiếng Anh là Deputy Director of Centre
Trưởng chống tiếng Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng phòng tiếng Anh là Head of Division
Phó trưởng chống tiếng Anh là gì?Phó trưởng phòngPhó trưởng chống tiếng Anh là Deputy Head of Division
Chuyên viên thời thượng tiếng Anh là gì?Chuyên viên cao cấpChuyên viên thời thượng tiếng Anh là Senior Official
Chuyên viên chủ yếu tiếng Anh là gì?Chuyên viên chínhChuyên viên chính tiếng Anh là Principal Official
Chuyên viên giờ Anh là gì?Chuyên viênChuyên viên tiếng Anh là Official
Thanh tra viên cao cấp tiêng Anh là gì?Thanh tra viên cao cấpThanh tra viên cao cấp tiếng Anh là Senior Inspector
Thanh tra viên chủ yếu tiếng Anh là gì?Thanh tra viên chínhThanh tra viên bao gồm tiếng Anh là Principal Inspector
Thanh tra viên giờ Anh là gì?Thanh tra viênThanh tra viên tiếng Anh là Inspector

8. Chức vụ của Lãnh đạo những Cơ quan liêu thuộc chính phủ

Tên giờ đồng hồ ViệtTên tiếng Anh
Trưởng ban làm chủ Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là gì?Trưởng ban quản lý Lăng chủ tịch Hồ Chí MinhTrưởng ban làm chủ Lăng quản trị Hồ Chí Minh giờ Anh là Director of Ho đưa ra Minh Mausoleum Management
Phó Trưởng ban cai quản Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh giờ Anh là gì?Phó Trưởng ban làm chủ Lăng chủ tịch Hồ Chí MinhPhó Trưởng ban thống trị Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là Deputy Director of Ho bỏ ra Minh Mausoleum Management
Tổng Giám đốc bảo đảm xã hội nước ta tiếng Anh là gì?Tổng Giám đốc bảo đảm xã hội Việt NamTổng Giám đốc bảo hiểm xã hội nước ta tiếng Anh là General Director of Viet phái nam Social Security
Phó tổng giám đốc Bảo hiểm làng mạc hội vn tiếng Anh là gì?Phó tổng giám đốc Bảo hiểm làng hội Việt NamPhó tgđ Bảo hiểm làng mạc hội nước ta tiếng Anh là Deputy General Director of Viet nam giới Social Security
Tổng người đứng đầu Thông tấn xã nước ta tiếng Anh là gì?Tổng người có quyền lực cao Thông tấn xã Việt NamTổng người có quyền lực cao Thông tấn xã vn tiếng Anh là General Director of Viet nam giới News Agency
Phó tổng giám đốc Thông tấn xã nước ta tiếng Anh là gì?Phó tgđ Thông tấn buôn bản Việt NamPhó tgđ Thông tấn xã việt nam tiếng Anh là Deputy General Director of Viet nam News Agency
Tổng người đứng đầu Đài giờ đồng hồ nói vn tiếng Anh là gì?Tổng giám đốc Đài tiếng nói của một dân tộc Việt NamTổng giám đốc Đài giờ nói vn tiếng Anh là General Director of Voice of Viet Nam
Phó tgđ Đài giờ nói vn tiếng Anh là gì?Phó tổng giám đốc Đài ngôn ngữ Việt NamPhó tổng giám đốc Đài tiếng nói vn tiếng Anh là Deputy General Director of Voice of Viet Nam
Tổng người đứng đầu Đài Truyền hình vn tiếng Anh là gì?Tổng chủ tịch Đài truyền ảnh Việt NamTổng người có quyền lực cao Đài Truyền hình nước ta tiếng Anh là General Director of Viet phái mạnh Television
Phó tgđ Đài Truyền hình vn tiếng Anh là gì?Phó tổng giám đốc Đài vô tuyến Việt NamPhó tổng giám đốc Đài Truyền hình vn tiếng Anh là Deputy General Director of Viet nam Television
Giám đốc học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì?Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính tổ quốc Hồ Chí MinhGiám đốc học viện Chính trị – Hành chính tổ quốc Hồ Chí Minh giờ Anh là President of Ho bỏ ra Minh National Academy of Politics & Public Administration
Phó Giám đốc học viện Chính trị – Hành chính tổ quốc Hồ Chí Minh giờ Anh là gì?Phó Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính đất nước Hồ Chí MinhPhó Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính đất nước Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là Vice President of Ho đưa ra Minh National Academy of Politics and Public Administration
Chủ tịch Viện công nghệ và technology Việt nam giới tiếng Anh là gì?Chủ tịch Viện kỹ thuật và technology Việt NamChủ tịch Viện kỹ thuật và technology Việt phái nam tiếng Anh là President of Viet phái mạnh Academy of Science & Technology
Phó chủ tịch Viện kỹ thuật và công nghệ Việt phái nam tiếng Anh là gì?Phó quản trị Viện khoa học và technology Việt NamPhó chủ tịch Viện công nghệ và công nghệ Việt phái mạnh tiếng Anh là Vice President of Viet nam Academy of Science and Technology
Chủ tịch Viện kỹ thuật Xã hội nước ta tiếng Anh là gì?Chủ tịch Viện công nghệ Xã hội Việt NamChủ tịch Viện khoa học Xã hội việt nam tiếng Anh là President of Viet phái nam Academy of Social Sciences
Phó chủ tịch Viện khoa học Xã hội vn tiếng Anh là gì?Phó chủ tịch Viện công nghệ Xã hội Việt NamPhó quản trị Viện công nghệ Xã hội vn tiếng Anh là Vice President of Viet phái mạnh Academy of Social Sciences

9. Tên của những đơn vị và chức vụ Lãnh đạo của những đơn vị cung cấp tổng viên (Tổng cục, Ủy ban …)

Tên tiếng ViệtTên tiếng Anh
Văn phòng tiếng Anh là gì?Văn phòngVăn chống tiếng Anh là Office
Chánh công sở tiếng Anh là gì?Chánh Văn phòngChánh văn phòng tiếng Anh là:Chief of Office
Phó Chánh văn phòng tiếng Anh là gì?Phó Chánh Văn phòngPhó Chánh văn phòng tiếng Anh là Deputy Chief of Office
Cục giờ đồng hồ Anh là gì?

Cục

hi88n.com