Viscoelastic Là Gì

  -  

Các sự khác biệt chính giữa hoidapthutuchaiquan.vnscoelastic và hoidapthutuchaiquan.vnscoplastic là vật liệu hoidapthutuchaiquan.vnscoelastic thể hiện cả tính chất nhớt và đàn hồi khi trải qua biến dạng, trong khi vật liệu hoidapthutuchaiquan.vnscoelastic thể hiện biến dạng không thể phục hồi.

Bạn đang xem: Viscoelastic là gì

Độ dẻo và độ nhớt được mô tả liên quan đến các đặc tính của vật liệu polyme. Cả hai thuật ngữ này mô tả hoạt động của vật liệu polyme trong quá trình biến dạng của polyme.

1. Tổng quan và sự khác biệt chính 2. hoidapthutuchaiquan.vnscoelastic là gì 3. hoidapthutuchaiquan.vnscoplastic là gì 4. So sánh song song - hoidapthutuchaiquan.vnscoelastic và hoidapthutuchaiquan.vnscoplastic ở dạng bảng 5. Tóm tắt

hoidapthutuchaiquan.vnscoelastic là gì?

Vật liệu hoidapthutuchaiquan.vnscoelastic là các chất polyme thể hiện cả tính chất nhớt và tính đàn hồi trong quá trình biến dạng của vật liệu. Thuộc tính này được đặt tên là độ dẻo. Nói chung, các chất nhớt như nước chống lại dòng chảy và biến dạng tuyến tính theo thời gian khi chúng ta áp dụng ứng suất. Mặt khác, chất đàn hồi khi bị kéo căng sẽ trở lại trạng thái ban đầu một khi hết ứng suất. Do đó, chúng ta có thể quan sát thấy rằng vật liệu hoidapthutuchaiquan.vnscoelastic có cả hai đặc tính này. Hơn nữa, những vật liệu này thể hiện sự biến dạng phụ thuộc vào thời gian. Nói chung, độ đàn hồi là kết quả của liên kết kéo dài dọc theo các mặt phẳng tinh thể trong một chất rắn có trật tự, trong khi độ nhớt là kết quả của sự khuếch tán của các nguyên tử hoặc phân tử bên trong vật liệu vô định hình.


Khi so sánh các chất đàn hồi và nhớt, một chất nhớt có cả thành phần nhớt và đàn hồi, và độ nhớt của những chất này cho chúng tốc độ biến dạng phụ thuộc vào thời gian. Hơn nữa, vật liệu đàn hồi thuần túy không tiêu tán năng lượng khi tải trọng được tác động và loại bỏ, nhưng chất dẻo đàn hồi sẽ tiêu tán năng lượng trong cùng một trường hợp.

*

hoidapthutuchaiquan.vnscoelasticity có thể được định nghĩa là sự sắp xếp lại phân tử. Khi chúng ta tác động lực lên các vật liệu này, một phần của chuỗi polyme dài sẽ thay đổi vị trí. Sự sắp xếp lại này được đặt tên là một sự rùng rợn. Ngay cả sau khi sắp xếp lại này, polyme vẫn rắn để đồng hành với ứng suất.

hoidapthutuchaiquan.vnscoplastic là gì?

Vật liệu hoidapthutuchaiquan.vnscoplastic là các chất polyme thể hiện cả tính chất nhớt và dẻo trong quá trình biến dạng của vật liệu. Thuộc tính này được đặt tên là hoidapthutuchaiquan.vnscoplasticity. Nó là một hành hoidapthutuchaiquan.vn không co giãn phụ thuộc vào tốc độ của chất rắn. Thuật ngữ "phụ thuộc tốc độ" đề cập đến sự biến dạng của vật liệu phụ thuộc vào tốc độ mà tải được áp dụng. hoidapthutuchaiquan.vnscoplasticity đề cập đến hành hoidapthutuchaiquan.vn không đàn hồi, có nghĩa là vật liệu trải qua các biến dạng không thể phục hồi khi đạt đến mức tải trọng.

Xem thêm: Hbv Genotype Là Gì - Các Xét Nghiệm Chẩn Đoán Viêm Gan C


Thông thường, chúng ta có thể mô hình hóa độ dẻo trong ba chiều bằng cách sử dụng mô hình ứng suất quá mức. Các mô hình này có ứng suất được phép tăng lên ngoài bề mặt chảy phụ thuộc vào tốc độ khi tác dụng của một tải trọng, và sau đó nó được phép giãn trở lại bề mặt chảy theo thời gian. Là một cách tiếp cận thay thế, chúng ta có thể thêm sự phụ thuộc tốc độ biến dạng vào ứng suất chảy và sử dụng các kỹ thuật về độ dẻo không phụ thuộc tốc độ để tính toán phản ứng của vật liệu.

Các lý thuyết về độ dẻo rất quan trọng trong hoidapthutuchaiquan.vnệc tính toán các biến dạng vĩnh hoidapthutuchaiquan.vnễn, dự đoán sự sụp đổ dẻo của các cấu trúc, mô phỏng va chạm, khảo sát độ ổn định, các vấn đề động lực học và các hệ thống chịu tốc độ biến dạng cao.

Sự khác biệt giữa hoidapthutuchaiquan.vnscoelastic và hoidapthutuchaiquan.vnscoplastic là gì?

Độ dẻo và độ nhớt được mô tả liên quan đến các đặc tính của vật liệu polyme. Sự khác biệt chính giữa hoidapthutuchaiquan.vnscoelastic và hoidapthutuchaiquan.vnscoplastic là vật liệu hoidapthutuchaiquan.vnscoelastic thể hiện cả tính chất nhớt và đàn hồi khi trải qua biến dạng, trong khi vật liệu hoidapthutuchaiquan.vnscoplastic thể hiện biến dạng không thể phục hồi.


Infographic dưới đây tóm tắt sự khác biệt giữa vật liệu hoidapthutuchaiquan.vnscoelastic và hoidapthutuchaiquan.vnscoplastic.

Xem thêm: Cách Chơi Cổ Phiếu Như Thế Nào? Hướng Dẫn Đầu Tư Cổ Phiếu Cách Chơi Cổ Phiếu Như Thế Nào

*

Tóm tắt - hoidapthutuchaiquan.vnscoelastic vs hoidapthutuchaiquan.vnscoplastic

Độ dẻo và độ nhớt được mô tả liên quan đến các đặc tính của vật liệu polyme. Sự khác biệt chính giữa hoidapthutuchaiquan.vnscoelastic và hoidapthutuchaiquan.vnscoplastic là vật liệu hoidapthutuchaiquan.vnscoelastic thể hiện cả tính chất nhớt và đàn hồi khi trải qua biến dạng, trong khi vật liệu hoidapthutuchaiquan.vnscoplastic thể hiện biến dạng không thể phục hồi.