Ý nghĩa đòn bẩy kinh doanh

  -  
2019

Nói chung, đòn bẩy có nghĩa là ảnh hưởng của một biến so với biến khác. Trong quản lý tài chính, đòn bẩy không khác nhau nhiều, điều đó có nghĩa là thay đổi một yếu tố, dẫn đến thay đổi lợi nhuận. Nó ngụ ý, sử dụng tài sản hoặc nguồn tiền đó như các khoản nợ mà công ty phải trả chi phí cố định hoặc chi phí tài chính, để có được nhiều tiền lãi hơn. Có ba biện pháp Đòn bẩy tức là đòn bẩy hoạt động, đòn bẩy tài chính và đòn bẩy kết hợp. Đòn bẩy hoạt động đo lường hiệu quả của chi phí cố định trong khi đòn bẩy tài chính e đánh giá hiệu quả của chi phí lãi vay.

Bạn đang xem: ý nghĩa đòn bẩy kinh doanh

Bạn đang xem: Ý nghĩa của đòn bẩy kinh doanh

Đòn bẩy kết hợp là sự kết hợp của hai đòn bẩy. Trong khi đòn bẩy hoạt động mô tả hiệu quả của thay đổi doanh số đối với thu nhập hoạt động của công ty, đòn bẩy tài chính phản ánh sự thay đổi của EBIT trên mức EPS. Kiểm tra bài hoidapthutuchaiquan.vnết được đưa ra dưới đây để hiểu sự khác biệt giữa đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính.

Biểu đồ so sánh

Định nghĩa đòn bẩy hoạt động

Khi một công ty sử dụng các tài sản chịu chi phí cố định, trong các hoạt động hoạt động của mình để kiếm thêm doanh thu để trang trải tổng chi phí được gọi là Đòn bẩy hoạt động. Mức độ đòn bẩy hoạt động (DOL) được sử dụng để đo lường hiệu quả của Thu nhập trước lãi suất và thuế (EBIT) do thay đổi trong Doanh số.

Công ty sử dụng chi phí cố định cao và chi phí biến đổi thấp được coi là đòn bẩy hoạt động cao trong khi công ty có chi phí cố định thấp và chi phí biến đổi cao được cho là có đòn bẩy hoạt động ít hơn. Nó hoàn toàn dựa trên chi phí cố định. Vì vậy, chi phí cố định của công ty càng cao thì điểm hòa vốn (BEP) càng cao. Theo cách này, Tỷ suất lợi nhuận và an toàn của công ty sẽ thấp, điều này phản ánh rằng rủi ro kinh doanh cao hơn. Do đó, DOL thấp được ưa thích vì nó dẫn đến rủi ro kinh doanh thấp.

Công thức sau đây được sử dụng để tính Mức độ đòn bẩy hoạt động (DOL):

Định nghĩa đòn bẩy tài chính

hoidapthutuchaiquan.vnệc sử dụng các nguồn vốn như vậy mang chi phí tài chính cố định trong cấu trúc tài chính của công ty, để kiếm thêm lợi tức đầu tư được gọi là Đòn bẩy tài chính. Mức độ đòn bẩy tài chính (DFL) được sử dụng để đo lường hiệu quả của Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) do thay đổi lợi nhuận hoạt động của các công ty, ví dụ EBIT.

Xem thêm: 20-10 Tặng Gì Cho Bạn Gái Ngày 20, Món Quà 20/10 Tặng Người Yêu Ngọt Ngào Lịm Tim

Khi một công ty sử dụng các quỹ nợ trong cơ cấu vốn của mình có các khoản phí tài chính cố định dưới dạng lãi suất, người ta nói rằng công ty sử dụng đòn bẩy tài chính.

DFL dựa trên lãi suất và chi phí tài chính, nếu các chi phí này cao hơn DFL cũng sẽ cao hơn, điều này cuối cùng sẽ dẫn đến rủi ro tài chính của công ty. Nếu Tỷ lệ hoàn vốn sử dụng vốn> Hoàn trả nợ, thì hoidapthutuchaiquan.vnệc sử dụng tài trợ nợ sẽ được biện minh bởi vì, trong trường hợp này, DFL sẽ được coi là thuận lợi cho công ty. Khi lãi suất không đổi, một chút tăng EBIT của công ty sẽ dẫn đến tăng thu nhập của các cổ đông được xác định bởi đòn bẩy tài chính. Do đó, DFL cao là phù hợp.

Công thức sau đây được sử dụng để tính Mức độ đòn bẩy tài chính (DFL):

Sự khác biệt chính giữa đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính

Sau đây là những khác biệt chính giữa đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính:

hoidapthutuchaiquan.vnệc sử dụng tài sản chịu chi phí cố định trong hoạt động của công ty được gọi là Đòn bẩy hoạt động. hoidapthutuchaiquan.vnệc sử dụng các khoản phí tài chính cố định mang quỹ trong cấu trúc vốn của công ty được gọi là Đòn bẩy tài chính.Đòn bẩy hoạt động đo lường tác động của chi phí hoạt động cố định, trong khi Đòn bẩy tài chính đo lường hiệu quả của chi phí lãi vay.Đòn bẩy hoạt động ảnh hưởng đến Doanh số và EBIT nhưng Đòn bẩy tài chính ảnh hưởng đến EBIT và EPS.Đòn bẩy hoạt động phát sinh do cấu trúc chi phí của công ty. Ngược lại, cấu trúc vốn của công ty chịu trách nhiệm cho Đòn bẩy tài chính.Đòn bẩy hoạt động thấp được ưa thích vì DOL cao hơn sẽ gây ra BEP cao và lợi nhuận thấp. Mặt khác, DFL cao là tốt nhất vì EBIT tăng nhẹ sẽ khiến thu nhập của cổ đông tăng cao hơn, chỉ khi ROCE lớn hơn chi phí nợ sau thuế.Đòn bẩy hoạt động tạo ra rủi ro kinh doanh trong khi Đòn bẩy tài chính là lý do rủi ro tài chính.

Xem thêm: Corporate Là Gì - Nghĩa Của Từ Corporate

Phần kết luận

Trong khi hiệu suất của phân tích tài chính, Đòn bẩy, được sử dụng để đo lường mối quan hệ lợi nhuận - rủi ro cho các kế hoạch cơ cấu vốn thay thế. Nó phóng đại những thay đổi trong các biến số tài chính như doanh thu, chi phí, EBIT, EBT, EPS, v.v ... Các công ty sử dụng nội dung nợ trong cấu trúc vốn được coi là Công ty đòn bẩy, nhưng công ty không có nội dung nợ trong cấu trúc vốn được gọi là Các công ty chưa được kiểm duyệt. Phép nhân của DOL và DFL sẽ tạo ra DCL tức là Mức độ đòn bẩy kết hợp.