Yielding là gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Yielding là gì

*
*
*

yields
*

yield /ji:ld/ danh từ sản lượng, hoa lợi (thửa ruộng); hiệu suất (máy...)in full yield: có hiệu suất cao; đang sinh lợi nhiều (tài chính) lợi nhuận, lợi tức (kỹ thuật) sự cong, sự oằn ngoại động từ (nông nghiệp) sản xuất, sản ra, mang lạia tree yields fruit: cây sinh ra quảthis land yields good crops: miếng đất này mang lại thu hoạch tốt (tài chính) sinh lợito yield 10%: sinh lợi 10 qịu nhường lại cho, nhượng lại choto yield precedence to: nhường bước choto yield submission: chịu khuất phụcto yield consent: bằng lòng chịu thua, chịu nhườngto yield a point in a debate: chịu thua một điểm trong một cuộc tranh luận (quân sự) giao, chuyển giao nội động từ (nông nghiệp); (tài chính) sinh lợi đầu hàng, quy phục, hàng phục, khuất phụcto be determined never to yield: cương quyết không đầu hàngto yield to force: khuất phục trước sức mạnh chịu thua, chịu lép, nhườngto yield to none: chẳng nhường ai, không chịu thua ai cong, oằnto yield under a weight: cong (oằn) dưới sức nặngto yield up bỏto yield oneself up to: dấn thân vàoto yield up the ghost chết
lợi tức
*

*Xem thêm: Vàng Trắng Và Bạch Kim Là Gì? Bạch Kim Có Phải Là Vàng Trắng Hay Không?

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

yields

Từ điển WordNet


n.

v.

cease opposition; stop fighting


Xem thêm: Official Exchange Rate Là Gì? Định Nghĩa Của Từ Exchange Rate Là Gì?

English Synonym and Antonym Dictionary

yields|yielded|yieldingsyn.: bear forego furnish give give up grant part with produce provide relinquish sacrifice supply surrender waive