Waste là gì

  -  

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú hoidapthutuchaiquan.vn.

Bạn đang xem: Waste là gì

Học các từ bỏ bạn phải giao tiếp một biện pháp tự tín.

Xem thêm: Top 7 Loại Cây Trồng Cây Gì Hiệu Quả Kinh Tế Cao Nhất Hiện Nay


unwanted matter or material of any type, especially what is left after useful substances or parts have been removed:
Waste disposal is the process or system for getting rid of unwanted material by burying it, burning it, or dropping it in the sea.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tạo Ví Dogecoin, Tạo Ví Và Mua Bán Đồng Doge Coin Ở Đâu


materials or substances with no use or value, for example, ones that are produced when other products are being made:
waste a chance/effort/opportunity Oftel had the chance to create real competition khổng lồ BT but it has wasted the opportunity.
*

the belief in freedom and eunique between people, or a system of government based on this belief, in which power is either held by elected representatives or directly by the people themselves

Về bài toán này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp con chuột Các app tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hoidapthutuchaiquan.vn English hoidapthutuchaiquan.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message