Valor là gì

  -  
Dưới đấy là những chủng loại câu bao gồm chứa từ bỏ "valor", trong bộ từ điển từ điển Anh - hoidapthutuchaiquan.vnệt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để tại vị câu trong tình huống cần để câu với trường đoản cú valor, hoặc xem thêm ngữ cảnh áp dụng từ valor trong bộ từ điển tự điển Anh - hoidapthutuchaiquan.vnệt

1. With valor!

dựa vào lòng dũng cảm!

2. What valor!

thật là dũng cảm!

3. I have some unfinished business with Mr. Valor.

Bạn đang xem: Valor là gì

Tôi còn bài toán dang dở với thương hiệu Valor.

4. On the other hand, discretion is the better part of valor.

phương diện khác, không nguy hiểm là mặt xuất sắc hơn của lòng dũng cảm.

5. My lady, a time may come for valor without renown.

Công nương, lòng quả cảm không hẳn là hoidapthutuchaiquan.vnnh quang.

6. A Marine goes down on duty, they gọi it an act of valor.

Lính thực hiện nghĩa vụ, sẽ là quả cảm.

7. Despite the loss by his side, Iturbide distinguished himself in this battle for valor & tenacity.

Xem thêm: 100 Cặp Từ Trái Nghĩa Tiếng Anh Là Gì ? Từ Trái Nghĩa Tiếng Anh

bất chấp sự mất non của anh, Iturbide vẫn tự rành mạch mình trong trận chiến này vì sự gan dạ và kiên trì.

8. Though they are fighting for a foreign country... They stand bravely at the front, showing the valor of our army

Mậc dù bọn họ ra quân hỗ trợ nước thôn giềngNhưng quân nhóm của chúng ta đã pk vô cùng dũng cảm

9. The regalia represent the three primary hoidapthutuchaiquan.vnrtues: valor (the sword), wisdom (the mirror), and benevolence (the jewel).

Ba sản phẩm này bảo hộ cho: sự anh dũng (thanh kiếm), sự thận trọng (chiếc gương) với lòng nhân từ (hoidapthutuchaiquan.vnên ngọc).

10. Τhough they are fighting for a foreign country... They stand bravely at the front, showing the valor of our army.

Mậc dù bọn họ ra quân giúp sức nước xã giềng tuy vậy quân team của họ đã đánh nhau vô cùng dũng cảm

11. While serhoidapthutuchaiquan.vnng in the United States Navy in World War II, I learned of brave deeds, instances of valor, and examples of courage.

Khi ship hàng trong thủy quân Hoa Kỳ trong Đệ Nhị ráng Chiến, tôi vẫn học được những hành hoidapthutuchaiquan.vn gan dạ, mọi hành hoidapthutuchaiquan.vn dũng cảm, và số đông tấm gương can đảm.

12. Though outnumbered by some 135,000 invaders, Israel’s 32,000 fighting men might still have been inclined to ascribe God-given hoidapthutuchaiquan.vnctory lớn their own valor.

Xem thêm: Đến Với Thủ Đô Của Brazil Tên Là Gì, Rio De Janeiro

mặc dù lực lượng xâm lăng đông đảo khoảng 135.000 người, Y-sơ-ra-ên cùng với lực lượng 32.000 người vẫn có thể có xu thế coi thành công mà Đức Chúa Trời ban cho là vì sức mình.