Viện Trưởng Tiếng Anh Là Gì

  -  

Chuyển đến ngôn từ chính

Tên quốc hiệu, tên cơ quan, dùng cho lãnh đạo, công chứng bằng tiếng Anh1.Bạn vẫn xem: Viện trưởng giờ đồng hồ anh là gì

Bạn sẽ xem: chi cục trưởng tiếng anh là gì

Quốc hiệu, chức danh chủ tịch nước, Phó quản trị nước giờ Anh là gì?2. Thương hiệu của chính phủ, các Bộ, phòng ban ngang bộ3. Tên của các Cơ quan tiền thuộc chủ yếu phủ4. Chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng chính phủ, những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ5. Văn phòng quản trị nước và chức vụ Lãnh đạo Văn phòng6. Tên chung của những đơn vị trực thuộc Bộ, ban ngành ngang bộ7. Chức vụ từ cung cấp Thứ trưởng và tương tự đến nhân viên các Bộ, cơ sở ngang Bộ8. Chức vụ của Lãnh đạo các Cơ quan thuộc chính phủ9. Tên của các đơn vị và chức vụ Lãnh đạo của các đơn vị cấp cho tổng viên (Tổng cục, Ủy ban …)10. Thương hiệu thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, xóm và những đơn vị trực thuộc11. Chức danh lãnh đạo, cán cỗ công chức cơ quan ban ngành địa phương các cấp bọn họ cùng kiếm tìm hiểu.

Phụ lục thông bốn số 03/2009/TT-BNG

Thông tứ số 06/2015/TT-BTP về thi hành quy định công chứng
Bạn đang xem: Viện trưởng tiếng anh là gì

*

Tên quốc hiệu, thương hiệu cơ quan, dùng cho lãnh đạo, công chứng bởi tiếng Anh

Phú lục phát hành kèm theo Thông tứ số: 03/2009/TT-BNG ngày 09 tháng 7 năm 2009 về dẫn dịch Quốc hiệu, tên những cơ quan, đơn vị chức năng và chức danh lãnh đạo, cán cỗ công chức trong khối hệ thống hành chính nhà nước quý phái tiếng Anh để giao dịch đối ngoại

Nước cộng hòa làng hội nhà nghĩa Việt NamNước cộng hòa buôn bản hội nhà nghĩa nước ta tiếng Anh là Socialist Republic of Viet NamSRVChủ tịch nước cùng hòa buôn bản hội chủ nghĩa nước ta tiếng Anh là gì?Chủ tịch nước cộng hòa làng mạc hội nhà nghĩa Việt NamChủ tịch nước cộng hòa làng hội công ty nghĩa vn tiếng Anh là President of the Socialist Republic of Viet NamPhó quản trị nước cộng hòa buôn bản hội chủ nghĩa việt nam tiếng Anh là gì?Phó quản trị nước cộng hòa buôn bản hội nhà nghĩa Việt NamPhó chủ tịch nước cùng hòa xóm hội chủ nghĩa vn tiếng Anh là Vice President of the Socialist Republic of Viet Nam

2. Tên của chính phủ, những Bộ, cơ quan ngang bộ

Tên giờ đồng hồ ViệtTên giờ AnhViết tắt (nếu có)
Chính che nước cùng hòa xã hội nhà nghĩa Việt NamGovernment of the Socialist Republic of Viet NamGOV
Bộ Quốc chống tiếng Anh là gì?Bộ Quốc phòngBộ Quốc chống tiếng Anh là Ministry of National DefenceMND
Bộ Công an tiếng Anh là gì?Bộ Công anBộ Công an tiếng Anh là Ministry of Public SecurityMPS
Bộ ngoại giao giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ nước ngoài giaoBộ nước ngoài giao giờ đồng hồ Anh là Ministry of Foreign AffairsMOFA
Bộ bốn pháp giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ tứ phápBộ bốn pháp giờ đồng hồ Anh là Ministry of JusticeMOJ
Bộ Tài chủ yếu tiếng Anh là gì?Bộ Tài chínhBộ Tài chủ yếu tiếng Anh là Ministry of FinanceMOF
Bộ công thương nghiệp tiếng Anh là gì?Bộ Công Thương

Bộ công thương tiếng Anh là Ministry of Industry and TradeMOIT
Bộ Lao cồn – yêu mến binh với Xã hội giờ Anh là gì?Bộ Lao hễ – mến binh cùng Xã hộiBộ Lao động – yêu thương binh cùng Xã hội giờ đồng hồ Anh là Ministry of Labour, War invalids và Social AffairsMOLISA
Bộ Giao thông vận tải tiếng Anh là gì?Bộ giao thông vận tảiBộ Giao thông vận tải tiếng Anh là Ministry of TransportMOT
Bộ sản xuất tiếng Anh là gì?Bộ Xây dựngBộ desgin tiếng Anh là Ministry of ConstructionMOC
Bộ tin tức và truyền thông tiếng Anh là gì?Bộ tin tức và Truyền thôngBộ tin tức và truyền thông tiếng Anh là Ministry of Information and CommunicationsMIC
Bộ giáo dục và Đào sản xuất tiếng Anh là gì?Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạoBộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên tiếng Anh là Ministry of Education and TrainingMOET
Bộ nông nghiệp & trồng trọt và cải cách và phát triển nông buôn bản tiếng Anh là gì?Bộ nntt và phát triển nông thônBộ nông nghiệp và phát triển nông làng mạc tiếng Anh là Ministry of Agriculture and Rural DevelopmentMARD
Bộ chiến lược và Đầu tư tiếng Anh là gì?Bộ kế hoạch và Đầu tưBộ chiến lược và Đầu bốn tiếng Anh là Ministry of Planning & InvestmentMPI
Bộ Nội vụ tiếng Anh là gì?Bộ Nội vụBộ Nội vụ giờ Anh là Ministry of home AffairsMOHA
Bộ Y tế giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ Y tếBộ Y tế giờ đồng hồ Anh là Ministry of HealthMOH
Bộ kỹ thuật và technology tiếng Anh là gì?Bộ kỹ thuật và Công nghệBộ khoa học và technology tiếng Anh là Ministry of Science và TechnologyMOST
Bộ Văn hóa, thể dục và phượt tiếng Anh là gì?Bộ Văn hóa, Thể thao cùng Du lịchBộ Văn hóa, thể dục thể thao và phượt tiếng Anh là Ministry of Culture, Sports and TourismMOCST
Bộ khoáng sản và môi trường tiếng Anh là gì?Bộ Tài nguyên với Môi trườngBộ tài nguyên và môi trường thiên nhiên tiếng Anh là Ministry of Natural Resources và EnvironmentMONRE
Thanh tra cơ quan chỉ đạo của chính phủ tiếng Anh là gì?Thanh tra chính phủThanh tra chính phủ tiếng Anh là Government InspectorateGI
Ngân hàng nhà nước nước ta tiếng Anh là gì?Ngân hàng bên nước Việt NamNgân hàng đơn vị nước vn tiếng Anh là The State bank of Viet NamSBV
Ủy ban dân tộc bản địa tiếng Anh là gì?Ủy ban Dân tộcỦy ban dân tộc bản địa tiếng Anh là Committee for Ethnic AffairsCEMA
Văn phòng chính phủ tiếng Anh là gì?Văn phòng chính phủVăn phòng cơ quan chỉ đạo của chính phủ tiếng Anh là Office of the GovernmentGO
* Ghi chú:

– Danh trường đoản cú “Viet Nam” giờ Anh đưa sang tính từ bỏ là “Vietnamese”

– “Người Việt Nam” dịch sang trọng tiếng Anh là “Vietnamese”

– Sở hữu cách của danh từ “Viet Nam” là “Viet Nam’s”

3. Tên của những Cơ quan tiền thuộc bao gồm phủ

Tên tiếng ViệtTên giờ đồng hồ AnhViết tắt (nếu có)
Ban quản lý Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì:

Ban thống trị Lăng quản trị Hồ Chí Minh

Ban làm chủ Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh giờ Anh là Ho bỏ ra Minh Mausoleum ManagementHCMM
Bảo hiểm làng hội nước ta tiếng Anh là gì?Bảo hiểm làng hội Việt NamBảo hiểm xã hội vn tiếng Anh là gì Viet phái nam Social SecurityVSI
Thông tấn xã nước ta tiếng Anh là gì?Thông tấn làng mạc Việt NamThông tấn xã nước ta tiếng Anh là Viet phái mạnh News AgencyVNA
Đài giờ đồng hồ nói việt nam tiếng Anh là gì?Đài tiếng nói Việt NamĐài tiếng nói nước ta tiếng Anh là Voice of Viet NamVOV
Đài Truyền hình vn tiếng Anh là gì?Đài truyền họa Việt NamĐài Truyền hình vn tiếng Anh là Viet phái nam TelevisionVTV
Học viện chủ yếu trị – Hành chính tổ quốc Hồ Chí Minh giờ Anh là gì?Học viện chính trị – Hành chính giang sơn Hồ Chí MinhHọc viện thiết yếu trị – Hành chính nước nhà Hồ Chí Minh tiếng Anh là Ho chi Minh National Academy of Politics và Public AdministrationHCMA
Viện kỹ thuật và technology Việt phái mạnh tiếng Anh là gì?Viện kỹ thuật và công nghệ Việt NamViện công nghệ và technology Việt phái nam tiếng Anh là Viet nam Academy of Science and TechnologyVAST
Viện công nghệ Xã hội việt nam tiếng Anh là gì?Viện khoa học Xã hội Việt NamViện kỹ thuật Xã hội việt nam tiếng Anh là Viet phái mạnh Academy of Social SciencesVASS

4. Chức vụ Thủ tướng, Phó Thủ tướng chủ yếu phủ, những Bộ trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang bộ

Tên giờ ViệtTên giờ Anh
Thủ tướng chính phủ nước nhà nước cùng hòa xã hội nhà nghĩa vn tiếng Anh là gì?Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước cùng hòa làng hội công ty nghĩa Việt NamThủ tướng chính phủ nước cộng hòa thôn hội nhà nghĩa việt nam tiếng Anh là Prime Minister of the Socialist Republic of Viet Nam
Phó Thủ tướng sở tại tiếng Anh là gì?Phó Thủ tướng thường trựcPhó Thủ tướng thường trực tiếng Anh là Permanent Deputy Prime Minister
Phó Thủ tướng giờ Anh là gì?Phó Thủ tướngPhó Thủ tướng tiếng Anh là Deputy Prime Minister
Bộ trưởng cỗ Quốc phòng tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Quốc phòngBộ trưởng bộ Quốc phòng tiếng Anh là Minister of National Defence
Bộ trưởng cỗ Công an tiếng Anh là gì?Bộ trưởng bộ Công anBộ trưởng bộ Công an tiếng Anh là Minister of Public Security
Bộ trưởng bộ Ngoại giao giờ Anh là gì?Bộ trưởng bộ Ngoại giaoBộ trưởng bộ Ngoại giao tiếng Anh là Minister of Foreign Affairs
Bộ trưởng cỗ Tư pháp giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng bộ Tư phápBộ trưởng bộ Tư pháp tiếng Anh là Minister of Justice
Bộ trưởng bộ Tài thiết yếu tiếng Anh là gì?Bộ trưởng bộ Tài chínhBộ trưởng cỗ Tài thiết yếu tiếng Anh là Minister of Finance
Bộ trưởng bộ Công Thương giờ Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Công ThươngBộ trưởng cỗ Công Thương giờ đồng hồ Anh là Minister of Industry và Trade
Bộ trưởng bộ Lao động – mến binh và Xã hội giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng bộ Lao đụng – mến binh với Xã hộiBộ trưởng cỗ Lao đụng – mến binh với Xã hội giờ Anh là Minister of Labour, War Invalids and Social Affairs
Bộ trưởng cỗ Giao thông vận tải tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải vận tảiBộ trưởng cỗ Giao thông vận tải tiếng Anh là Minister of Transport
Bộ trưởng cỗ Xây dựng giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Xây dựngBộ trưởng bộ Xây dựng tiếng Anh là Minister of Construction
Bộ trưởng Bộ tin tức và truyền thông media tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thôngBộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông media tiếng Anh là Minister of Information and Communications
Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào sản xuất tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạoBộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra tiếng Anh là Minister of Education & Training
Bộ trưởng Bộ nntt và phát triển nông thôn tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ nông nghiệp trồng trọt và trở nên tân tiến nông thônBộ trưởng Bộ nntt và cải cách và phát triển nông làng mạc tiếng Anh là Minister of Agriculture và Rural Development
Bộ trưởng cỗ Kế hoạch và Đầu tư tiếng Anh là gì ?Bộ trưởng cỗ Kế hoạch cùng Đầu tưBộ trưởng bộ Kế hoạch cùng Đầu bốn tiếng Anh là Minister of Planning và Investment
Bộ trưởng cỗ Nội vụ tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Nội vụBộ trưởng cỗ Nội vụ giờ đồng hồ Anh là Minister of home Affairs
Bộ trưởng cỗ Y tế giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng bộ Y tếBộ trưởng bộ Y tế giờ Anh là Minister of Health
Bộ trưởng bộ Khoa học tập và công nghệ tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Khoa học và Công nghệBộ trưởng bộ Khoa học và công nghệ tiếng Anh là Minister of Science & Technology
Bộ trưởng bộ Văn hóa, thể dục và du ngoạn tiếng Anh là gì?Bộ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao cùng Du lịchBộ trưởng bộ Văn hóa, thể dục thể thao và du ngoạn tiếng Anh là Minister of Culture, Sports and Tourism
Bộ trưởng cỗ Tài nguyên và môi trường xung quanh tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Tài nguyên cùng Môi trườngBộ trưởng bộ Tài nguyên và môi trường tiếng Anh là Minister of Natural Resources and Environment
Tổng Thanh tra chính phủ tiếng Anh là gì?Tổng Thanh tra chủ yếu phủTổng Thanh tra cơ quan chính phủ tiếng Anh là Inspector-General
Thống đốc bank Nhà nước nước ta tiếng Anh là gì?Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt NamThống đốc bank Nhà nước nước ta tiếng Anh là Governor of the State ngân hàng of Viet Nam
Bộ trưởng, công ty nhiệm Ủy ban dân tộc bản địa tiếng Anh là gì?Bộ trưởng, công ty nhiệm Ủy ban Dân tộcBộ trưởng, công ty nhiệm Ủy ban dân tộc tiếng Anh là Minister, Chairman/Chairwoman of the Committee for Ethnic Affairs
Bộ trưởng, công ty nhiệm Văn phòng chính phủ nước nhà tiếng Anh là gì?Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng thiết yếu phủBộ trưởng, công ty nhiệm Văn phòng chính phủ nước nhà tiếng Anh là Minister, Chairman/Chairwoman of the Office of the Government

5. Văn phòng quản trị nước và chức vụ Lãnh đạo Văn phòng

Tên tiếng ViệtTên tiếng Anh
Văn phòng chủ tịch nước giờ Anh là gì?Văn phòng quản trị nướcVăn phòng chủ tịch nước giờ đồng hồ Anh là Office of the President
Chủ nhiệm Văn phòng quản trị nước giờ Anh là gì?Chủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nướcChủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nước giờ Anh là Chairman/Chairwoman of the Office of the President
Phó nhà nhiệm Văn phòng quản trị nước tiếng Anh là gì?Phó nhà nhiệm Văn phòng chủ tịch nướcPhó chủ nhiệm Văn phòng quản trị nước giờ Anh là Vice Chairman/Chairwoman of the Office of the President
Trợ lý quản trị nước tiếng Anh là gì?Trợ lý quản trị nướcTrợ lý quản trị nước giờ đồng hồ Anh là Assistant khổng lồ the President

6.

Xem thêm: Top 6 Indicator Xác Định Xu Hướng Trend, Tổng Hợp Indicator Xác Định Xu Hướng Trend


Xem thêm: Từ Vựng Tiếng Anh Về Các Hình Tam Giác Tiếng Anh Là Gì, Tam Giác Tiếng Anh Là Gì


Tên chung của các đơn vị thuộc Bộ, ban ngành ngang bộ

Tên giờ ViệtTên tiếng Anh
Văn phòng bộ tiếng Anh là gì?Văn phòng BộVăn phòng bộ tiếng Anh là Ministry Office
Thanh tra cỗ tiếng Anh là gì?Thanh tra BộThanh tra cỗ tiếng Anh là Ministry Inspectorate
Tổng cục tiếng Anh là gì?Tổng cụcTổng viên tiếng Anh là Directorate
Ủy ban tiếng Anh là gì?Ủy banỦy ban giờ đồng hồ Anh là Committee/Commission
Cục giờ đồng hồ Anh là gì?CụcCục giờ đồng hồ Anh là Department/Authority/Agency
Vụ giờ Anh là gì?VụVụ tiếng Anh là Department
Học viện giờ đồng hồ Anh là gì?Học việnHọc viện tiếng Anh là Academy
Viện tiếng Anh là gì?ViệnViện tiếng Anh là Institute
Trung tâm tiếng Anh là gì?Trung tâmTrung trọng tâm tiếng Anh là Centre
Ban giờ Anh là gì?BanBan giờ đồng hồ Anh là Board
Phòng giờ đồng hồ Anh là gì?PhòngPhòng giờ Anh là Division
Vụ tổ chức Cán bộ tiếng Anh là gì?Vụ tổ chức Cán bộVụ tổ chức Cán bộ tiếng Anh là Department of Personnel and Organisation
Vụ Pháp chế tiếng Anh là gì?Vụ Pháp chếVụ Pháp chế giờ đồng hồ Anh là Department of Legal Affairs
Vụ thích hợp tác nước ngoài tiếng Anh là gì?Vụ bắt tay hợp tác quốc tếVụ vừa lòng tác nước ngoài tiếng Anh là Department of International Cooperation

7. Chức danh từ cấp Thứ trưởng và tương tự đến nhân viên các Bộ, cơ sở ngang Bộ

Tên giờ đồng hồ ViệtTên tiếng Anh
Thứ trưởng sở tại tiếng Anh là gì?Thứ trưởng hay trựcThứ trưởng thường trực tiếng Anh là Permanent Deputy Minister
Thứ trưởng tiếng Anh là gì?Thứ trưởngThứ trưởng tiếng Anh là Deputy Minister
Tổng viên trưởng giờ Anh là gì?Tổng cục trưởngTổng viên trưởng giờ Anh là Director General
Phó Tổng viên trưởng tiếng Anh là gì?Phó Tổng viên trưởngPhó Tổng cục trưởng giờ Anh là Deputy Director General
Phó nhà nhiệm sở tại tiếng Anh là gì?Phó nhà nhiệm hay trựcPhó công ty nhiệm thường trực tiếng Anh là Permanent Vice Chairman/Chairwoman
Phó chủ nhiệm tiếng Anh là gì?Phó công ty nhiệmPhó công ty nhiệm giờ Anh là Vice Chairman/Chairwoman
Trợ lý bộ trưởng tiếng Anh là gì?Trợ lý cỗ trưởngTrợ lý bộ trưởng tiếng Anh là Assistant Minister
Chủ nhiệm Ủy ban giờ Anh là gì?Chủ nhiệm Ủy banChủ nhiệm Ủy ban tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Committee
Phó nhà nhiệm Ủy ban giờ đồng hồ Anh là gì?Phó nhà nhiệm Ủy banPhó chủ nhiệm Ủy ban tiếng Anh là Vice Chairman/Chairwoman of Committee
Chánh Văn phòng bộ tiếng Anh là gì?Chánh văn phòng và công sở BộChánh Văn phòng bộ tiếng Anh là Chief of the Ministry Office
Phó Chánh Văn phòng bộ tiếng Anh là gì?Phó Chánh văn phòng BộPhó Chánh Văn phòng cỗ tiếng Anh là Deputy Chief of the Ministry Office
Cục trưởng giờ Anh là gì?Cục trưởngCục trưởng tiếng Anh là Director General
Phó cục trưởng giờ Anh là gì?Phó viên trưởngPhó viên trưởng giờ Anh là Deputy Director General
Vụ trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Vụ trưởngVụ trưởng giờ Anh là Director General
Phó Vụ trưởng tiếng Anh là gì?Phó Vụ trưởngPhó Vụ trưởng giờ đồng hồ Anh là Deputy Director General
Giám đốc học viện chuyên nghành tiếng Anh là gì?Giám đốc học tập việnGiám đốc học viện chuyên nghành tiếng Anh là President of Academy
Phó Giám đốc học viện chuyên nghành tiếng Anh là gì?Phó giám đốc Học việnPhó Giám đốc học viện chuyên nghành tiếng Anh là Vice President of Academy
Viện trưởng giờ Anh là gì?Viện trưởngViện trưởng giờ Anh là Director of Institute
Phó Viện trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Viện trưởngPhó Viện trưởng tiếng Anh là Deputy Director of Institute
Giám đốc Trung tâm tiếng Anh là gì?Giám đốc Trung tâmGiám đốc Trung tâm tiếng Anh là Director of Centre
Phó người có quyền lực cao Trung trọng tâm tiếng Anh là gì?Phó giám đốc Trung tâmPhó người có quyền lực cao Trung vai trung phong tiếng Anh là Deputy Director of Centre
Trưởng chống tiếng Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng phòng tiếng Anh là Head of Division
Phó trưởng phòng tiếng Anh là gì?Phó trưởng phòngPhó trưởng chống tiếng Anh là Deputy Head of Division
Chuyên viên thời thượng tiếng Anh là gì?Chuyên viên cao cấpChuyên viên thời thượng tiếng Anh là Senior Official
Chuyên viên bao gồm tiếng Anh là gì?Chuyên viên chínhChuyên viên chính tiếng Anh là Principal Official
Chuyên viên giờ Anh là gì?Chuyên viênChuyên viên giờ Anh là Official
Thanh tra viên cao cấp tiêng Anh là gì?Thanh tra viên cao cấpThanh tra viên thời thượng tiếng Anh là Senior Inspector
Thanh tra viên chính tiếng Anh là gì?Thanh tra viên chínhThanh tra viên thiết yếu tiếng Anh là Principal Inspector
Thanh tra viên giờ Anh là gì?Thanh tra viênThanh tra viên giờ đồng hồ Anh là Inspector

8. Chức vụ của Lãnh đạo những Cơ quan tiền thuộc chủ yếu phủ

Tên tiếng ViệtTên tiếng Anh
Trưởng ban thống trị Lăng quản trị Hồ Chí Minh giờ Anh là gì?Trưởng ban quản lý Lăng chủ tịch Hồ Chí MinhTrưởng ban thống trị Lăng quản trị Hồ Chí Minh tiếng Anh là Director of Ho đưa ra Minh Mausoleum Management
Phó Trưởng ban cai quản Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì?Phó Trưởng ban làm chủ Lăng quản trị Hồ Chí MinhPhó Trưởng ban thống trị Lăng quản trị Hồ Chí Minh tiếng Anh là Deputy Director of Ho đưa ra Minh Mausoleum Management
Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội vn tiếng Anh là gì?Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt NamTổng Giám đốc bảo hiểm xã hội vn tiếng Anh là General Director of Viet nam giới Social Security
Phó tổng giám đốc Bảo hiểm làng mạc hội việt nam tiếng Anh là gì?Phó tổng giám đốc Bảo hiểm làng mạc hội Việt NamPhó tgđ Bảo hiểm làng mạc hội nước ta tiếng Anh là Deputy General Director of Viet nam Social Security
Tổng người đứng đầu Thông tấn xã việt nam tiếng Anh là gì?Tổng người đứng đầu Thông tấn làng Việt NamTổng người có quyền lực cao Thông tấn xã vn tiếng Anh là General Director of Viet phái nam News Agency
Phó tổng giám đốc Thông tấn xã nước ta tiếng Anh là gì?Phó tgđ Thông tấn xóm Việt NamPhó tgđ Thông tấn xã việt nam tiếng Anh là Deputy General Director of Viet nam giới News Agency
Tổng người có quyền lực cao Đài tiếng nói vn tiếng Anh là gì?Tổng giám đốc Đài ngôn ngữ Việt NamTổng chủ tịch Đài giờ nói vn tiếng Anh là General Director of Voice of Viet Nam
Phó tgđ Đài tiếng nói vn tiếng Anh là gì?Phó tgđ Đài tiếng nói của một dân tộc Việt NamPhó tổng giám đốc Đài giờ đồng hồ nói vn tiếng Anh là Deputy General Director of Voice of Viet Nam
Tổng chủ tịch Đài Truyền hình việt nam tiếng Anh là gì?Tổng người có quyền lực cao Đài truyền hình Việt NamTổng giám đốc Đài Truyền hình việt nam tiếng Anh là General Director of Viet nam Television
Phó tgđ Đài Truyền hình vn tiếng Anh là gì?Phó tổng giám đốc Đài tivi Việt NamPhó tgđ Đài Truyền hình vn tiếng Anh là Deputy General Director of Viet phái mạnh Television
Giám đốc học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là gì?

Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính nước nhà Hồ Chí Minh

Giám đốc học viện Chính trị – Hành chính nước nhà Hồ Chí Minh giờ Anh là President of Ho đưa ra Minh National Academy of Politics and Public Administration
Phó Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính giang sơn Hồ Chí Minh giờ Anh là gì?Phó Giám đốc học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí MinhPhó Giám đốc học viện Chính trị – Hành chính đất nước Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là Vice President of Ho chi Minh National Academy of Politics & Public Administration
Chủ tịch Viện công nghệ và technology Việt phái mạnh tiếng Anh là gì?Chủ tịch Viện công nghệ và technology Việt NamChủ tịch Viện công nghệ và technology Việt phái nam tiếng Anh là President of Viet nam Academy of Science và Technology
Phó quản trị Viện kỹ thuật và công nghệ Việt nam giới tiếng Anh là gì?Phó quản trị Viện khoa học và technology Việt NamPhó chủ tịch Viện công nghệ và công nghệ Việt phái mạnh tiếng Anh là Vice President of Viet phái mạnh Academy of Science và Technology
Chủ tịch Viện kỹ thuật Xã hội vn tiếng Anh là gì?Chủ tịch Viện kỹ thuật Xã hội Việt NamChủ tịch Viện công nghệ Xã hội vn tiếng Anh là President of Viet nam Academy of Social Sciences
Phó chủ tịch Viện khoa học Xã hội nước ta tiếng Anh là gì?Phó quản trị Viện khoa học Xã hội Việt NamPhó quản trị Viện công nghệ Xã hội vn tiếng Anh là Vice President of Viet nam Academy of Social Sciences

9. Tên của các đơn vị và chức vụ Lãnh đạo của những đơn vị cấp tổng cục (Tổng cục, Ủy ban …)

Tên tiếng ViệtTên tiếng Anh
Văn phòng tiếng Anh là gì?Văn phòngVăn chống tiếng Anh là Office
Chánh văn phòng và công sở tiếng Anh là gì?Chánh Văn phòngChánh công sở tiếng Anh là:Chief of Office
Phó Chánh văn phòng tiếng Anh là gì?Phó Chánh Văn phòngPhó Chánh văn phòng tiếng Anh là Deputy Chief of Office
Cục giờ đồng hồ Anh là gì?

Cục

Cục giờ đồng hồ Anh là Department
Cục trưởng giờ Anh là gì?Cục trưởngCục trưởng giờ đồng hồ Anh là Director
Phó viên trưởng tiếng Anh là gì?Phó cục trưởngPhó cục trưởng tiếng Anh là Deputy Director
Vụ tiếng Anh là gì?VụVụ giờ đồng hồ Anh là Department
Vụ trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Vụ trưởngVụ trưởng tiếng Anh là Director
Phó Vụ trưởng tiếng Anh là gì?Phó Vụ trưởngPhó Vụ trưởng tiếng Anh là Deputy Director
Ban tiếng Anh là gì?BanBan giờ đồng hồ Anh là Board
Trưởng Ban tiếng Anh là gì?Trưởng BanTrưởng Ban giờ đồng hồ Anh là Head
Phó trưởng phòng ban tiếng Anh là gì?Phó Trưởng BanPhó trưởng phòng ban tiếng Anh là Deputy Head
Chi viên tiếng Anh là gì?Chi cụcChi viên tiếng Anh là Branch
Chi cục trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Chi cục trưởngChi cục trưởng giờ Anh là Manager
Chi cục phó giờ Anh là gì?Chi cục phóChi cục phó tiếng Anh là Deputy Manager
Phòng giờ đồng hồ Anh là gì?PhòngPhòng tiếng Anh là Division
Trưởng phòng tiếng Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng phòng tiếng Anh là: Head of Division
Phó Trưởng phòng tiếng Anh là gì?Phó Trưởng phòngPhó Trưởng chống tiếng Anh là: Deputy Head of Division

10. Tên thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, làng mạc và những đơn vị trực thuộc

Tên giờ đồng hồ ViệtTên tiếng Anh
Thủ đô tp. Hà nội tiếng Anh là gì?Thủ đô Hà NộiThủ đô thủ đô tiếng Anh là hà nội Capital
Thành phố giờ đồng hồ Anh là gì?Thành phố

Ví dụ: thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố tiếngh Anh là City

Ví dụ: Ho đưa ra Minh City

Tỉnh giờ đồng hồ Anh là gì?Tỉnh

Ví dụ: tỉnh giấc Hà Nam

Tỉnh giờ Anh là Province

Ví dụ: Ha phái mạnh Province

Quận, thị xã tiếng Anh là gì?Quận, Huyện

Ví dụ: Quận tía Đình

Quận, thị trấn tiếng Anh là District

Ví dụ: ba Dinh District

Xã giờ Anh là gì?Xã

Ví dụ: làng Quang Trung

Xã giờ Anh là Commune

Ví dụ: quang quẻ Trung Commune

Phường tiếng Anh là gì?Phường

Ví dụ: Phường Tràng Tiền

Phường tiếng Anh là Ward

Ví dụ: Trang Tien Ward

Thôn/Ấp/Bản/Phum giờ đồng hồ Anh là gì?Thôn/Ấp/Bản/PhumThôn/Ấp/Bản/Phum giờ đồng hồ Anh là Hamlet, Village
Ủy ban quần chúng. # (các cấp từ tp trực trực thuộc Trung ương, tỉnh mang đến xã, phường) giờ Anh là gì?Ủy ban quần chúng (các cấp cho từ tp trực ở trong Trung ương, tỉnh đến xã, phường)Ủy ban dân chúng (các cung cấp từ tp trực thuộc Trung ương, tỉnh cho xã, phường) giờ đồng hồ Anh là People’s Committee
Ví dụ:- ubnd Thành phố hồ nước Chí Minh- ubnd tỉnh lạng ta Sơn– ủy ban nhân dân huyện Đông AnhVí dụ:

– People’s Committee of Ho đưa ra Minh City- People’s Committee of Lang Son Province– People’s Committee of Dong Anh District

– ubnd xã Mễ Trì giờ Anh là gì?UBND xóm Mễ Trì– ủy ban nhân dân xã Mễ Trì giờ đồng hồ Anh là People’s Committee of Me Tri Commune
– ủy ban nhân dân phường Tràng chi phí tiếng Anh là gì?UBND phường Tràng Tiền– ubnd phường Tràng tiền tiếng Anh là People’s Committee of Trang Tien Ward
Văn phòng tiếng Anh là gì?

Văn phòng

Văn phòng tiếng Anh là Office
Sở giờ Anh là gì?Sở

Ví dụ: Sở nước ngoài vụ Hà Nội

Sở giờ Anh là Department

Ví dụ: Ha Noi External Relations Department

Ban tiếng Anh là gì?BanBan giờ Anh là Board
Phòng (trực trực thuộc UBND) tiếng Anh là gì?Phòng (trực trực thuộc UBND)Phòng (trực nằm trong UBND) tiếng Anh là Committee Division
Thị xã, thị trấn tiếng Anh là gì?:Ví dụ: Thị làng Sầm SơnThị xã, thị xã tiếng Anh là: Town

Ví dụ: Sam Son Town

11. Chức vụ lãnh đạo, cán bộ công chức tổ chức chính quyền địa phương những cấp

Tên giờ ViệtTên giờ đồng hồ Anh
Chủ tịch Ủy ban dân chúng tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dânChủ tịch Ủy ban nhân dân tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ví dụ:- chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà NộiVí dụ:- Chairman/Chairwoman of Ha Noi People’s Committee
– quản trị Ủy ban nhân dân tp.hcm tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh– chủ tịch Ủy ban nhân dân tp.hcm tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Ho chi Minh đô thị People’s Committee
– chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh Hà phái mạnh tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh Hà Nam– quản trị Ủy ban quần chúng. # tỉnh Hà nam tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Ha phái nam People’s Committee
– chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế giờ đồng hồ Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế– chủ tịch Ủy ban nhân dân tp Huế giờ đồng hồ Anh là Chairman/Chairwoman of Hue People’s Committee
– quản trị Ủy ban dân chúng huyện Đông Anh giờ Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # huyện Đông Anh– chủ tịch Ủy ban quần chúng huyện Đông Anh giờ đồng hồ Anh là Chairman/Chairwoman of Dong Anh District People’s Committee
– chủ tịch Ủy ban quần chúng xã Đình Bảng giờ đồng hồ Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban dân chúng xã Đình Bảng– chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đình Bảng tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Dinh Bang Commune People’s Committee
– chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tràng tiền tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tràng Tiền– chủ tịch Ủy ban dân chúng phường Tràng chi phí tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Trang Tien Ward People’s Committee
Phó quản trị Thường trực Ủy ban quần chúng. # tiếng Anh là gì?Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dânPhó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tiếng Anh là Permanent Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Phó quản trị Ủy ban quần chúng. # tiếng Anh là gì?Phó chủ tịch Ủy ban nhân dânPhó chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tiếng Anh là Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ủy viên Ủy ban nhân dân tiếng Anh là gì?Ủy viên Ủy ban nhân dânỦy viên Ủy ban quần chúng. # tiếng Anh là thành viên of the People’s Committee
Giám đốc Sở giờ Anh là gì?Giám đốc SởGiám đốc Sở tiếng Anh là Director of Department
Phó chủ tịch Sở tiếng Anh là gì?Phó người đứng đầu SởPhó người đứng đầu Sở giờ đồng hồ Anh là Deputy Director of Department
Chánh công sở tiếng Anh là gì?Chánh Văn phòngChánh văn phòng công sở tiếng Anh là Chief of Office
Phó Chánh văn phòng và công sở tiếng Anh là gì?Phó Chánh Văn phòngPhó Chánh văn phòng công sở tiếng Anh là Deputy Chief of Office
Chánh thanh tra tiếng Anh là gì?Chánh Thanh traChánh điều tra tiếng Anh là Chief Inspector
Phó Chánh điều tra tiếng Anh là gì?Phó Chánh Thanh traPhó Chánh điều tra tiếng Anh là Deputy Chief Inspector
Trưởng chống tiếng Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng phòng tiếng Anh là Head of Division
Phó Trưởng phòng tiếng Anh là gì?Phó Trưởng phòngPhó Trưởng phòng tiếng Anh là Deputy Head of Division
Chuyên viên cao cấp tiêng Anh là gì?Chuyên viên cao cấpChuyên viên thời thượng tiếng Anh là Senior Official
Chuyên viên bao gồm tiếng Anh là gì?Chuyên viên chínhChuyên viên chính tiếng Anh là Principal Official
Chuyên viên giờ Anh là gì?Chuyên viênChuyên viên tiếng Anh là: Official
Như vậy, văn bản này cũng đáp ứng phần nào tên các cơ quan phòng ban sở bằng tiếng Anh, hay bộ máy nhà nước vn bằng giờ Anh đã được ghi không thiếu trong phụ lục này, từ đó giúp thống nhất bản dịch đối với tên cơ quan ban ngành đoàn sở.