WONDER LÀ GÌ

  -  

kỳ quan, ngạc nhiên, sự ngạc nhiên là các bản dịch hàng đầu của "wonder" thành Tiếng hoidapthutuchaiquan.vnệt. Câu dịch mẫu: There are so many wonders in this world. ↔ Có rất nhiều kỳ quan trên thế giới này.


That's a live feed, in case you're wondering.

Nếu cô đang ngạc nhiên, thì đó là hình trực tiếp đấy.


tự hỏikinh ngạckỳ cônglấy làm lạmuốn biếtngười kỳ diệusự kinh ngạcthần đồngvật kỳ diệuvật phi thườngđiều kỳ diệuđiều kỳ lạđiều ngạc nhiênnghi ngờtò mò
*

*

Hiện tại chúng tôi không có bản dịch cho Wonder trong từ điển, có thể bạn có thể thêm một bản? Đảm bảo kiểm tra dịch tự động, bộ nhớ dịch hoặc dịch gián tiếp.


“I regularly learned wonderful things about plants and organic life, but I attributed everything to evolution, since this made us look as if we were in harmony with scientific thinking.”
Tôi thường học những điều tuyệt diệu về cây cỏ và sinh vật. Tuy nhiên, tôi quy mọi điều ấy cho sự tiến hóa, vì như thế khiến chúng tôi thấy mình suy nghĩ theo khoa học”.

Bạn đang xem: Wonder là gì


Comic book superheroine Wonder Woman"s chief adversary is Dr. Barbara Ann Minerva, alias The Cheetah.
Trong bộ truyện tranh nổi tiếng có tên Wonder Woman thì kẻ thù chính của các siêu anh hùng là tiến sĩ Barbara Ann Minerva, bí danh Con Báo săn.
He had high leather boots, jodhpurs, an old leather jacket, a wonderful helmet and those marvelous goggles -- and, inehoidapthutuchaiquan.vntably, a white scarf, to flow in the wind.
Anh ta có đôi bốt da cao, chiếc quần cao bồi, áo khoác da cũ kỹ, và một cái mũ bảo hiểm tuyệt vời và cặp kiếng bay hào nhoáng--- và,không thể thiếu một chiếc khăn choàng trắng, để nó bay trong gió.
Perhaps you wonder, ‘Does the fact that Jehovah appears not to have done anything about my trial mean that he is unaware of my situation or that he does not care about me?’
Có lẽ bạn tự hỏi: ‘Phải chăng hoidapthutuchaiquan.vnệc Đức Giê-hô-va dường như không làm gì để giải quyết khó khăn của tôi có nghĩa là Ngài không biết đến tình cảnh của tôi hoặc không quan tâm đến tôi?’
Jesus’ disciples had grown up in such a climate; so when they returned, they “began to wonder because he was speaking with a woman.”
Vì lớn lên trong bầu không khí như thế nên khi trở lại, các môn đồ của Chúa Giê-su “đều sững-sờ về Ngài nói với một người đờn-bà” (Giăng 4:27).

Xem thêm: Mơ thấy hình ảnh tờ tiền 500 nghìn báo hiệu điều gì? Mơ thấy tiền 500 đánh con gì?


On the other hand, if they begin to wonder when you are going to get to the point, then you can be sure your introduction is too long.
Trái lại, nếu họ bắt đầu tự hỏi không biết bao giờ bạn mới vào đề, thì bạn có thể chắc chắn là phần nhập đề của bạn quá dài.
At times, for instance, dedicated Christians may wonder if their conscientious efforts are really worthwhile.
Chẳng hạn, đôi khi những tín đồ đã dâng mình của Đấng Christ có lẽ tự hỏi không biết sự cố gắng hết lòng của họ có thật sự đáng công không.

Xem thêm: Incentives Là Gì - Vấn Đề Xoay Quanh Khuyến Khích Hoạt Động


Isn’t it wonderful to know that we don’t have to be perfect to experience the blessings and gifts of our Heavenly Father?
Là điều tuyệt vời để biết rằng chúng ta không cần phải hoàn hảo để có được các phước lành và ân tứ của Cha Thiên Thượng.
Gia đình Maddox giờ đây có tới 144 người là tín hữu và là tấm gương tuyệt vời của hoidapthutuchaiquan.vnệc “cam kết trọn vẹn.”
Chúng ta có nhận các món quà này trong một cách làm gia tăng mối quan hệ của chúng ta với Đấng Ban Cho kỳ diệu, thiêng liêng này không?
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M